Hoeveel eigen bijdrage komt er bij een groepsverzekering?

De groepsverzekering wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van de werknemers. Dit betekent echter niet dat alle premies sowieso door de werkgever betaald worden. Soms betalen ook de werknemers persoonlijke bijdragen.

eigen bijdrage groepsverkering
In dit artikel

  Een werkgever kan een groepsverzekering onderschrijven voor (een categorie van) zijn werknemers. Daarbij gelden voor de invoering ervan wel een aantal procedurevereisten. Geldt de groepsverzekering voor alle werknemers en betalen die zelf ook bijdragen, dan wordt er als volgt beslist:

  • via cao als er een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of een syndicale afvaardiging is.
  • via een wijziging van het arbeidsreglement als er geen ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of een syndicale afvaardiging is.

  Ook krijgen vertegenwoordigers van de werknemers in bepaalde gevallen een adviesbevoegdheid vóór de invoering of wijziging van een pensioenplan.

  Concreet kunnen de premies

  • volledig door de werkgever betaald worden
  • gedeeltelijk door de werkgever en door de werknemers betaald worden
  • volledig door de werknemer betaald worden.

  Daarbij geldt er geen wettelijk verplichte minimumpremie, al kan die wel opgelegd worden door de groepsverzekeraar. Een maximumpremie is er wel: de 80%-regel dient te allen tijde gerespecteerd te worden om fiscaal voordeel te kunnen genieten. Die regel zegt dat het totaal van het wettelijke en het extralegale pensioen niet hoger mag uitkomen dan 80% van het laatste normale brutojaarloon. In de praktijk zal berekend worden welke ruimte er nog beschikbaar is binnen de 80%-grens, waaruit vervolgens de maximumpremie afgeleid wordt.

  Deel dit artikel