2019 Solvency & Financial Condition Report NN Insurance Belgium

NN Insurance Belgium publiceert haar SFCR - Solvency & Financial Condition Report - conform de Europese wetgeving over Solvency II. Dit rapport biedt publieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen, aan gebruikers van financiële informatie.

SFCR NN Insurance Belgium 2019 (Engels) (1.06 MB)

QRT NN Insurance Belgium 2019 (Engels) (553.08 KB)

2019 Jaarverslag NN Insurance Belgium

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekeningen 2019 zoals opgesteld door de Raad van Bestuur zullen op 11 mei gepubliceerd worden.

Deze jaarstukken worden voorgelegd ter goedkeuring op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 8 juni 2020.