Bulletkrediet

Bulletkrediet voor bedrijfsleiders

Het bulletkrediet van NN is een hypothecair krediet dat gekoppeld is aan je verzekeringscontract of pensioenverzekeringscontract. Je betaalt enkel de intresten op het geleende kapitaal gedurende de looptijd. Op de einddatum betaal je het bulletkrediet in één keer terug met het kapitaal dat vrijkomt uit je verzekeringscontract. Je kan dus nu al investeren in privévastgoed met kapitaal dat pas later tot je beschikking komt.

Vind een makelaar

Waarom onroerend goed financieren met een bulletkrediet?

check

Gebruik toekomstig kapitaal nu al om te verbouwen, kopen, vernieuwen, uitbreiden...

check

Combineerbaar met een klassieke hypothecaire lening

check

Je betaalt het bulletkrediet pas aan het eind van de looptijd terug

Hoe werkt het?

 • NN verleent je het krediet om je vastgoedproject te financieren. Dat krediet bestaat voor minimaal 50% uit een bulletkrediet.
 • Je verzekeringscontracten en pensioenverzekeringscontracten worden in pand gegeven aan NN. Ze vormen als het ware de borgstelling voor je krediet.
 • Bij het bulletkrediet betaal je maandelijks intresten, gedurende de ganse looptijd van het krediet. Bij het klassieke hypothecaire krediet betaal je maandelijks interesten en kapitaalaflossingen.
 • Je betaalt het kapitaal van het bulletkrediet op einddatum terug met het spaartegoed dat vrijkomt uit een of meerdere (pensioen)verzekeringscontracten.

Het vastgoed mag gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte. Het mag ook een tweede verblijf zijn. Je hoeft het niet effectief zelf te betrekken.

smile
VOORDELEN
 • Gebruik je toekomstig kapitaal nu al

Met het bulletkrediet van NN kan je je toekomstig kapitaal nu al investeren in vastgoed. Je betaalt het bulletkrediet pas terug aan het eind van de looptijd.
 

 • Mogelijk fiscaal voordeel

Bouw je onderliggende kapitaal op in een IPT en geniet zo onmiddellijk fiscaal voordeel voor de vennootschap

 • De premies gestort in een IPT-contract zijn aftrekbaar in het kader van de vennootschapsbelasting binnen de grenzen van de 80%-regel. Die stelt dat je wettelijke en extralegale pensioenen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging.
   
 • Flexibele kredietvoorwaarden
  • Mogelijkheid om een krediet af te sluiten tot aan je pensioenleeftijd
  • Keuze tussen een vaste of variabele intrestvoet
  • Een bulletkrediet kun je combineren met een klassieke hypothecaire lening, tot een maximum van 50% van het totale kredietbedrag
  • Je kan een krediet afsluiten met je feitelijk/wettelijk samenwonende partner of echtgeno(o)t(e).
  • Ga je in loondienst tijdens de looptijd? Dan kan je het krediet volledig omzetten in een klassieke hypothecair krediet met kapitaalaflossingen.

 

 • Ook mogelijk met Tak 23

Kies je voor Tak 23 fondsen? Ook dan kan je een bulletkrediet afsluiten. Je makelaar zal een realistische prognose maken als vertrekbasis.

Investeer je minstens 50% van je IPT-premies in Tak 23 fondsen, dan krijg je bovendien een korting op het standaardtarief.

exlamation
RISICO'S

Hou er rekening mee dat investeringen in Tak 23 het kapitaal en rendement niet gegarandeerd zijn. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Er is geen recht op winstdeelname.

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Bullet krediet.

doc

Technische fiche Bulletkrediet

doc

Brochure Bulletkrediet

doc

Tarievenlijst Nr. 21

Wettelijke info

 • NN Bulletkrediet is een hypothecair krediet bestemd voor het (her)financieren van een onroerend goed met een privé-waarde van minimum 50% gelegen in de EER.
 • Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Duurtijd:
  • Bullet: 5-45 jaar
  • Kapitaalaflossend: 5-25 jaar
  • Bullet zonder wedersamenstelling: maximum 15 jaar

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.