Zelfstandige met een vennootschap? Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een must

Ben je zelfstandige, dan maak je maar beter werk van de opbouw van een aanvullend pensioen. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is uiterst interessant, maar ook een individuele pensioentoezegging (IPT) is om verschillende redenen een must. Voorwaarde is wel dat je met een vennootschap werkt, anders is een IPT niet mogelijk.

bbm_gettyimages-607477459.jpg
In dit artikel

  Vennootschap betaalt de premies

  Eén van de belangrijkste troeven van een individuele pensioentoezegging is dat de premies betaald worden door de vennootschap. Je moet deze dus niet privé ophoesten. Enkel zelfstandigen met een vennootschap kunnen een IPT afsluiten. Heb je geen vennootschap, maar wel een eenmanszaak, dan kan je geen IPT onderschrijven. Je kan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

  Maar jij bent de begunstigde

  Ook al betaalt de vennootschap de premies, toch ben jezelf de begunstigde bij de uitkering van het pensioenkapitaal. Zelfs als je vennootschap failliet zou gaan, heb je nog altijd recht op het opgebouwde spaarpotje in je individuele pensioentoezegging. Een IPT wordt dan ook steeds ondergebracht bij een financiële instelling. Je vennootschap betaalt de premies aan een verzekeraar en die keert het kapitaal op de einddatum aan je uit.

  Fiscaal interessant

  De premies die je vennootschap mag storten, zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en dat de begunstigde een regelmatig maandelijks inkomen geniet.

  Op de premies voor pensioenopbouw wordt een taks geheven van 4,4%.

  Ook voor het verleden

  De kans is reëel dat je, vooraleer je als zelfstandige aan de slag ging, enkele jaren als werknemer gewerkt heeft. Of dat je loon als zelfstandige vandaag een stuk hoger ligt dan enkele jaren terug. In beide gevallen kun je een inhaalbeweging maken. Zo kun je een zgn. backservice doen. Dat is een premie die je in één keer of in verschillende keren betaalt voor de jaren uit het verleden. Want voor die jaren beschik je nog over wat fiscale ruimte. Zo kun je tot maximaal tien jaar teruggaan. Opgelet, ook voor de backservice is de 80%-regel van toepassing. De vennootschap mag de backservice, als voldaan is aan de 80%-regel, volledig aftrekken als beroepskost.

  Haal het maximum eruit

  Je boekhouder en/of je verzekeringsmakelaar berekenen voor je welke backservice je nog kunt doen, alsook wat de maximale jaarpremie is voor je IPT. Zo haal je fiscaal het onderste uit de kan.


  Je bent zelfstandige met een vennootschap. De individuele pensioentoezegging van NN is fiscaal erg voordelig! Kom er hier alles over te weten.

  Deel dit artikel