Hoeveel belastingen betaalt men op een groepsverzekering als werknemer? 

Werknemers die een groepsverzekering hebben via hun werkgever, bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Maar welke belastingen en hoeveel betaalt een werknemer voor zijn groepsverzekering?

In dit artikel

  Op de premies betaalt de werknemer geen belastingen.

  De uitkering wordt wel belast, en dat op de volgende manier:

  • Afhouding van een Riziv-bijdrage van 3,55% (op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling)
  • Afhouding van een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling)
  • Afhouding van een eindbelasting op het brutokapitaal zonder winstdeling:
   • 10% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer na 1 januari 1993 stortte.
   • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer vóór 1 januari 1993 stortte.
   • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies van de werkgever. Wanneer de werknemer actief blijft tot zijn 65ste, verlaagt dit tarief tot 10% (+ gemeentelijke opcentiemen).
  • De winstdeelnames zijn vrijgesteld van belasting.

  Let op:

  • Als een werknemer het kapitaal van zijn groepsverzekering opvraagt op 60 jaar, dan bedraagt de taxatievoet 20% (+ gemeentelijke opcentiemen). Op 61 jaar is dat 18% (+ gemeentelijke opcentiemen).
  • Hierop is er een uitzondering: de taxatie op 60 en 61 jaar blijft 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) als het individu effectief zijn wettelijk pensioen opneemt op die leeftijd.

  Voor alle duidelijkheid: het is pas mogelijk om het kapitaal van de groepsverzekering op te vragen op de wettelijke pensioendatum of als de werknemer in aanmerking komt voor een vervroegd wettelijk pensioen.

  Deel dit artikel