Alto Defined Contribution: de groepsverzekering met collectieve kapitalisatie voor grote bedrijven

Alto Defined Contribution: de groepsverzekering met collectieve kapitalisatie voor grote bedrijven

Alto Defined Contribution is een oplossing voor grote bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudig te beheren aanvullend pensioenplan, met mogelijkheid tot verdeling van het rendement. Met uitzicht bovendien op een mooi rendement dankzij de Tak 231-formule.

 

Is Alto Defined Contribution iets voor jouw bedrijf?

 • Gun je je werknemers een fiscaal interessant loonalternatief?
 • Besef je het belang van optionele beschermingen tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid?
 • Wil je als werkgever via Tak 231 een financiële buffer aanleggen tegen minder rendabele jaren?
 • Bedraagt de totale jaarpremie van het groepsverzekeringsreglement bij aanvang minstens €250.000?

Lees dan zeker wat Alto Defined Contribution te bieden heeft.

Troeven

MINDER ZORGEN DOOR COLLECTIEF BEHEER

Alto Defined Contribution is een groepsverzekering van het type van het type vaste bijdrage. Hierbij bepaal je als werkgever:

 • het premiebudget
 • de verdeling van het rendement: een deel wordt toegewezen aan de individuele rekeningen en een deel is beschikbaar als vrije reserve

De verdeling van het rendement maakt de aanleg van een vrije reserve mogelijk. Deze vrije reserve vormt een bescherming voor de financiering van het minimum wettelijk rendement in de minder rendabele jaren.

KANS OP MEER RENDEMENT VIA TAK 231

Als werkgever kies je uit een uitgebreid gamma aan beleggingsfondsen in Tak 231, defensief en dynamisch. Via de verschillende profielfondsen, kies je eenvoudig zelf welk risico je wil nemen, zonder in te staan voor het actieve beheer. Dat laat je in de veilige handen van onze experts.

ADMINISTRATIEVE EENVOUD

Door de gestandaardiseerde aanpak vermijd je een intensieve opvolging van je groepsverzekeringen. Administratie blijft tot een minimum beperkt. Je volgt alles online op via MyWorkPlace.

Optionele waarborgen: collectieve overlijdensdekking en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze waarborgen zijn:

Bij overlijden:

 • een vastgesteld bedrag voor de nabestaanden
 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval.

Bij arbeidsongeschiktheid met de gloednieuwe NN Wellbeing Services*:

 • betaling van de premies door NN met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
 • rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel
 • een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval.
 • extra ondersteuning voor het hele gezin (als ze op hetzelfde adres wonen) om mentale problemen aan te pakken én te voorkomen via de NN Wellbeing Services.

Wij bieden je de keuze tussen twee innovatieve dekkingen die geen onderscheid maken tussen fysische en psychische aandoeningen:

Extended cover: de maximale uitkeringsduur in geval van schade is uiterlijk tot op het moment dat men het wettelijk pensioen opneemt en uiterlijk tot 67 jaar.

Essential cover: de uitkeringsduur voor elk schadegeval afzonderlijk bedraagt maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van afloop van de carenstijd. Als de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een vorige arbeidsongeschiktheid, wordt de maximale uitkeringsduur van 2 jaar verminderd met de duurtijd waarin door ons al werd tussengekomen ingevolge die eerdere arbeidsongeschiktheid.
 

* De NN Wellbeing Services zijn toegankelijk via de collectieve verzekering die een rente voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid. Zonder die verzekering kan je de dienst dus niet gebruiken. Je profiteert van deze diensten via een externe, onafhankelijke en professionele partner: Workplace Options (WPO). Afhankelijk van de situatie van je werknemers zal Workplace Options het geschikte pad voor hen uittekenen Het aanbod kan dus veranderen of deels geschrapt worden.

STEUN BIJ HET VERWERVEN VAN VASTGOED

Je werknemer heeft een vastgoedproject? Met deze groepsverzekering geef je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot2 op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden. Deze regeling geeft je geen papierwerk. NN regelt dit rechtstreeks met de werknemer in kwestie.

