1. Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een collectief levensverzekeringscontract dat je werkgever afsluit voor jou en (een deel van) je collega’s. Meestal zorgt ze voor een aanvullend pensioen en extra financiële bescherming bij bijvoorbeeld overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt dan een extra uitkering boven op die van de sociale zekerheid. Je groepsverzekering zorgt ervoor dat je een degelijke levensstandaard geniet.

In sommige contracten (cafetariaplannen) kan je je waarborgen laten aanpassen binnen door de werkgever vooraf gedefinieerde limieten. Dat kan bij aanvang van het contract, maar ook later als je persoonlijke situatie verandert. Bijvoorbeeld wanneer je gaat samenwonen … of wanneer je eerste spruit geboren wordt!

2. Waarom je groepsverzekering ook fiscaal voordelig is

De groepsverzekering wordt minder belast dan je loon. Je werkgever betaalt de belasting op de premie en jij betaalt een voordelige eindbelasting op het opgebouwde kapitaal. Hoeveel je betaalt, hangt af van het moment waarop je met pensioen gaat en je aantal dienstjaren. Om je een idee te geven: als je 45 jaar dienst hebt of werkt tot de wettelijke pensioenleeftijd, is er een lagere bedrijfsvoorheffing van 10% (+ gemeentelijke opcentiemen) van toepassing.

Meer weten over je eindbelasting?

€100 bruto budget Loonsverhoging Groepsverzekering Winst
Netto Werknemer ± € 40
Onmiddellijk
beschikbaar
± € 80
Beschikbaar
vanaf pensioen
100%

Je winst t.o.v. een loonsverhoging kan nog toenemen door de kapitalisatie van de premies zonder rekening te houden met de eindtaxatie.
Je ziet: met de groepsverzekering zorgt je werkgever voor een mooi aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Wil je de kloof met je laatste brutoloon dichten én nog meer fiscaal voordeel genieten? Dan kan je zelf je pensioen verder opbouwen en je gezin beschermen!

3. Er zit méér in je groepsverzekering dan je denkt …

Dat je met een groepsverzekering een mooi aanvullend pensioen kunt opbouwen is bekend. Maar wist je dat er ook andere waarborgen en opties in je contract kunnen zitten? Je hr-verantwoordelijke vertelt wat er precies in jouw groepsverzekering is opgenomen!

Pensioenopbouw

Het opbouwen van een extraatje boven op je wettelijke pensioen is de meest voorkomende waarborg in de groepsverzekering. Deze wordt door je werkgever gefinancierd en/of door jezelf. 

Steun bij arbeidsongeschiktheid en bevordering van mentaal welzijn

Bij een tegenslag op het werk of in je privéleven kan je via de groepsverzekering rekenen op een bijkomende financiële tegemoetkoming. Bovendien kan je ook preventief beroep doen op mentale ondersteuning via de NN Wellbeing Services.

Bescherming familie bij overlijden

Als je morgen plots overlijdt betekent dit naast een emotionele ook een financiële klap voor je familie. Je groepsverzekering kan dan de financiële zorgen verzachten

Aankoop of renovatie van vastgoed

Een woning kopen of renoveren? Dankzij je groepsverzekering moet je je dromen niet uitstellen tot na je pensioen.

5. Welke documenten zijn voor jou belangrijk?

Benefit Statement

Je werkgever ontvangt van ons een Benefit Statement: een financieel overzicht van de premies, de verzekerde bedragen en de gespaarde bedragen.

Hierin vind je o.a. jouw persoonlijke bijdrage (voor zover dit voorzien is in het contract) en het bruto eindkapitaal voor pensioen. Afhankelijk van je waarborgen vermelden we het bruto bedrag dat bij overlijden aan je begunstigden zal worden uitgekeerd en de hoogte van de jaarrente in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval. Vraag gerust naar het Benefit Statement aan je hr-verantwoordelijke!

Waarom is dit document belangrijk?

Het geeft je een actueel overzicht van je groepsverzekering. Want jaarlijks evolueert jouw situatie in functie van de nieuwe stortingen, maar ook in functie van de wijzigingen in je persoonlijke situatie. Een loonswijziging bijvoorbeeld, of een verandering in je arbeidsregime.

Pensioenfiche

Jaarlijks maakt NN voor jou ook een pensioenfiche op, een verkorte versie van het Benefit Statement.

Hoe kan ik mijn pensioenfiche ontvangen?

Deze wordt per post naar je thuis opgestuurd. Je kunt er ook voor kiezen om ze digitaal te ontvangen in je eBox. Dat is een persoonlijke, ge-centraliseerde en beveiligde elektronische brievenbus waarin overheidsinstanties hun documenten aanbieden. Je kunt je eBox activeren op mysocialsecurity.be

Wat zijn de verschillen met het Benefit Statement?

De pensioenfiche focust op de waarborgen pensioen en overlijden. In tegenstelling tot het Benefit Statement geeft de pensioenfiche enkel de situatie op 1 januari van het betrokken jaar weer. Ze houdt dus geen rekening met eventuele wijzigingen tijdens hetzelfde jaar.

pension

6. Waar wil je graag meer over weten?

Hoeveel belastingen betaal je op een groepsverzekering als werknemer?

Een aanvullend pensioen is mooi, maar wat met de belastingen?

De groepsverzekering ter vervanging van de schuldsaldoverzekering

Kan een groepsverzekering ingezet worden om kredietnemers en hun nabestaanden te beschermen na een overlijden?

Pensioensparen en de fiscus: hoe aangeven in 2019 en welk voordeel krijg je?

Pensioensparen levert je een fiscaal voordeel op. Maar hoe krijg je dat voordeel en hoeveel bedraagt het?

7. Meer weten weten over de NN Wellbeing Services?

NN WPO: Conseil - clients

NN WPO: Counseling - klanten

NN WPO: Conseil - clients

NN WPO: aware - klanten