De maximumbedragen voor fiscale levensverzekeringen

Kies je voor fiscaal pensioensparen, langetermijnsparen of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen? Dan kan je een mooi fiscaal voordeel genieten. Check hier de maximale bedragen die wettelijk vastliggen.

Maximumbedragen in 2023 voor particulieren (maxima inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024)

Fiscaal Pensioensparen maximumbedrag in 2023: kies voor 990 of 1.270 euro

Voor het inkomstenjaar 2023 (= aanslagjaar 2024) kan je kiezen tussen twee maximumbedragen en hun bijhorend fiscaal voordeel.

Spaar een maximum van 990: 30% belastingvoordeel

Dat wil concreet zeggen dat er maximaal een fiscaal voordeel van 297 euro kan toegekend worden. Het fiscale voordeel bedraagt zo 30% van de totale gestorte premie(s).

Spaar een maximum van 1.270: 25% belastingvoordeel

Dat wil concreet zeggen dat er maximaal een fiscaal voordeel van 317,50 euro kan toegekend worden. Het fiscale voordeel bedraagt zo 25% van de totale gestorte premie(s).

Document voorafgaandelijk akkoord voor het verhoogd bedrag van 1.270 euro (pensioensparen)

 

Fiscaal Langetermijnsparen maximumbedrag in 2023: 2.350 euro

Spaar een maximum van 2.350 euro: 30% belastingvoordeel

Dat wil concreet zeggen dat er maximaal een fiscaal voordeel van 717 euro kan toegekend worden. Het fiscale voordeel bedraagt op die manier 30% van de totale gestorte premie(s).

Maximumbedragen in 2023 voor zelfstandigen (maxima inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024)

Voor je VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) in 2022: 3.859,40 euro

Het maximumbedrag in een VAPZ bedraagt 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Hierbij geldt in 2023 een maximumpremie van 3.859,40 euro.

Voor je IPT (Individuele Pensioentoezegging) in 2023

Het maximumbedrag wordt berekend volgens het eindkapitaal, volgens de 80%-regel, in functie van je actuele bezoldiging en het wettelijke plafond.

De 80% regel bepaalt dat je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van je “laatste brutomaandbezoldiging”, rekening houdend met je loopbaan. Lees er hier meer over.

 

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.