2022 Solvency & Financial Condition Report NN Insurance Belgium

NN Insurance Belgium publiceert haar SFCR - Solvency & Financial Condition Report - conform de Europese wetgeving over Solvency II. Dit rapport biedt publieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen, aan gebruikers van financiële informatie.

SFCR NN Insurance Belgium 2022 (English)

QRT NN Insurance Belgium 2022 (English)

2022 Jaarverslag NN Insurance Belgium

Jaarverslag NNIB 2022

Jaarrekening NNIB 2022

 

*Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 zoals opgesteld door de Raad van Bestuur worden op 11 mei gepubliceerd, en dit onder voorbehoud van de goedkeuring op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 12 juni 2023.