Groepsverzekering: kiezen voor kapitaal of rente?

Het bijeengespaarde pensioenkapitaal van een groepsverzekering kan uitgekeerd worden onder de vorm van een eenmalig kapitaal of van een rente. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties?

In dit artikel

  Uitkering in kapitaal

   

  • Voordelen:
   • De werknemer krijgt het bijeengespaarde kapitaal in één keer. Dit is psychologisch voor veel mensen een belangrijke troef.
   • De begunstigde kan zelf kiezen hoe en waarin hij zijn kapitaal investeert.
   • Als de werknemer werkt tot zijn 65ste, dan wordt het kapitaal voordelig belast.
  • Nadelen:
   • Voor sommige mensen is het niet evident om op een zinvolle manier om te gaan met een groot kapitaal. Verhalen over financiële drama’s en verkwisting zijn dan ook geen uitzonderingen.
   • Werknemers die een aanzienlijk pensioenkapitaal ontvangen en dit willen beleggen, doen er goed aan om zich te laten bijstaan door specialisten. Die zullen hen zeker aanraden om hun belegging te spreiden over meerdere asset-klassen (fondsen, levensverzekeringen, vastgoed, spaarrekeningen …)

  Uitkering in rente

  • Voordelen:
   • Dit sluit zeer nauw aan bij de wettelijke pensioenuitkering, die ook op maandelijkse basis gebeurt. De uitkering van de groepsverzekering vormt dan echt een aanvulling op het pensioen.
   • De begunstigden hoeven geen schrik te hebben van foutieve beleggingen.
  • Nadelen:
   • Psychologisch is dit een brug te ver voor veel mensen: ze geven er de voorkeur aan om het geld in één keer te krijgen.
   • Veel begunstigden hebben schrik dat het geld, als ze snel na de eerste uitkering zouden overlijden, verloren is. Dat is evenwel niet altijd het geval. Wanneer er gekozen wordt voor een overdraagbare rente, krijgen de nabestaanden het resterende kapitaal.
   • De lijfrente zelf moet niet aangegeven worden. Wel wordt u jaarlijks belast op een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 3% van het kapitaal. De belastingvoet bedraagt 30% + gemeentebelasting. Om uw pensioenkapitaal om te zetten naar een rente, moet van het brutokapitaal de bedrijfsvoorheffing, de solidariteitsbijdrage evenals een Riziv-bijdrage van 3,55% afgetrokken worden.
  Deel dit artikel