In hoeverre dekt een groepsverzekering invaliditeit?

groepsverzekering invaliditeit

Een groepsverzekering laat werknemers toe om een aanvullend pensioen op te bouwen via hun werkgever. Het is echter ook mogelijk om bijkomende dekkingen op te nemen in het contract, zoals arbeidsongeschiktheid (invaliditeit), overlijden …

 

 

De werkgever die bij een verzekeraar een groepsverzekering afsluit, bepaalt uiteraard welke waarborgen in dit contract opgenomen worden. De opbouw van een aanvullend pensioen is een vanzelfsprekende dekking, maar daarnaast zijn nog een aantal andere waarborgen mogelijk:

  • een overlijdenswaarborg: de verzekeraar voorziet in de uitkering van een kapitaal wanneer de verzekerde overlijdt.
  • een dekking arbeidsongeschiktheid: de polis keert een maandelijkse rente uit als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt. Dit kan een zeer nuttige waarborg zijn omdat de uitkeringen van de sociale zekerheid beperkt zijn. Hierbij kan in een wacht- of carenstijd voorzien worden.
  • een dekking medische kosten: moet de werknemer in het ziekenhuis opgenomen worden, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de opnamekosten terug. Vaak kunnen ook de andere gezinsleden van de werknemer in deze aanvullende dekking van de polis opgenomen worden.
  • een waarborg premievrijstelling: als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, dan neemt de verzekeraar de premiebetaling over. Zo blijft de werknemer ook in de toekomst zijn aanvullend pensioen verder opbouwen.

Voor deze aanvullende waarborgen moet natuurlijk een premie betaald worden. De werkgever bepaalt of deze dekkingen in de budgettaire ruimte passen. Kiest de werkgever voor en cafetariaplan, dan kan de werknemer zelf (binnen bepaalde grenzen en parameters) kiezen hoe hij de premie verdeelt over de verschillende waarborgen. Dat biedt uiteraard een meerwaarde. Zo kan het interessant zijn voor jonge mensen met kleine kinderen om wat meer premie te spenderen aan een overlijdensdekking, terwijl veertigers en vijftigers een groter deel van de premie aan een aanvullend pensioen zullen toekennen.

 


Heb je nog vragen over een groepsverzekering? Bekijk dan hier het aanbod aan groepsverzekeringen van NN.