Wat met een groepsverzekering na ontslag?

Behoudt een ontslagen werknemer de voordelen uit zijn groepsverzekering? Wat doet hij best met de eventuele reserves uit het contract: behouden of overdragen naar een ander contract?

Groepsverzekering ontslag
In dit artikel

  Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende waarborgen in de groepsverzekering:

  • Het opgebouwde aanvullend pensioen:
   • Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werknemer zelf blijft sowieso verworven.
   • Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werkgever blijft ook verworven.
  • De overlijdens- en invaliditeitsdekking worden stopgezet.

  Het feit dat het opgebouwde pensioentegoed verworven is, betekent niet dat de ontslagen werknemer dit kapitaal meteen ook kan laten uitkeren. Hij zal geduld moeten oefenen tot zijn wettelijke pensioenleeftijd.

  Reserve groepsverzekering overdragen of niet?

  Wat kan de ex-werknemer doen met de opgebouwde pensioenreserve?

  • Behouden in de bestaande groepsverzekering
  • Overdragen naar een onthaalstructuur (de kans bestaat wel dat de gewaarborgde intrestvoet hiervan lager ligt)
  • Overdragen naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever (als hij daarvan kan genieten). Ook hier bestaat de kans dat de nieuwe intrestvoet lager ligt.
  • Overdragen naar een pensioeninstelling die haar winsten verdeelt onder de aangeslotenen en haar kosten beperkt volgens de regels die door koninklijk besluit worden bepaald (idem dito wat de intrestvoet betreft).

  Welke keuze de beste is, hangt af van de voorkeur van de werknemer zelf. Als de werknemer een lagere rentevoet wil vermijden, is het evenwel vaak aangewezen om de reserve te behouden in de bestaande groepsverzekering.

   

  Lees hier alles over de groepsverzekeringen van NN.

  Deel dit artikel