Scala Corporate: de groepsverzekering voor bedrijven met maximaal 25 werknemers

Een toegankelijke groepsverzekering met flexibiliteit voor jou als werkgever én voor je werknemers? Met Scala Corporate leggen werknemers zelf het accent op pensioenopbouw of bescherming, helemaal volgens hun noden van dat moment. Kortom, een cafetariaplan waar iedereen gelukkiger van wordt.

Is Scala Corporate iets voor jouw bedrijf?

 • Telt je firma maximaal 25 werknemers en wil je hen een groepsverzekering laten kiezen op basis van hun behoeften in iedere fase van hun leven?
 • Ambieer je via Tak 231 een mooi potentieel rendement?
 • Wil je als werkgever de flexibiliteit hebben om zelf te bepalen wat het budget is en wie van je personeel in aanmerking komt en wat het budget is?2

Lees dan zeker wat Scala Corporate te bieden heeft.

Troeven

Laagdrempelige instap en fiscaal zeer voordelig

Scala Corporate is een betaalbare investering. De jaarlijkse minimumbijdrage bedraagt slechts 5.000 euro per jaar per reglement.

Je werknemers profiteren hier maximaal van. Voor hen is een groepsverzekering uiteraard veel voordeliger dan een gewone loonsverhoging.

Voor jou als werkgever zijn de premies fiscaal aftrekbaar, zolang je de 80%-regel respecteert.3

Je kiest als werkgever uit een ruim gamma beleggingsfondsen1

De overheid verplicht je als werkgever tot een minimale rendementsgarantie4. Daarom is het verstandig om te gaan voor onze Tak 23-oplossing1.

Bij Tak 231 is er weliswaar geen rendementsgarantie en kunnen sterke jaren afwisselen met minder sterke jaren. Maar uitgerekend door de lange looptijd van een groepsverzekering worden risico’s uitgevlakt en stijgt de kans dat jij als werkgever feilloos aan je financiële verplichtingen kunt voldoen en je werknemers kunnen genieten van sterke dekkingen en een mooi extra pensioen.

Denk ook aan het gebruiksgemak. Als werkgever kies je binnen Tak 231 uit 36 fondsen, variërend tussen defensief en dynamisch, waarvan 4 intern door NN beheerde profielfondsen. Zo kies je eenvoudig zelf welk risico je wil nemen. Zonder in te staan voor het actieve beheer. Dat laat je in de veilige handen van onze experts.

Maximale flexibiliteit voor jou als werkgever

Je bepaalt zelf de hoogte van het budget, de personeelscategorieën die in scope zijn en de samenstelling van de waarborgen.

 • budget: kies een forfaitair bedrag, een percentage van het loon, of een mix van beide
 • personeelscategorie: kies bewust welke categorie van werknemers je wenst te belonen of aan je bedrijf wilt binden (zonder te discrimineren evenwel)
 • samenstelling van de bijdrage: 100% werkgeverspremies, of premies deels betaald door jou als werkgever en deels ingehouden op het loon van de werknemer5

Ruime flexibiliteit voor je werknemers

Met de groepsverzekering Scala Corporate bepaal je als werkgever hoe medewerkers hun bijdrage kunnen verdelen tussen verschillende risicodekkingen. De werknemer kan jaarlijks zijn keuze bijsturen.

Het saldo wordt gespaard voor zijn aanvullend pensioen.

Optionele beschermingen bij overlijden:

 • een bijkomend bedrag voor de nabestaanden
 • een bijkomend bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval

Mogelijke beschermingen bij arbeidsongeschiktheid:

 • betaling van de premies door NN met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
 • rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel
 • een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval

Flinke duw in de rug bij het verwerven van vastgoed

Je werknemer heeft een vastgoedproject? Met deze groepsverzekering geef je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden.

Als werkgever dien je er uiteraard wel over te waken dat je werknemer het voorschot effectief gebruikt voor een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte. Anders verdwijnt voor jou het voordeel van de belastingaftrek.

Voorwaarden

Alleen voor ondernemingen tot maximum 25 aangeslotenen

 • Jaarlijkse minimumpremie voor het hele plan, alle dekkingen inbegrepen: € 7.500 (incl. taks)
 • Gemiddelde jaarlijkse premie per aangeslotene: minstens € 840 (incl. taks)
 • Default overlijdensdekking
  • tot en met 5 werknemers: minimum 2 x brutojaarloon
  • vanaf 6 werknemers: minimum 1 x brutojaarloon

Premies en fiscaliteit

Premies

De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel3.

Taksen en bijdragen op premies

 • abonnementstaks pensioen, overlijden, ongeval en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • rsz-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (op werkgeversbijdragen)
 • eventuele Wijninckx-bijdrage6

Beheerskosten

 • instapkost op premie: 1,5% op tak 23
 • kost op reserve overlijden: 0,08%
 • kost op reserve leven Tak 23: tot 0,96% op jaarbasis afhankelijk van het gekozen fonds

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • Riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren7

Meer details over alle kosten vind je in de productfiche

Interesse? Een financieel adviseur helpt je op weg

Voor al je vragen kun je als werkgever terecht bij een van onze onafhankelijke makelaars.

Of mail naar EBsolutions@nn.be. Een Employee Benefits Consultant van NN neemt dan snel contact met je op om je met raad en daad bij te staan.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Voor dit product is het Tak23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

Hulp bij nieuwe plannen en de optimalisatie van bestaande plannen

Je kan als bedrijf rekenen op persoonlijke begeleiding tijdens de invoering van je plan.
Maak je vandaag al gebruik van Scala Corporate? Dan zorgen we vrijblijvend voor een diepgaande analyse.

Ontdek hoe we je helpen bij de lancering en bij tussentijdse evaluaties van pensioenplannen.

Alto Bonus: extra pensioen voor uw topmedewerkers

Alto Bonus
Met Alto Bonus koppel je de pensioenpremie van je werknemers aan hun prestaties.

Alto Cash Balance: de groepsverzekering in collectieve kapitalisatie

Alto Bonus
Met Alto Cash Balance kies je voor nog meer eenvoud en gebruiksgemak. Op maat van kmo’s en grote ondernemingen.
Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. De wet verplicht de werkgever om een minimumrendement te garanderen op de werkgevers‐ en werknemersbijdragen, bedoeld om een extralegaal pensioen samen te stellen. Het rendement van een Tak 23-beleggingsfonds is afhankelijk van de evolutie van de eenheidswaarde van het fonds. Er is geen recht op winstdeelname.
 2. Deze categorie moet voldoende open zijn en mag niet discrimineren.
 3. De 80%-regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
 4. De minimale rendementsgarantie is het minimumrendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) moet garanderen voor werkgevers- en werknemersbijdragen in de aanvullende pensioenregeling. Tot 1 januari 2016 bedroeg deze garantie 3,25% op de bijdragen van de werkgever en 3,75% op de bijdragen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 is de minimumgarantie verlaagd tot 1,75% voor zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.
 5. Het groepsverzekeringsreglement bepaalt in welke mate de groepsverzekering met een Tak 23-beleggingsfonds is verbonden. Voor de persoonlijke bijdragen mag deze band niet worden opgelegd aan de aangeslotene. Bovendien heeft elke aangeslotene voor het deel dat met persoonlijke bijdragen overeenstemt, te allen tijde recht op de interne overdracht volgens de in het reglement van de groepsverzekering vastgestelde modaliteiten.
 6. Wijninckx-bijdrage : deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen.
 7. Vereffening aanvullend pensioen: De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.