Waaruit bestaat een VAPZ?

Een zelfstandige kan maar beter zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is daartoe een zeer interessante oplossing. Maar is zo’n VAPZ bij alle aanbieders hetzelfde? Krijg je steeds een gewaarborgd rendement (tak 21) of hangt dat af van de resultaten van een fonds (tak 23)? En kun je een arbeidsongeschiktheidsdekking in je VAPZ opnemen?

bbm_ma44402.jpg
In dit artikel

  Voordelen

  Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt ervoor dat je minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt. Voor 2019 kun je voor een gewoon VAPZ tot 8,17% van jouw beroepsinkomen van drie jaar terug als premie storten voor je VAPZ. Ook zijn een aantal bijkomende dekkingen mogelijk.

  Sociaal VAPZ

  Je kunt ook kiezen voor een ‘sociaal VAPZ’. Het solidariteitsluik is in een solidariteitsreglement geschreven. Dan geniet je een aantal aanvullende waarborgen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheids- en een overlijdensdekking. Ook een waarborg premievrijstelling, waarbij de verzekeraar de premies voor je VAPZ verder op zich neemt wanneer je arbeidsongeschikt bent, is mogelijk.

  De maximumpremie voor een sociaal VAPZ ligt hoger dan bij een gewoon VAPZ. Bij een sociaal VAPZ is dat immers 9,40% van jouw beroepsinkomsten van drie jaar geleden. Opgelet, er gelden ook absolute maxima: € 3.256,87 (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) voor een gewoon VAPZ en € 3.747,19 (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) voor een sociaal VAPZ.

  Minimumpremie

  Er is ook een minimumpremie van toepassing: die bedraagt € 100 voor een gewoon VAPZ en € 111,12 voor een sociaal VAPZ.

  Rendement

  Een VAPZ levert je meestal een gewaarborgd rendement op (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Sommige verzekeraars bieden je de mogelijkheid om de winstdeelname te investeren in tak 23, waarbij het rendement afhangt van de prestaties van één of meerdere onderliggende fondsen. Je betaalt bij een VAPZ geen premietaks van 4,4%.

  (para)medische vrije beroepen

  Artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten kunnen, in ruil voor conventionering, een toelage krijgen om in een sociaal VAPZ (ook wel Riziv-contract genoemd) te investeren. Het exacte bedrag van de toelage varieert naargelang het beroep en de mate van conventionering (gedeeltelijk of volledig)

   

   

  Riziv-toelage

  Artsen (2018)

  Volledig geconventioneerd

  € 4.870,71

  Artsen (2018)

  Deels geconventioneerd

  € 2.297,63

  Tandartsen (2018)

   

  € 2.348,55

  Kinesitherapeuten (2017)

  ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden

  € 1.444,04

  Kinesitherapeuten (2017)

  ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden

  € 1.908,19

  Kinesitherapeuten (2017)

  ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden

  € 2.552,86

  Apothekers (2017)

  Meer dan 38 u/week

  € 2.917,71

  Apothekers (2017)

  Tussen 28u en 38u/week

  € 2.188,28

  Apothekers (2017)

  Tussen 19u en 28u/week

  € 1.458,86


  Als zelfstandige bouw je best een aanvullend pensioen op. Het VAPZ van NN biedt je hierbij heel wat voordelen. Ontdek ze hier.

  Deel dit artikel