Groepsverzekering: wat met harmonisatie van de statuten tussen arbeiders en bedienden?

De invoering van het eenheidsstatuut heeft belangrijke gevolgen op het vlak van groepsverzekeringen. Zo is een harmonisering van dergelijke plannen een must. De deadline voor de volledige harmonisatie werd evenwel uitgesteld van 2025 tot 2030. Ontdek hier wat er precies verandert.

groepsverzekering arbeiders bediende
In dit artikel

  Uitstel harmonisatieplicht tot 2030

  In 1993 al oordeelde het Arbitragehof dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettelijk was. Om en bij 20 jaar later zorgde een kaderwet voor meer regelgeving inzake de harmonisering. Concreet werden de volgende deadlines vastgelegd:

  • Sinds 1 januari 2015 mogen er geen pensioenplannen (zoals groepsverzekeringen) meer ingevoerd worden die berusten op een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Ook mag er in bestaande plannen geen nieuw verschil in behandeling ingevoerd worden, tenzij het gemaakte verschil nodig is om de verschillen uit het verleden weg te werken.
  • Tot en met eind 2024 geldt er een overgangsperiode. Is er een verschil in behandeling dat berust op een onderscheid tussen arbeiders en bedienden, dan vormt dit geen discriminatie voor de tijdvakken van arbeid tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025. Voorwaarde is wel dat het verschil in behandeling al ingevoerd werd vóór 2015.
  • Vanaf 2025 mag er geen verschil in behandeling meer zijn dat berust op een onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

  Via het interprofessioneel akkoord (IPA) 2021-2022 is de deadline van 2025 evenwel met 5 jaar verlaat tot 2030.

   

  Harmonisatie groepsverzekeringen: wat moeten sectoren en bedrijven doen?

  Het feit dat de deadline van 2025 uitgesteld wordt, betekent evenwel niet dat bedrijven en sectoren de komende jaren gewoon passief mogen blijven.

  • De paritaire comités dienen ten laatste op 1 januari 2027 CAO’s neer te leggen die verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden uiterlijk tegen 1 januari 2030 afschaffen.
  • Vanaf 2030 moeten bedrijven de harmonisering dan verder in de praktijk brengen.
  Deel dit artikel