Waaruit bestaat een VAPZ?

bbm_ma44402.jpg

Een zelfstandige kan maar beter zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is daartoe een zeer interessante oplossing. Maar is zo’n VAPZ bij alle aanbieders hetzelfde? Krijgt u steeds een gewaarborgd rendement (tak 21) of hangt dat af van de resultaten van een fonds (tak 23)? En kunt u een arbeidsongeschiktheidsdekking in uw VAPZ opnemen?

Voordelen

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt ervoor dat u minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt. Voor 2018 kunt u voor een gewoon VAPZ tot 8,17% van uw beroepsinkomen van drie jaar terug als premie storten voor uw VAPZ. Ook zijn een aantal bijkomende dekkingen mogelijk.

Sociaal VAPZ

U kunt ook kiezen voor een ‘sociaal VAPZ’. Het solidariteitsluik is in een solidariteitsreglement geschreven. Dan geniet u een aantal aanvullende waarborgen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheids- en een overlijdensdekking. Ook een waarborg premievrijstelling, waarbij de verzekeraar de premies voor uw VAPZ verder op zich neemt wanneer u arbeidsongeschikt bent, is mogelijk.

De maximumpremie voor een sociaal VAPZ ligt hoger dan bij een gewoon VAPZ. Bij een sociaal VAPZ is dat immers 9,40% van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden. Opgelet, er gelden ook absolute maxima:€ 3.127,24 (aanslagjaar 2018 - € 3.187,04 voor aanslagjaar 2019)voor een gewoon VAPZ en € 3.598.05 (aanslagjaar 2018 - € 3.666,85 voor aanslagjaar 2019) voor een sociaal VAPZ.

Minimumpremie

Er is ook een minimumpremie van toepassing: die bedraagt € 100 voor een gewoon VAPZ en  € 111,12 voor een sociaal VAPZ.

Rendement

Een VAPZ levert u meestal een gewaarborgd rendement op (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Sommige verzekeraars bieden u de mogelijkheid om de winstdeelname te investeren in tak 23, waarbij het rendement afhangt van de prestaties van één of meerdere onderliggende fondsen. U betaalt bij een VAPZ geen premietaks van 4,4%.

(para)medische vrije beroepen

Artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten kunnen, in ruil voor conventionering, een toelage krijgen om in een sociaal VAPZ (ook wel Riziv-contract genoemd) te investeren. Het exacte bedrag van de toelage varieert naargelang het beroep en de mate van conventionering (gedeeltelijk of volledig)

   

Riziv-toelage

Artsen (2018) Volledig geconventioneerd € 4.870,71
Artsen (2018) Deels geconventioneerd € 2.297,63
Tandartsen (2018)   € 2.348,55
Kinesitherapeuten (2015) ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden € 1.400
Kinesitherapeuten (2015) ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden € 1.875
Kinesitherapeuten (2015) ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden € 2.475
Apothekers (2015) Meer dan 38 u/week € 2.828,73
Apothekers (2015) Tussen 28u en 38u/week € 2.121,55
Apothekers (2015) Tussen 19u en 28u/week € 1.414,37