Een uitgebreide groepsverzekering kan helpen bij de “war-on-talent”. Niet alleen voor de grote bedrijven.

Een groepsverzekering biedt werknemers het voordeel dat er voor hen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd wordt. Ook al lijkt het pensioen voor veel van je werknemers nog een ver-van-mijn-bed-show, toch kan het bij de aanwerving van nieuwe krachten een belangrijke extra troef zijn.

bbm_498565071_11.jpg
In dit artikel

  Een groepsverzekering kan meerdere waarborgen bevatten: opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een dekking tegen arbeidsongeschiktheid, een overlijdenswaarborg, een waarborg Premievrijstelling … Die waarborgen kunnen voor jouw personeelsleden een interessant onderdeel van hun loonpakket zijn. Als HR-manager beschik je op die manier over een belangrijke extra troef in de war-on-talent. 

  Bovendien biedt een groepsverzekering nog een aantal bijkomende voordelen:

  • Als je kiest voor een cafetariaplan, dan kunnen werknemers hun eigen waarborgen in de groepsverzekering voor een stuk aanpassen aan hun verwachtingen en behoeften. Bijvoorbeeld: een grotere overlijdensdekking voor dertigers met jonge kinderen of een groter pensioenkapitaal voor vijftigers. Het pensioenreglement vormt het kader waarbinnen de aanpassingen mogelijk zijn. 
  • Wanneer de groepsverzekering voor een stuk met persoonlijke bijdragen van de werknemers gefinancierd wordt, dan kunnen zij hierop fiscaal voordeel genieten.
  • Netto levert een bijdrage in de groepsverzekering de werknemer een stuk meer op dan een gelijkwaardige verhoging van zijn brutoloon. Het nadeel is weliswaar dat hij of zij nog een tijd moet wachten op het kapitaal van de verzekering, maar het nettovoordeel is een stuk groter.
  • Het is ook mogelijk om een voorschot op de reserve van de groepsverzekering op te nemen als een werknemer vastgoed wil kopen, verbouwen of bouwen. Voorwaarde is wel dat deze mogelijkheid voorzien is in het groepsverzekeringsreglement en dat de wettelijke regels terzake nageleefd worden.
  • Een groepsverzekering biedt doorgaans een gewaarborgd rendement en is een veilige belegging.
  • Voor werknemers die van job veranderen, blijft het opgebouwde tegoed in de groepsverzekering behouden, al kunnen ze de reserves ook overdragen naar het pensioenplan van hun nieuwe werkgever (als die een pensioenplan aanbiedt).

  Als werkgever is een groepsverzekering een zeer interessante investering. Bovendien kunnen ook kmo’s perfect een groepsverzekering onderschrijven. Dit is niet alleen weggelegd voor grote multinationals.


  Lees hier waarom een groepsverzekering van NN ook voor jouw werknemers het verschil kan maken.

  Deel dit artikel