MultiPlan en MultiPlan+: de flexibele groepsverzekering zonder administratieve rompslomp

Met MultiPlan zorg je voor een flexibele groepsverzekering. Gun je je werknemers extra pensioenopbouw of ga je voor solide risicodekkingen? Je kiest als werkgever een ruim gamma beleggingsfondsen1. Onze experts gaan voor jou op zoek naar een optimaal rendement. De administratie blijft simpel, dankzij het online beheerplatform My Workplace.

Is MultiPlan iets voor jouw bedrijf?

 • Wil je je werknemers een groepsverzekering laten kiezen op basis van hun behoeften in iedere fase van hun leven?
 • Ambieer je via Tak 231 een mooi potentieel rendement?
 • Zeg je ‘ja’ tegen administratief gebruiksgemak?

Lees dan zeker wat Multiplan te bieden heeft.

Troeven

Onze Tak 231-oplossing

De overheid verplicht je als werkgever tot een minimale rendementsgarantie3. Daarom is het verstandig om te gaan voor een Tak 23-oplossing1.

In dat geval is er weliswaar geen rendementsgarantie en kunnen sterke jaren afwisselen met minder sterke jaren. Maar uitgerekend door de lange looptijd van een groepsverzekering worden risico’s uitgevlakt en stijgt de kans dat jij feilloos aan je financiële verplichtingen kunt voldoen en je werknemers kunnen genieten van sterke dekkingen en een mooi extra pensioen.

Denk ook aan het gebruiksgemak. Als werkgever kies je binnen Tak 231 uit 36 fondsen, variërend tussen defensief en dynamisch, waarvan 4 intern door NN beheerde profielfondsen. Zo kies je eenvoudig zelf welk risico je wil nemen. Zonder in te staan voor het actieve beheer. Dat laat je in de veilige handen van onze experts.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

Optionele waarborgen: collectieve overlijdensdekking en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

MultiPlan biedt twee basiswaarborgen: aanvullend pensioen en een overlijdensdekking. Daarnaast kun je de groepsverzekering uitbreiden met volgende optionele waarborgen:

 • Bij overlijden:
  • een bijkomend bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval.
 • Bij arbeidsongeschiktheid met de gloednieuwe NN Wellbeing Services*:
  • betaling van de premies door NN met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
  • een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval
  • rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel.
  • extra ondersteuning voor het hele gezin (als ze op hetzelfde adres wonen) om mentale problemen aan te pakken én te voorkomen via de NN Wellbeing Services.

Wij bieden je de keuze tussen twee innovatieve dekkingen die geen onderscheid maken tussen fysische en psychische aandoeningen:

Extended cover: de maximale uitkeringsduur in geval van schade is uiterlijk tot op het moment dat men het wettelijk pensioen opneemt en uiterlijk tot 67 jaar.

Essential cover: de uitkeringsduur voor elk schadegeval afzonderlijk bedraagt maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van afloop van de carenstijd. Als de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een vorige arbeidsongeschiktheid, wordt de maximale uitkeringsduur van 2 jaar verminderd met de duurtijd waarin door ons al werd tussengekomen ingevolge die eerdere arbeidsongeschiktheid.

 * De NN Wellbeing Services zijn toegankelijk via de collectieve verzekering die een rente voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid. Zonder die verzekering kan je de dienst dus niet gebruiken. Je profiteert van deze diensten via een externe, onafhankelijke en professionele partner: Workplace Options (WPO). Afhankelijk van de situatie van je werknemers zal Workplace Options het geschikte pad voor hen uittekenen. Het aanbod kan dus veranderen of deels geschrapt worden.

Flinke duw in de rug bij het verwerven van vastgoed

Je werknemer heeft een vastgoedproject? Met deze groepsverzekering geef je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden. Hier komt voor jou gee n papierwerk bij kijken. NN regelt alles rechtstreeks met de werknemer.
Als werkgever dien je er uiteraard wel over te waken dat je werknemer het voorschot effectief gebruikt voor een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte. Anders verdwijnt voor jou het voordeel van de belastingaftrek.

