In hoeverre dekt een groepsverzekering invaliditeit?

Een groepsverzekering laat werknemers toe om een aanvullend pensioen op te bouwen via hun werkgever. Het is echter ook mogelijk om bijkomende dekkingen op te nemen in het contract, zoals arbeidsongeschiktheid (invaliditeit), overlijden …

groepsverzekering invaliditeit
In dit artikel

  De werkgever die bij een verzekeraar een groepsverzekering afsluit, bepaalt uiteraard welke waarborgen in dit contract opgenomen worden. De opbouw van een aanvullend pensioen is een vanzelfsprekende dekking, maar daarnaast zijn nog een aantal andere waarborgen mogelijk.

   

  Overlijdensdekking

  Als de verzekerde overlijdt, dan wordt er een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigden.

   

  Arbeidsongeschiktheidsdekking

  Wordt de verzekerde arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval, dan keert de groepsverzekering een maandelijkse rente uit. Dit is erg interessant, omdat de uitkeringen van de sociale zekerheid in het kader van arbeidsongeschiktheid beperkt zijn. Dankzij de groepsverzekering beperkt de verzekerde zijn inkomensverlies. Opgelet, het is mogelijk dat er in een wacht- of carenstijd voorzien is. Dit betekent dat er pas een uitkering volgt wanneer de arbeidsongeschiktheid minstens een bepaalde duurtijd heeft.

   

  Dekking medische kosten

  Dient de werknemer in het ziekenhuis opgenomen te worden, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de opnamekosten terug. Handig, want zo’n ziekenhuisfactuur kan snel hoog oplopen. Vaak kunnen ook de andere gezinsleden van de werknemer in deze aanvullende dekking van de groepsverzekering opgenomen worden tegen een voordelige premie.

   

  Waarborg premievrijstelling

  Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, dan neemt de verzekeraar de premiebetaling voor de groepsverzekering over. Zo blijft de werknemer ook in de toekomst zijn aanvullend pensioen verder opbouwen.

   

  Wat met de premie voor de aanvullende waarborgen?

  Voor deze aanvullende waarborgen moet natuurlijk een premie betaald worden. De werkgever bepaalt of deze dekkingen in de budgettaire ruimte passen. Kiest de werkgever voor een cafetariaplan, dan kan de werknemer zelf (binnen bepaalde grenzen en parameters) kiezen hoe hij de premie verdeelt over de verschillende waarborgen. Dat biedt uiteraard een meerwaarde. Zo kan het interessant zijn voor jonge mensen met kleine kinderen om wat meer premie te spenderen aan een overlijdensdekking, terwijl veertigers en vijftigers een groter deel van de premie aan een aanvullend pensioen zullen toekennen.

   


  Heb je nog vragen over een groepsverzekering? Bekijk dan hier het aanbod aan groepsverzekeringen van NN.

  Word een kei in sparen én beleggen.

  Deel dit artikel