Bulletkrediet met Scala Privilege (Individuele Pensioentoezegging)

Bulet credit

Het bulletkrediet is een hypothecair krediet met wedersamenstelling van het kapitaal gekoppeld aan je Scala Privilege contract, dit is een Individuele Pensioentoezegging of IPT. Met zo’n bulletkrediet kan je nu al investeren in jouw privévastgoed met je aanvullend pensioen van later.

Je bouwt via jouw IPT een pensioenkapitaal op dat dient om op eindtermijn je krediet terug te betalen. Tijdens de looptijd van de lening betaal je enkel intresten.

Is een Bulletkrediet interessant voor jou?

 • Je bent zelfstandig zaakvoerder met een maandelijkse en regelmatige bezoldiging
 • Je hebt een Individuele Pensioentoezegging (IPT) Scala Privilege of wenst dit te onderschrijven
 • Je hebt vastgoedplannen zoals verbouwen, kopen, vernieuwen, uitbreiden … en dit binnen de Europese Ruimte
 • Je wenst fiscaal optimaal te investeren met je vennootschap

Dan is een Bulletkrediet van NN zeker het overwegen waard.

Waarom je onroerend goed financieren met een Bulletkrediet?

Je geniet meteen van je IPT!

- Je IPT levert je een onmiddellijk voordeel waar je privé van geniet.

- Je vennootschap en jijzelf genieten een fiscale optimalisatie.

 • De premies gestort in een IPT-contract zijn aftrekbaar in het kader van de vennootschapsbelasting binnen de grenzen van de 80%-regel2. Uw vennootschap krijgt dus tussen 25% en 35% van de premie terug.
 • De intresten die je betaalt voor de financiering zijn aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting.

Ook met Tak 231!

Je ambieert een potentieel hoger rendement in je IPT en koos (gedeeltelijk) voor Tak 231 fondsen?
Ook dan kan je een Bulletkrediet afsluiten. Je makelaar maakt een realistische prognose als vertrekbasis.

Als je minstens 30% van je IPT-premies in Tak 231 fondsen investeert, krijg je een korting op het standaardtarief van je Bulletkrediet!

Interessante kredietvoorwaarden

- Je mag het kapitaal gedurende de looptijd van het contract (gedeeltelijk) terugbetalen.
- Wij bieden je een krediet tot aan de pensioenleeftijd3.

Locatie van uw vastgoed

Het vastgoed moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte. Het mag ook een tweede verblijf zijn. Je hoeft het niet effectief zelf te betrekken. 

Hoe werkt het Bulletkrediet van NN?

NN koppelt het Bulletkrediet aan je IPT-verzekeringscontract.

- Het kredietkapitaal dat je ontvangt voor je vastgoedinvestering wordt via wedersamenstelling weer opgebouwd met de premies van je IPT.
-  Jouw IPT-contract wordt in pand gegeven aan NN, dus is als het ware de borgstelling voor je krediet.
- Je pensioenkapitaal wordt op einddatum aangewend om het krediet aan NN terug te betalen.


En concreet?

- Je hebt reeds een Scala Privilege IPT contract of onderschrijft dit.
- NN verleent je het krediet om jouw vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte te financieren.
- Je betaalt maandelijks intresten op het volledige ontleende bedrag, en dit gedurende de ganse looptijd van het krediet.
- Jouw vennootschap stort periodieke premies in je Tak 21 of Tak 23 Scala Privilege contract.
- Je betaalt het kapitaal op einddatum terug met het spaartegoed dat je vennootschap opbouwde in je Scala Privilege contract.

Bullet loan

 

Geïnteresseerd in een Bulletkrediet? Je makelaar legt je graag uit wat er mogelijk is.

Uitsluitingen en beperkingen

Hierbij de volledige uitleg over ons segmentatiebeleid

Dit product is in principe niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Een welverdiend pensioen

De individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt voor een fiscaal aantrekkelijk aanvullend pensioen.

Bescherming voor je gezin

Een overlijdensdekking: minder duur dan je denkt met instant gemoedsrust voor de toekomst!

Zeker van je zaak

Jij bent de sleutelfiguur in je vennootschap. Hoe betaal je de vaste kosten als je voor een tijd zou wegvallen?

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
 2. 80%-regel: Deze regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten. 
 3. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.