NN Scala Free Pension (VAPZ)

NN Scala Free Pension (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ is een manier om als zelfstandige een aanvulling op je wettelijk pensioen te voorzien. Een VAPZ biedt je bovendien mogelijk extra fiscale en sociale voordelen.

Vind een makelaar

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

check

Fiscaal interessant: aftrekbaar als beroepskost

check

Daardoor betaal je eventueel ook minder sociale bijdragen

check

Optionele risicodekkingen zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid mogelijk, inclusief mentale ondersteuning via de NN welbeing services

Doelstelling

Via dit product kan op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen opgebouwd worden al dan niet met bijkomende bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

Voor wie ?

De volgende sociale statuten kunnen het product onderschrijven:
• zelfstandige in hoofdberoep,
• zelfstandige in bijberoep,
• zelfstandig helper indien ze onderhevig zijn aan dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep
• meewerkende echtgenoot / wettelijke partner (indien “maxi-statuut”)

Dit product is bestemd voor zelfstandigen
* die vooral wensen dat de verwachte rendementen zeker, maar weliswaar laag zijn. Het is immers enkel mogelijk om via dit product premies te storten in tak 21 (gewaarborgde interestvoet)
* die vooral geïnteresseerd zijn in de bijkomende bescherming tegen de financiêle gevolgen van  overlijden en/of arbeidongschiktheid 

Voor wie niet ?

Dit product is niet bestemd voor:
* personen actief als werknemer of ambtenaren
* zelfstandigen die vooral wensen dat de verwachte rendementen hoger, maar weliswaar onzeker zijn. Het is immers niet mogelijk om via dit product premies te storten in tak 23-fondsen
* zelfstandigen in de laatste 5 jaar voor hun pensioen.  

smile
VOORDELEN
 • Fiscaal én sociaal voordelig

De VAPZ-premies die je betaalt, zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Door die aftrek betaal je eventueel ook minder sociale bijdragen, afhankelijk van je inkomsten.
 

 • Optionele risicodekkingen

De optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid geven je meer financiële zekerheid. Deze vullen je inkomensverlies deels op als je plots wegvalt door ziekte of ongeval, en beperken de impact op het gezinsinkomen.

Dankzij de nieuwe NN Wellbeing Services waken we ook over je geestelijke ‘balans’. Zo helpen we jou en je gezin om mentale problemen te voorkomen of aan te pakken.

Lees meer over de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid en mentaal welzijn.
 

 • Investeer in vastgoed met Scala Free Pension

Wil je bouwen, kopen of verbouwen? Dan kan je je VAPZ Scala Free Pension aanspreken.

 • Neem een voordelig voorschot op de reserve in je contract
 • Of neem een inpandgeving van je contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed
exlamation
RISICO'S
 • Met een VAPZ spaar je in tak 21 en geniet je kapitaalgarantie. Eventuele winstdeelname kan je investeren in Tak 23. Je geniet dus kapitaalgarantie, maar hou er wel rekening mee dat de vaste intrestvoet 0% bedraagt per jaar Scala free pension. Deze vaste intrestvoet wordt tot de einddatum van de overeenkomst of tot een eventuele opname, toegepast op de pensioenreserves die gevormd worden met de cash-inflows die aan de verzekeringsrekening worden toegekend vóór de eventuele wijzigingsdatum van die vaste intrestvoet.
   
 • Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
   

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

Taksen op premies

 • Pensioen: 0%
 • Overlijden: 0%
 • Arbeidsongeschiktheid: 9,25%
   

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • Eindbelasting op pensioenkapitaal

Bij uitkering van je kapitaal geldt er het systeem van de fictieve rente. Gedurende een bepaalde periode geef je een klein percentage van het kapitaal als inkomsten aan in je belastingaangifte.
Deze fictieve rente wordt belast aan de gewone belastingtarieven.

Generatiepact: indien je pensioenkapitaal ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd en je tot op die datum effectief actief bent, wordt maar 80% van je pensioenkapitaal in aanmerking genomen voor de omzetting in fictieve rente.

Dit geldt sinds 2019 ook bij pensionering voor 65 jaar, als je een volledige pensioenloopbaan had en effectief actief was tot de pensionering.

 • Belasting op kapitaal bij overlijden: idem als bij uitkering pensioenkapitaal. Het nettokapitaal dat uitgekeerd wordt is onderworpen aan successierechten. Je erfgenamen geven de fictieve rente aan in hun belastingsaangifte.
   

Overzicht fictieve rente pensioen/overlijden:

Leeftijd

Fictieve rente

Periode van aangifteplicht

< 41  jaar

1%

13 jaar

41-45 jaar

1,5%

13 jaar

46-50 jaar

2%

13 jaar

51-55 jaar

2,5%

13 jaar

56-58 jaar

3%

13 jaar

59-60 jaar

3,5%

13 jaar

61-62 jaar

4%

13 jaar

63-64 jaar

4,5%

13 jaar

65 jaar en ouder

5% (van 80% van het kapitaal)

10 jaar

Neem de info door over de riziv-bijdrage, solidariteitsbijdrage, bedrijfsvoorheffing en winstdeelname in de productfiche

Productfiche Scala free pension

 

Kosten en premies

Premies

- Minimum: 100 euro/jaar

- Maximum: je kan 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden sparen, binnen het jaarlijks plafond.

Lees hier meer over de maximumbedragen voor fiscale levensverzekeringen.

De premies voor de bijkomende dekkingen worden bovenop dit budget gerekend, behalve de premie overlijden.
Ook deze premies kan je als beroepskost aftrekken.

Kosten

Instapkosten

 • Instapkosten: maximaal 7%
 • Beheerskosten per jaar:
  • Op het gedeelte tak 21: 0,05% op jaarbasis
  • Op het gedeelte tak 23: maximum 0,96% er jaar
  • Overlijdenskapitaal:
   • ≤ € 200 000: 0,08% op jaarbasis
   • > € 200 000: 0,07% op jaarbasis
 • Afkoop- en opnamevergoeding:
  • Maximum 75 euro (met indexatie)
  • 5% van het bedrag van de afgekochte bruto reserves

Lees alle details over kosten in de  Productfiche Scala free pension 

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Scala Free Pension (VAPZ)

Algemene voorwaarden Scala Free Pension
Productfiche Scala Free Pension
Beheersregelement Tak 21
beheersreglement Tak 23
Precontractuele documenten inzake duurzaamheid

Wettelijke info

 • Met een VAPZ spaar je in Tak 21 en geniet je kapitaalgarantie. Eventuele winstdeelname kan je investeren in Tak 23.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.
  Je sloot je contract af voor 1 januari 2016 en bent geboren in 1961 of vroeger?
  Dan gelden er overgangsregels: je hebt dan onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je kapitaal voor de wettelijke pensioenleeftijd op te vragen. Je makelaar kan dit met jou in detail bekijken.
 • Voor als klant in te tekenen op het product NN Strategy is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • De aanvullende pensioenuitkering wordt verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de zelfstandige.
  Gaat de zelfstandige pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de zelfstandige kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.