Informatieverschaffing over duurzaamheid

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid (of milieu, maatschappij en governance, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance)) integreren in hun beleggingsbeslissingen. De SFDR introduceert een classificatiesysteem met nieuwe informatieverstrekkingsvereisten voor bepaalde financiële producten. NN Insurance Belgium valt onder de SFDR.

De invoering van de SFDR helpt waarborgen dat NN Insurance Belgium en vergelijkbare financiële instellingen bekendmaken hoe zij duurzaamheid benaderen en wij ondersteunen dit doel. De SFDR zal zorgen voor transparantie via informatieverstrekking op onze website en in bepaalde productdocumentatie, zodat klanten, beleggers en andere stakeholders de ESG-risico's en duurzame beleggingsdoelstellingen van verschillende producten met elkaar kunnen vergelijken.

De implentatie van de SFDR in ingegaan op 10 maart 2021 en zal de komende jaren doorgaan. NN Insurance Belgium zal de nieuwe vereisten hierover verder toepassen.

Deze pagina verschaft alle informatie over onze aanpak van de SFDR. Deze pagina bevat informatie over:

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

In het kader van onze benadering van Verantwoord beleggen willen we de negatieve effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren verzachten. Voor informatie lees hier de volledige verklaring.

Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico

Wij passen het Responsible Investment Framework policy van NN Group (de “RI Framework policy” ) toe. Dit ondersteunt de “systematische integratie van ecologische, sociale en governance (“ESG") factoren in het beleggingsproces, waardoor zowel risico’s als kansen worden beheerst.” Voor informatie lees hier het volledige beleid.

Hoe duurzaamheidsrisico in aanmerking wordt genomen in ons beloningsbeleid,

Wij hanteren het Beloningsbeleid dat is opgesteld in overeenstemming met het Beloningskader van NN Group (“Beloningskader”).  In lijn met het Beloningskader is het prestatiemanagement gebaseerd op een aantal financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn derhalve gericht op robuuste en effectieve risicobeheersing, evenals het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Voor informatie lees hier het volledige beloningsbeleid.

Hoe onze financiële producten geclassificeerd worden volgens SFDR kan je lezen op de productpaginas

Conform de SFDR nemen wij in onze productinformatie informatie op over de wijze waarop wij duurzaamheidsrisico's integreren in beleggingsbeslissingen, de ongunstige effecten op de duurzaamheid op product niveau en hoe wij elke classificeren zoals aangegeven in de SFDR, inclusief de vereiste relevante informatie. De productclassificaties helpen onze klanten en andere stakeholders om vast te stellen of een product:

  • Ecologische of sociale kenmerken promoot;
  • Een duurzame beleggingsdoelstelling heeft; of
  • Een doorsneeproduct is dat voldoet aan geen van de bovenstaande criteria.

Deze informatie wordt ook opgenomen in onze pre-contractuele productinformatie.


 

Webdisclosures