Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Scala Free Pension: de must voor elke zelfstandige

 Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Scala Free Pension: de must voor elke zelfstandige

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een interessante manier om jouw pensioenkloof van later kleiner te maken. Je spaart niet alleen een aardige som, je profiteert ook van de fiscale en sociale voordelen: tot 60% van je premie.

Is Scala Free Pension interessant voor jou?

 • Je bent zelfstandige en wilt een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Je zoekt een oplossing die fiscaal interessant is én je sociale bijdrage verlaagt?
 • Je wilt jezelf, je partner en/of kinderen beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden?

Dan is Scala Free Pension, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstfandigen van NN zeker iets voor jou.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ?

Fiscaal én sociaal voordelig

De VAPZ-premies voor pensioen en overlijden zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder sociale bijdragen. Een niet te onderschatten voordeel.

Financiële stabiliteit voor jezelf en je gezin

Als zelfstandige is je inkomen vaak van groot belang voor je levensstijl en/of de gezinsuitgaven. Dat inkomen kan plots wegvallen door ziekte of ongeval, of erger, een onverwacht overlijden. Met beschermende risicodekkingen kan je een deel van dat tijdelijke of permanente inkomensverlies opvangen. Zo zorg je dat jullie toekomstplannen overeind blijven.

Ontdek de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid voor financiële zekerheid.

Investeer voordelig in privé-vastgoed

Je hebt bouw-, koop- of verbouwplannen? Met je Scala Free Pension maak je vandaag al je plannen waar.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • een voordelig voorschot op de reserve in je contract
 • een inpandgeving van uw contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed*

Sparen in Tak 21, met optionele belegging van winstdeelname in Tak 231

Met een VAPZ spaar je in Tak 21 en geniet je kapitaalgarantie. De eventuele winstdeelname2 kan je investeren in Tak 231.

Bespreek met je makelaar welke oplossingen het best bij jou en je situatie passen.

Premies en Fiscaliteit

Premies

Pensioen en overlijden

 • Minimum: 100 euro/jaar
 • Maximum: je kan 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden sparen, binnen het jaarlijks plafond

De premies voor de bijkomende dekkingen worden bovenop dit budget gerekend (behalve de premie overlijden). Ook deze premies kan je als beroepskost aftrekken.

Algemeen

Taksen op premies

 • pensioen: 0%
 • overlijden: 0%
 • arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Instapkosten: maximaal 7%

Lees alle details in de financiële infofiche

Beheerskosten per jaar

Lees alle details in de financiële infofiche

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • eindbelasting3 op pensioenkapitaal

Bij uitkering van je kapitaal geldt er het systeem van de fictieve rente. Gedurende een bepaalde periode geef je een klein percentage van het kapitaal als inkomsten aan in je belastingaangifte.

Generatiepact: indien je pensioenkapitaal ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd en je tot op die datum effectief actief bent, wordt maar 80% van je pensioenkapitaal in aanmerking genomen voor de omzetting in fictieve rente.

 • belasting op kapitaal bij overlijden: idem als bij uitkering pensioenkapitaal. Het nettokapitaal dat uitgekeerd wordt is onderworpen aan successierechten. Je erfgenamen geven de fictieve rente aan in hun belastingsaangifte.

Overzicht fictieve rente pensioen/overlijden:

Leeftijd Fictieve rente Periode van aangifteplicht
< 41  jaar 1% 13 jaar
41-45 jaar 1,5% 13 jaar
46-50 jaar 2% 13 jaar
51-55 jaar 2,5% 13 jaar
56-58 jaar 3% 13 jaar
59-60 jaar 3,5% 13 jaar
61-62 jaar 4% 13 jaar
63-64 jaar 4,5% 13 jaar
65 jaar en ouder 5% (van 80% van het kapitaal) 10 jaar

 

 • riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • de bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt berekend op de ‘eerste fictieve rente’
 • eventuele winstdeelnames2 zijn vrijgesteld op voorwaarde dat die winstdeling gelijktijdig met de rente, het kapitaal of de afkoopwaarde van het VAPZ-contract wordt vereffend
 • uitkering arbeidsongeschiktheid worden belast als een vervangingsinkomen
 • de pensioeninstelling/verzekeraar maakt enkel voor het jaar van de uitkering van het kapitaal een belastingfiche 281.11 op. Tijdens de latere jaren moet de belastingplichtige de fictieve rente op eigen initiatief opnemen in zijn belastingaangifte, dus zonder ontvangst van een nieuwe belastingfiche 281.11 vanwege de pensioeninstelling
Looptijd

De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.
Je sloot je contract af voor 1 januari 2016 en bent geboren in 1961 of vroeger?
Dan gelden er overgangsregels: je hebt dan onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je kapitaal voor de wettelijke pensioenleeftijd op te vragen. Je makelaar kan dit met jou in detail bekijken.

Zie ook deze tabel:

Leeftijd in 2016 Uitkering van het aanvullend pensioen vanaf
58 jaar en meer 60 jaar
57 jaar 61 jaar
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

 

Extra financiële bescherming voor uw gezin

Een goede financiële planning betekent ook een goed bescherming van je levensstijl en de toekomst van je gezin. Voor die gemoedsrust zorgen de optionele waarborgen van VAPZ Scala Free Pension.

Noodzakelijke informatie

Voor je de verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Bescherm je zaak

De bedrijfsleiderverzekering (Scala Keyman) dekt de vaste kosten van je vennootschap

Dacht je hier al aan?

Partner Cover, bescherming van de continuïteit van je bedrijf

Extra interessant voor zelfstandigen met IPT

Een bulletkrediet om je vastgoedplannen te financieren

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
 2. Winstdeelname: De maatschappij kan naar eigen goeddunken jaarlijks een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het winstdelingsplan, neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en na goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
 3. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.