Premies en fiscaliteit

PREMIES

De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel3

TAKSEN EN BIJDRAGEN OP PREMIES

 • pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • rsz-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (op werkgeversbijdragen)
 • eventuele Wijninckx-bijdrage4

Beheerskosten 

 • Instapkosten op de premies leven en overlijden van maximaal 1,5% (voor meer detail zie technische fiche)
 • Op de reserve: afhankelijk van beleggingsfonds en jaarlijkse premie tak 23 (voor meer detail zie technische fiche)

BIJDRAGEN EN BELASTING BIJ UITKERING

 • riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid): 3,55%
 • solidariteitsbijdrage: 0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)

BELASTING OP KAPITAAL/RENTE

afhankelijk van verschillende factoren5.

Haal een cafetariaplan in huis voor je medewerkers

Je werknemers meer vrijheid geven en à la carte een keuze laten maken? Ga dan resoluut voor het cafetariaplan van Alto Defined Contribution. Een hogere dekking tegen overlijden? Extra verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid? Je werknemers kiezen zelf de formule die het best bij hun levensfase aansluit, binnen de door jou bepaalde mogelijkheden.

Interesse? Een financieel adviseur helpt je op weg

Voor al je vragen kun je als werkgever terecht bij een van onze onafhankelijke makelaars.

Of mail naar EBsolutions@nn.be. Een Employee Benefits Consultant van NN neemt dan snel contact met je op om je met raad en daad bij te staan.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Voor dit product is het Tak23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

 

Technische fiche Alto Defined

Hulp bij nieuwe plannen en de optimalisatie van bestaande plannen

MAATWERK NA ANALYSE

We analyseren zorgvuldig de situatie van je bedrijf. En bieden je maatwerk op basis van de vaak complexe realiteit van je onderneming.

BEGELEIDE INVOERING

Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding tijdens de invoering van je plan. Daarbij verduidelijken we aan je personeel de meerwaarde van hun groepsverzekering. Jouw investering verdient immers de juiste waardering.

Maak je vandaag al gebruik van Alto Defined Contribution? Dan zorgen we vrijblijvend voor een diepgaande analyse.

Ontdek hoe we je helpen bij de lancering en bij tussentijdse evaluaties van pensioenplannen

Alto Bonus: extra pensioen voor je topmedewerkers

Met Alto Bonus koppel je de pensioenpremie van je werknemers aan hun prestaties.

My Workplace: maak van je beheer een fijne ervaring

Met My Workplace voer je snel en gemakkelijk aanpassingen door aan je verzekeringen.

De onthaalstructuur: beleggingsopties voor pensioenreserves bij ex-werkgever

In de onthaalstructuur kan  je groepsverzekeringen van vorige werkgevers onderbrengen.

Meer weten over de NN Wellbeing Services?

NN WPO: manager assist - Clients

NN WPO: Manager Assist - klanten

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. De wet verplicht de werkgever om een minimumrendement te garanderen op de werkgevers‐ en werknemersbijdragen, bedoeld om een extralegaal pensioen samen te stellen. Het rendement van een Tak 23-beleggingsfonds is afhankelijk van de evolutie van de eenheidswaarde van het fonds. Er is geen recht op winstdeelname. Jouw profiel wordt bepaald in de behoeften- en risicoprofielanalyse samen met je makelaar.
 2. De 80%-regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
 3. De minimale rendementsgarantie is het minimumrendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) moet garanderen voor werkgevers- en werknemersbijdragen in de aanvullende pensioenregeling. Tot 1 januari 2016 bedroeg deze garantie 3,25% op de bijdragen van de werkgever en 3,75% op de bijdragen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 is de minimum garantie verlaagd tot 1,75% voor zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.
 4. Wijninckx-bijdrage: deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen.
 5. Vereffening aanvullend pensioen: De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.