Pensioen

Als zelfstandige regel je je werk zelf, en ook voor je toekomst wil je zelf kunnen zorgen. Voor jou heeft NN specifieke oplossingen die je financieel voorbereiden op een welverdiend pensioen. Hiermee vang je het, soms grote, verschil op tussen de beschikbare middelen verbonden aan je zelfstandige loopbaan en je latere wettelijke pensioen. Bovendien kies je hiermee voor fiscaal interessante spaarformules.

Voetnoten

  1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
  2. Een voorschot of inpandgeving zijn mogelijk voor zover het een verbetering, verbouwing of herstelling betreft aan een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte en dat belastbare inkomsten opbrengt voor de verzekerde.