2023 Solvency & Financial Condition Report NN Insurance Belgium

NN Insurance Belgium publiceert haar SFCR - Solvency & Financial Condition Report - conform de Europese wetgeving over Solvency II. Dit rapport biedt publieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen, aan gebruikers van financiële informatie.

SFCR NN Insurance Belgium 2023 (English)

QRT NN Insurance Belgium 2023 (English)

2022 Jaarverslag NN Insurance Belgium

Jaarverslag NNIB 2022

Jaarrekening NNIB 2022

 

*Het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 zoals opgesteld door de Raad van Bestuur worden op 11 juni gepubliceerd, na goedkeuring op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 10 juni 2024.