Alto Bonus: beloon uitzonderlijke prestaties met een bonuspensioenplan

Als werkgever of hr-manager ben je constant op zoek naar manieren om je medewerkers maximaal te motiveren. Of om in de war-on-talent die ene witte raaf te strikken. Wat kan je beter in de strijd gooien dan een aantrekkelijk pensioenplan? Voor jou als werkgever zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Iedereen tevreden dus!

Is Alto Bonus iets voor jouw bedrijf?

 • Zoek je een creatieve oplossing om medewerkers aan een extra pensioen te helpen?
 • Wil je een formule die fiscaal interessant is zowel voor jou als voor je medewerkers?
 • Streef je naar eenvoudig administratief beheer?

Lees dan zeker wat Alto Bonus te bieden heeft.

Troeven

Variabele verloning

Alto Bonus is een Cash Balance-plan met een financiering in collectief beheer in Tak 231. Dit is een groepsverzekering waarmee je via een variabele verloning een aanvullend pensioen opbouwt voor je medewerkers.

Het unieke aan Alto Bonus is dat de pensioenpremie gekoppeld is aan de prestaties van je medewerkers. Vandaar de naam ‘bonus’pensioenplan.

Fiscale win-win voor iedereen

Voor je medewerker is een bonuspensioenplan financieel veel interessanter dan een loonsverhoging.

Voor je bedrijf zijn premies aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel2.

Kans op een hoger rendement dankzij Tak 231

Met een Tak 23-oplossing1 is er weliswaar geen rendementsgarantie3 en kunnen sterke jaren afwisselen met minder sterke jaren. Maar uitgerekend door de lange looptijd van een groepsverzekering worden risico’s uitgevlakt en stijgt de kans dat jij feilloos aan je financiële verplichtingen kunt voldoen en je werknemers kunnen genieten van een mooi extra pensioen.

Denk ook aan het gebruiksgemak. Als werkgever kies je uit een uitgebreid gamma aan beleggingsfondsen in Tak 231, defensief en dynamisch. Via de verschillende profielfondsen, kies je eenvoudig zelf welk risico je wil nemen, zonder in te staan voor het actieve beheer. Dat laat je in de veilige handen van onze experts.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

Administratieve eenvoud

Met de online applicatie My WorkPlace heb je alles in handen om je groepsverzekering vlot en veilig te beheren. Waar en wanneer je maar wilt, 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

Steun in de rug bij het verwerven van vastgoed

Je werknemer heeft een vastgoedproject? Met deze groepsverzekering geef je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot4 op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden. Deze regeling geeft je geen papierwerk. NN regelt dit rechtstreeks met de werknemer in kwestie.

Premies en fiscaliteit

Premies

De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel2.

Taksen en bijdragen op premies

 • pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • rsz-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (op werkgeversbijdragen)
 • eventuele Wijninckx-bijdrage5

Beheerskosten 

 • instapkosten op de premies leven en overlijden: 1,5 % op tak 23 
 • op de reserve leven (Tak 231): tot 0,96% op jaarbasis afhankelijk van het gekozen fonds

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid): 3,55%
 • solidariteitsbijdrage:  0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren6

Interesse? Een financieel adviseur helpt je op weg

Voor al je vragen kun je als werkgever terecht bij een van onze onafhankelijke makelaars.
Of mail naar EBsolutions@nn.be. Een Employee Benefits Consultant van NN neemt dan snel contact met je op om je met raad en daad bij te staan.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Voor dit product is het Tak23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

 

Document met precontractuele informatie duurzaamheid

Hulp bij nieuwe plannen en de optimalisatie van bestaande plannen

Maatwerk na analyse

We analyseren zorgvuldig de situatie van je bedrijf. En bieden je maatwerk op basis van de vaak complexe realiteit van je onderneming.

Begeleide invoering

Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding tijdens de invoering van je plan. Daarbij verduidelijken we aan je personeel de meerwaarde van hun groepsverzekering. Jouw investering verdient immers de juiste waardering.

Maak je vandaag al gebruik van Alto Cash Balance? Dan zorgen we vrijblijvend voor een diepgaande analyse.

Ontdek hoe we je helpen bij de lancering en bij tussentijdse evaluaties van pensioenplannen

Alto Cash Balance: de groepsverzekering in collectieve kapitalisatie

Met Alto Cash Balance kies je voor nog meer eenvoud en gebruiksgemak. Op maat van kmo’s en grote ondernemingen.

My Workplace: maak van je beheer een fijne ervaring

Met My Workplace voer je snel en gemakkelijk aanpassingen door aan je verzekeringen.

De onthaalstructuur: beleggingsopties voor pensioenreserves bij ex-werkgevers

In de  onthaalstructuur kan  je groepsverzekeringen van vorige werkgevers onderbrengen.

Meer weten over de NN Wellbeing Services?

NN WPO: manager assist - Clients

NN WPO: Manager Assist - klanten

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. De wet verplicht de werkgever om een minimumrendement te garanderen op de werkgevers‐ en werknemersbijdragen, bedoeld om een extralegaal pensioen samen te stellen. Het rendement van een Tak 23-beleggingsfonds is afhankelijk van de evolutie van de eenheidswaarde van het fonds. Er is geen recht op winstdeelname. Jouw profiel wordt bepaald in de behoeften- en risicoprofielanalyse samen met je makelaar.
 2. 80%-regel: Deze regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
 3. De minimale rendementsgarantie is het minimumrendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) moet garanderen voor werkgevers- en werknemersbijdragen in de aanvullende pensioenregeling. Tot 1 januari 2016 bedroeg deze garantie 3,25% op de bijdragen van de werkgever en 3,75% op de bijdragen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 is de minimum garantie verlaagd tot 1,75% voor zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.
 4. Een voorschot of inpandgeving zijn mogelijk voor zover het een verbetering, verbouwing of herstelling betreft aan een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte en dat belastbare inkomsten opbrengt voor de verzekerde.
 5. Wijninckx-bijdrage: deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen.
 6. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.