Privacyverklaring

Verkorte versie van de privacyverklaring

Voor een goede dienstverlening zijn je persoonsgegevens onmisbaar

Je persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder je gegevens, zoals je naam en adres, kunnen we geen overeenkomst met jou aangaan en je niet helpen als klant. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we je persoonsgegevens. Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.

Deze verklaring is gericht tot de potentiële, huidige en vroegere verzekeringnemers, verzekerden en/of begunstigden van een verzekeringscontract met NN Insurance Belgium NV en/of NN Insu-rance Services NV als vertegenwoordiger van NN Non-Life, met inbegrip van hun lasthebbers en uiteindelijke begunstigden en alle andere personen van wie NN persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Denk bijvoorbeeld aan je naam, geboortedatum of rekeningnummer. We vragen naar dit soort gegevens als je een verzekering afsluit.

personal data

Privacyverklaring

Hoe we omgaan met je persoonsgegevens staat in onze Privacy-verklaring. Hierin lees je op welke manier we je gegevens be-schermen en welke rechten je hebt. We volgen daarbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten uit de Privacyverklaring hebben we hieronder voor jou op een rijtje gezet.

Bekijk hier de volledige Privacyverklaring

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens alleen voor duidelijke doelen

Het belangrijkste doel waarvoor we je gegevens gebruiken, is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Als je bijvoorbeeld een pro-duct bij ons afsluit, is er sprake van een overeenkomst en hebben we je gegevens nodig. Onze klantenservice gebruikt je gegevens ook om je goed te helpen. Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om risico’s goed te kunnen inschatten, om fraude te voor-komen en om met onze communicatie en dienstverlening in te kunnen spelen op je persoonlijke situatie. Soms zijn we het ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld je rijksregisternummer.

Je gegevens delen we nooit zomaar met anderen

We verkopen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen je gegevens wel met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van je overeenkomst. Als je bij ons een schadeverzekering hebt, kunnen we met je persoonsgegevens bijvoorbeeld een schade-expert langs sturen om een schade op te nemen. We delen je gegevens ook met derden als we dit wettelijk verplicht zijn, als je daar toestemming voor hebt gegeven of als we daar een gegronde reden voor hebben, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van fraude.

Je kan je persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen

Als het om je persoonsgegevens gaat, heb je een aantal rechten. Zo kan je altijd je persoonsgegevens inkijken en laten aanpassen. Op je verzoek kunnen we je gegevens aan jou of in bepaalde gevallen aan een andere dienstverlener overdragen en in sommige gevallen kunnen we gegevens voor jou verwijderen.

Voor de volledige lijst van je rechten en de beschrijving hoe je deze kan uitoefenen verwijzen we je graag door naar de Volledige Privacyverklaring.

We zorgen voor een goede beveiliging van je gegevens

Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en gespecialiseerde medewerkers houden de veiligheid van ons dataverkeer voortdurend in de gaten. We ondernemen direct actie mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de toezichthouder en aan jou.

key