Pensioensparen en de fiscus: hoe aangeven in 2019 en welk voordeel krijg je?

Sparen voor een aanvullend pensioen is nodig. Ook levert pensioensparen je een fiscaal voordeel op. Maar hoe krijg je dat fiscaal voordeel? Hoeveel bedraagt het en hoe kun je  het onderste uit de kan halen?

bbm_170587815_20.jpg
In dit artikel

  Je kunt op heel wat manier voor een aanvullend pensioen sparen: je kunt aan pensioen- of langetermijnsparen doen, spaargeld opzijzetten op een spaarrekening, beleggen, investeren in vastgoed … Via pensioensparen kun je echter ook een leuke fiscale extra krijgen onder de vorm van een belastingvermindering.

  Verzekering of rekening

  Je kunt pensioensparen bij een verzekeraar (pensioenspaarverzekering) of bij een bank (pensioenspaarrekening). Een verzekering levert je meestal een gegarandeerd rendement op, terwijl het rendement op een rekening afhangt van de resultaten van een onderliggend pensioenfonds. Je kunt met een rekening dus beter scoren dan met een verzekering, maar ook slechter …

  Fiscaal voordeel

  Vorig jaar (aanslagjaar 2019) had je twee mogelijkheden:

  • maximaal € 960, met een fiscaal voordeel van 30% (+ gemeentebelasting).
  • tussen € 960 en € 1.230, waarbij het fiscale voordeel 25% (+ gemeentebelasting) bedraagt.

  Voor dit jaar (inkomsten 2019, belastingaangifte 2020) heb je terug twee mogelijkheden:

  • Je stort maximaal € 980, met een fiscaal voordeel van 30% (+ gemeentebelasting). Met andere woorden, je kunt maximaal een fiscaal voordeel krijgen van € 294 (+ gemeentebelasting) op een premie van € 980.
  • Je stort maximaal € 1.260, waarbij het fiscale voordeel 25% (+ gemeentebelasting) bedraagt. Je kan maximaal een fiscaal voordeel krijgen van € 315 (+ gemeentebelasting) op een premie van € 1260.

  Opgelet: Kies je voor de tweede optie, spaar dan zeker tot meer dan €1.176. Onder dit bedrag krijg je een hoger fiscaal voordeel via het traditionele pensioenspaarregime.

  Je bent evenwel niet verplicht om het maximale bedrag te storten. Als je dat wenst, mag je ook minder storten. Uiteraard daalt dan ook je fiscaal voordeel. Een minimumbedrag is er niet.

  Voor het jaar waarin je 65 wordt, kun je geen belastingvoordeel krijgen.

  Voorwaarden

  Om recht te hebben op het fiscale voordeel, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • Je moet een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn wanneer je het pensioenspaarcontract afsluit.
  • Je bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud wanneer je het pensioenspaarcontract afsluit.
  • De looptijd van de pensioenspaarrekening of -verzekering bedraagt minstens 10 jaar.
  • Je bent zelf de begunstigde bij leven. Bij overlijden moet de begunstigde op de volgende manier omschreven zijn: 
   • wanneer het spaarverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:
    • voor het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening: de personen die ingevolge jouw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed verkrijgen
    • voor de rest van het verzekerde kapitaal: je echtgeno(o)t(e) of je wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad
   • in alle andere gevallen je echtgeno(o)t(e) of je wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad

  Aangifte

  Je vult het totaal van jouw stortingen in het betrokken jaar in op jouw aangifte. 

  Attest

  Elk jaar krijg je van de bank of verzekeraar een attest (nr. 281.60), dat jouw stortingen vermeldt. Als de belastingadministratie je dat vraagt, dien je dit attest voor te leggen.

  Niet verplicht

  Je bent niet verplicht om jouw stortingen voor pensioensparen aan te geven. Als je dat nooit doet, dan zal jouw eindkapitaal ook niet belast worden. Uiteraard heb je dan ook nooit fiscaal voordeel genoten.

  Opgelet, als je eenmaal fiscaal voordeel gekregen hebt, wordt jouw eindkapitaal sowieso belast, ook al blijft het bij die ene keer …


  Met pensioensparen betaal je minder belastingen en spaar je tevens voor later. Lees hier alles over de pensioenspaaroplossing van NN.

  Deel dit artikel