Hoeveel belastingen betaal je op een groepsverzekering als werknemer?

Werknemers die een groepsverzekering hebben via hun werkgever, bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Maar betaal je als werknemer belastingen op je groepsverzekering, en zo ja, hoeveel? 

Groepsverzekering assurance groupe taxe belastingen
In dit artikel

  We maken een onderscheid tussen de belastingen op de premies (bijdragen) voor de groepsverzekering en op de uitkeringen die je op het einde van de rit krijgt.

   

  Belasting op de premies voor een groepsverzekering

  De premies voor een groepsverzekering worden ofwel door de werkgever betaald, ofwel deels door werkgever en werknemer. Op de premies die je als werknemer zelf betaalt, wordt een verzekeringstaks van 4,4% geheven door de pensioeninstelling. Dat is ook het geval voor de premies die de werkgever betaalt, maar daarbovenop is de werkgever daarop nog 8,86% aan socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Wanneer premies voor een groepsverzekering bijdragen tot zeer hoge pensioenen, dan wordt er nog een extra belasting geheven, nl. de Wijninckx-bijdrage.

  Belastingen op de uitkeringen van een groepsverzekering

  De uitkering van een groepsverzekering wordt belast, en wel als volgt:

  • Afhouding van een Riziv-bijdrage van 3,55% (op het totale brutokapitaal inclusief eventuele winstdeling)
  • Afhouding van een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (op het totale brutokapitaal inclusief eventuele winstdeling)
  • Afhouding van een eindbelasting op het brutokapitaal zonder winstdeling:
   • 10% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer na 1 januari 1993 stortte.
   • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer vóór 1 januari 1993 stortte.
   • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies van de werkgever. Wanneer de werknemer actief blijft tot zijn 65ste, verlaagt dit tarief tot 10% (+ gemeentelijke opcentiemen).
   • De gemeentelijke opcentiemen zijn een vorm van belasting ten voordele van de gemeente.
  • De winstdeelnames zijn vrijgesteld van belasting.

   

  Let op:

  • Als je het kapitaal van je groepsverzekering opvraagt op 60 jaar (enkel nog mogelijk via een overgangsmaatregel), dan bedraagt de taxatievoet 20% (+ gemeentelijke opcentiemen). Op 61 jaar is dat 18% (+ gemeentelijke opcentiemen).
  • Hierop is er een uitzondering: de taxatie op 60 en 61 jaar blijft 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) als je effectief je wettelijk pensioen opneemt op die leeftijd.

   

  Voor alle duidelijkheid: het is pas mogelijk om het kapitaal van de groepsverzekering op te vragen op je wettelijke pensioendatum of als je in aanmerking komt voor een vervroegd wettelijk pensioen. Maar … als je met wettelijk pensioen gaat, dan ben je ook verplicht om je groepsverzekering te laten uitkeren.

   

  Kom hier alles te weten over de groepsverzekeringen van NN.

   

  Meer weten over de groepsverzekering?

  Deel dit artikel