Bulletkrediet voor bedrijfsleiders

Het bulletkrediet van NN is een hypothecair krediet gekoppeld aan je (pensioen)verzekeringscontract(en). Gedurende de looptijd van het contract betaal je enkel de intresten op het geleende kapitaal. Op einddatum betaal je het bulletkrediet in één keer terug met het kapitaal dat vrijkomt uit je (pensioen)verzekeringscontract(en), zoals je individuele pensioentoezegging (IPT). Met zo’n bulletkrediet kan je nu al investeren in jouw privévastgoed met het kapitaal dat pas later tot je beschikking komt.

Is een bulletkrediet interessant voor jou?

 • Je bent zelfstandig zaakvoerder met een maandelijkse en regelmatige bezoldiging?
 • Je hebt al een mooi vermogen opgebouwd, of je verwacht in de toekomst een kapitaal te ontvangen, zoals het kapitaal uit je pensioenplan?
 • Je hebt vastgoedplannen zoals verbouwen, kopen, vernieuwen, uitbreiden … en dit binnen de Europese Ruimte?
 • Je wenst fiscaal optimaal te investeren met je vennootschap?

Dan is een bulletkrediet van NN zeker het overwegen waard.

Waarom je onroerend goed financieren met een bulletkrediet?

Je kunt je toekomstige kapitaal nu al gebruiken!

 • Je betaalt het bulletkrediet pas aan het einde van de looptijd terug. Met het bulletkrediet van NN kun je je toekomstige kapitaal nu al investeren in vastgoed.

Je kunt fiscaal voordeel behalen voor je vennootschap!

 • Door het onderliggende kapitaal op te bouwen in een IPT geniet je een onmiddellijk fiscaal voordeel voor de vennootschap.
  • De premies gestort in een IPT-contract zijn aftrekbaar in het kader van de vennootschapsbelasting binnen de grenzen van de 80%-regel1. Uw vennootschap krijgt tussen 25% en 35% van de premie terug.

Interessante kredietvoorwaarden

 • Je hebt de mogelijkheid een krediet tot aan de pensioenleeftijd af te sluiten2.
 • Je kunt kiezen tussen een vaste of een variabele intrestvoet.
 • Je kunt een bulletkrediet combineren met een klassieke hypothecaire lening, een lening met maandelijkse kapitaalaflossingen, tot een maximum van 50% van het totale kredietbedrag.
 • Het is mogelijk een krediet af te sluiten met je feitelijk/wettelijk samenwonende partner of echtgeno(o)t(e). Ook wanneer deze geen zelfstandig bedrijfsleider is.
 • Indien je gedurende de looptijd van het krediet in loondienst treedt en/of je statuut als zelfstandig bedrijfsleider verliest, kun je het krediet volledig omzetten in een klassiek hypothecair krediet met kapitaalaflossingen.

Ook met Tak 232!

Je ambieert een potentieel hoger rendement en kiest (gedeeltelijk) voor Tak 233 fondsen?
Ook dan kan je een bulletkrediet afsluiten. Je makelaar maakt een realistische prognose als vertrekbasis.

Als je minstens 50% van je IPT-premies in Tak 233 fondsen investeert, krijg je bovendien een korting op het standaardtarief van je bulletkrediet!

Locatie van uw vastgoed

Het vastgoed mag gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte. Het mag ook een tweede verblijf zijn. Je hoeft het niet effectief zelf te betrekken.

Hoe werkt het bulletkrediet van NN?

 • NN verleent je het krediet om jouw vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte te financieren. Dit krediet bestaat voor minimaal 50% uit een bulletkrediet.
 • Jouw (pensioen)verzekeringscontract(en) worden in pand gegeven aan NN. Deze vormen als het ware de borgstelling voor je krediet.
 • Bij het bulletkrediet betaal je maandelijks intresten, en dit gedurende de ganse looptijd van het krediet. Bij het klassieke hypothecaire krediet betaal je maandelijks interesten, alsook kapitaalaflossingen.
 • Je betaalt het kapitaal op einddatum terug met het spaartegoed dat vrijkomt uit één of meerdere (pensioen)verzekeringscontracten.

Geïnteresseerd in een Bulletkrediet? Je makelaar legt je graag uit wat er mogelijk is.

Uitsluitingen en beperkingen

Hierbij de volledige uitleg over ons segmentatiebeleid

Dit product is in principe niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Een welverdiend pensioen

De individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt voor een fiscaal aantrekkelijk aanvullend pensioen.

Bescherming voor je gezin

Een overlijdensdekking: minder duur dan je denkt met instant gemoedsrust voor de toekomst!

Zeker van je zaak

Jij bent de sleutelfiguur in je vennootschap. Hoe betaal je de vaste kosten als je voor een tijd zou wegvallen?

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. 80%-regel: Deze regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten. 
 2. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.
 3. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.