2020 Solvency & Financial Condition Report NN Insurance Belgium

NN Insurance Belgium publiceert haar SFCR - Solvency & Financial Condition Report - conform de Europese wetgeving over Solvency II. Dit rapport biedt publieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen, aan gebruikers van financiële informatie.

SFCR NN Insurance Belgium 2020 (Engels) (1.06 MB)

QRT NN Insurance Belgium 2020 (Engels) (762.04 KB)

2020 Jaarverslag NN Insurance Belgium

Hieronder vindt u het Jaarverslag van NN Insurance Belgium 2020.

Jaarverslag NNIB 2020  (334.59 KB)

Jaarrekening NNIB 2020 (269.96 KB)

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekeningen 2020 zoals opgesteld door de Raad van Bestuur zullen op 11 mei gepubliceerd worden. Deze jaarstukken worden voorgelegd ter goedkeuring op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 juni 2021.