Pas MultiPlan jaarlijks aan

Ieder jaar heb je als werkgever de mogelijkheid om het type waarborgen en de hoogte ervan aan te passen. Werknemers kunnen eveneens wijzigingen doorvoeren in functie van veranderende persoonlijke omstandigheden. Meer ruimte voor pensioenopbouw? Nood aan bijkomende bescherming? Het kan allebei.

Administratieve eenvoud

Met de online applicatie My Workplace heb je als werkgever alles in handen om je groepsverzekering vlot en veilig te beheren. Waar en wanneer je maar wilt.

Premies en fiscaliteit

Premies

Voor jou als werkgever zijn de premies fiscaal aftrekbaar, zolang je de 80%-regel respecteert.2

Taksen en bijdragen op premies

 • abonnementstaks pensioen, overlijden, ongeval en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • rsz-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (op werkgeversbijdragen)
 • eventuele Wijninckxbijdrage4

Beheerskosten

 • Instapkosten op de premies leven en overlijden van maximaal 1,5% (voor meer detail zie technische fiche)
 • Op de reserve: afhankelijk van beleggingsfonds en jaarlijkse premie tak 23 (voor meer detail zie technische fiche)

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • Riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • winstdeelname vrijgesteld
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren5

Met MultiPlan+ haal je een cafetariaplan in huis

Je werknemers meer vrijheid geven en à la carte een keuze laten maken? Ga dan resoluut voor MultiPlan+, de cafetariaplan-versie van MultiPlan. Een hogere dekking tegen overlijden? Extra verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid? Je werknemers kiezen zelf de formule die het best bij hun levensfase aansluit, binnen de door jou bepaalde mogelijkheden.

Interesse? Een financieel adviseur helpt je op weg

Voor al je vragen kun je als werkgever terecht bij een van onze onafhankelijke makelaars.

Of mail naar EBsolutions@nn.be. Een Employee Benefits Consultant van NN neemt dan snel contact met je op om je met raad en daad bij te staan.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Voor dit product is het Tak23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

 

Technische fiche Multi Plan

Hulp bij nieuwe plannen en de optimalisatie van bestaande plannen

Je kan als bedrijf rekenen op persoonlijke begeleiding tijdens de invoering van je plan.

Maak je vandaag al gebruik van MultiPlan? Dan zorgen we vrijblijvend voor een diepgaande analyse.

Ontdek hoe we je helpen bij de lancering en bij tussentijdse evaluaties van pensioenplannen

Alto Bonus: extra pensioen voor je topmedewerkers

Met Alto Bonus koppel je de pensioenpremie van je werknemers aan hun prestaties.

My Workplace: maak van je beheer een fijne ervaring

Met My Workplace voer je snel en gemakkelijk aanpassingen door aan je verzekeringen.

De onthaalstructuur: beleggingsopties voor pensioenreserves bij ex-werkgevers

In de onthaalstructuur kan  je groepsverzekeringen van vorige werkgevers onderbrengen.

Meer weten over de NN Wellbeing Services?

NN WPO: manager assist - Clients

NN WPO: Manager Assist - klanten

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. De wet verplicht de werkgever om een minimumrendement te garanderen op de werkgevers‐ en werknemersbijdragen, bedoeld om een extralegaal pensioen samen te stellen. Het rendement van een Tak 23-beleggingsfonds is afhankelijk van de evolutie van de eenheidswaarde van het fonds. Er is geen recht op winstdeelname. Jouw profiel wordt bepaald in de behoeften- en risicoprofielanalyse samen met je makelaar.
 2. De 80%-regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
 3. De minimale rendementsgarantie is het minimumrendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) moet garanderen voor werkgevers- en werknemersbijdragen in de aanvullende pensioenregeling. Tot 1 januari 2016 bedroeg deze garantie 3,25% op de bijdragen van de werkgever en 3,75% op de bijdragen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 is de minimum garantie verlaagd tot 1,75% voor zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.
 4. Wijninckx-bijdrage: deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen.
 5. Vereffening aanvullend pensioen: De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.