Individuele Pensioentoezegging Scala Privilege: spaar voor je aanvullend pensioen via je vennootschap

 Individuele Pensioentoezegging Scala Privilege: spaar voor je aanvullend pensioen via je vennootschap

Met jouw Individuele Pensioentoezegging (IPT) spaar je als zelfstandig bedrijfsleider met een vaste maandelijkse bezoldiging voor een aanvullend pensioen. Fiscaal interessanter dan een loonsverhoging of dividend!

Is Scala Privilege interessant voor jou?

 • Je bent een zelfstandige met vennootschap en ontvangt een maandelijks en regelmatig loon?
 • Je wilt fiscaal interessant sparen voor een aanvullend pensioen?
 • Je wilt jezelf, je partner en/of kinderen beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden?

Dan is Scala Privilege, de Individuele Pensioentoezegging van NN zeker iets voor jou.


Wat zijn de voordelen van een IPT?

Laat je pensioen op een fiscaal interessante manier financieren door je vennootschap

De IPT-premies worden volledig door de vennootschap betaald, met jezelf als begunstigde. De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel3.

Bescherm jezelf en je geliefden met financiële stabiliteit

Je inkomen draagt bij aan je levensstandaard van vandaag én morgen. Als je een tijd niet kunt werken door ziekte of een ongeval, kan je met een zogenaamd gewaarborgd inkomen een deel van je inkomensverlies opvangen.

Nog erger is het wanneer je onverwacht overlijdt en jouw inkomen permanent wegvalt. Je kan de financiële zorgen voor je partner of gezin beperken door nu een overlijdensdekking af te sluiten.

Met deze optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid zorg je voor financiële zekerheid.

Kies tussen sparen in Tak 23 of Tak 21 voor je aanvullend pensioen

 • Met een investering in Tak 231 geniet je geen kapitaalgarantie, maar heb je uitzicht op een potentieel hoger rendement op langere termijn. Daarbij kan je kiezen uit een uitgebreid gamma fondsen van defensief tot dynamisch.
 • Je kan ook kiezen voor een dakfonds dat bij jouw profiel past: per risicoprofiel selecteren onze experts verschillende fondsen die ze actief beheren.
 • Sparen in Tak 21 biedt een gegarandeerde rentevoet en kapitaalgarantie. De eventuele winstdeelname2 kan je desgewenst dynamiseren door ze in Tak 231 te investeren.

Investeer voordelig in privé-vastgoed

Je hebt bouw-, koop- of verbouwplannen? Met je IPT Scala Privilege maak je vandaag al je plannen waar.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • een bulletkrediet: een woonkrediet met wedersamenstelling van kapitaal dat opgebouwd wordt via een IPT.
 • een voordelig voorschot op de reserve in je contract
 • een inpandgeving van uw contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed.

Inhaalbijdrage of back-service

Je presteerde al enkele jaren in de vennootschap voor je een IPT afsloot? Of je was voordien geen zelfstandige? Dan kan je retroactief premies storten om bijdragen uit het verleden “in te halen” tot maximaal 10 jaar terug, en overeenkomstig de 80%-regel3. Deze premies zijn fiscaal ook aftrekbaar voor de vennootschap.

Je makelaar geeft je graag advies over de verschillende mogelijkheden op maat van jou en je situatie is.

Premies en Fiscaliteit

Premies

- Minimum: 1.500 euro per jaar (1.000 euro in combinatie met een groeps- of bedrijfsleiderverzekering)
- Maximum: het opgebouwde eindpensioen mag niet hoger zijn dan 80%3 van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.
Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten zoals een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of een groepsverzekering mee in rekening genomen.

De premies voor de aanvullende waarborgen worden bovenop dit budget berekend (behalve de premie voor waarborg overlijden).

Algemeen

Taksen op premies

- pensioen: 4,40%
- overlijden: 4,40%
- arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Instapkosten: maximaal 7%

Lees alle details in de financiële infofiche

Beheerskosten per jaar

Lees alle details in de financiële infofiche

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • voordelige eindbelasting op kapitaal5
   
Leeftijd uitbetaling pensioenkapitaal Eindbelasting (excl. gemeentetaks)
60 jaar 20% (of 16.5% bij effectieve wettelijke pensionering)
61 jaar 18% (of 16.5% bij effectieve wettelijke pensionering)
62 jaar 16,5%
Vanaf 65 jaar, indien effectief actief tot deze leeftijd 10%
 • Riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • eventuele winstdeelnames2 zijn vrijgesteld op voorwaarde dat die winstdeling gelijktijdig met de rente, het kapitaal of de afkoopwaarde van de IPT-overeenkomst wordt vereffend
 • belasting op kapitaal bij overlijden: 16,5 % (+ gemeentetaks) en successierechten
 • uitkering arbeidsongeschiktheid worden belast als een vervangingsinkomen
 • Wijninckx-bijdrage: deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen.
Looptijd

De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

Je sloot je contract af voor 1 januari 2016 en bent geboren in 1961 of vroeger?
Dan gelden er overgangsregels: je hebt dan onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je kapitaal voor de wettelijke pensioenleeftijd op te vragen. Je makelaar kan dit met jou in detail bekijken.

Zie ook deze tabel:

leeftijd in 2016 uitkering van het aanvullend pensioen vanaf
58 jaar en meer 60 jaar
57 jaar 61 jaar
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

 

Extra financiële bescherming voor je gezin

Een goede financiële planning betekent ook een complete bescherming van je levensstijl en de noden van je gezin. Voor die gemoedsrust zorgen de optionele waarborgen van de IPT Scala Privilege.

Uitsluitingen en beperkingen

Hierbij de volledige uitleg over ons segmentatiebeleid

Voor dit product is het Tak23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

Noodzakelijke informatie

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen. 

Bescherm je zaak

De bedrijfsleiderverzekering (Scala Keyman) dekt de vaste kosten van je vennootschap

Dacht je hier al aan?

Bescherming van het aandeelhouderschap van je bedrijf

Extra interessant voor zelfstandigen met IPT

Een bulletkrediet om je vastgoedplannen te financieren

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
 2. Winstdeelname: De maatschappij kan naar eigen goeddunken jaarlijks een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het winstdelingsplan, neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en na goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
 3. 80%-regel: Deze regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
 4. Een bulletkrediet maakt het mogelijk een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen.
 5. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.