Voordelen van een groepsverzekering in tak 23

In de war for talent is een groepsverzekering een interessante troef. Via hun werkgever bouwen medewerkers immers een aanvullend pensioen op en genieten ze mogelijk nog bijkomende waarborgen, zoals een dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Opvallend is dat steeds meer bedrijven kiezen voor een groepsverzekering in tak 23. Waarom doen ze dit en welke voordelen biedt een tak 23-groepsverzekering voor de werknemers en hun werkgever?

GettyImages-1319914381.jpg
In dit artikel

  Groepsverzekering in tak 21 of tak 23

  Ondernemingen die hun werknemers een groepsverzekering willen aanbieden, hebben de keuze tussen twee beleggingsvormen: tak 21 of tak 23.

  • Tak 21 biedt een gewaarborgde intrestvoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname.
  • Tak 23 voorziet in een belegging in fondsen, waarbij het rendement afhangt van de prestaties van die beleggingsfondsen.

  Bedrijven kunnen op een bepaald moment ook binnen een groepsverzekering switchen van tak 21 naar tak 23.

   

  Impact van de rendementsgarantie in groepsverzekeringen

  De wetgever voorziet dat de aangeslotenen bij een groepsverzekering (in het geval van vastebijdrageplannen of cash balanceplannen) genieten van een gegarandeerd minimumrendement. Het is de werkgever die hiervoor moet instaan. In 2022 bedraagt dit 1,75%, maar dat kan elk jaar anders zijn. Lees hier hoe de rendementsgarantie in groepsverzekeringen berekend wordt.

  Belangrijk is dat op het einde van de rit, wanneer de werknemer met wettelijk pensioen gaat en hij het kapitaal uit zijn groepsverzekering wil opvragen, berekend wordt of het gewaarborgde minimumrendement behaald is. Is dat niet het geval, dan moet de werkgever het verschil bijpassen … En dat bedrag kan al snel stevig oplopen. Dit geldt trouwens ook als de werknemer het bedrijf verlaat, maar niet als de werknemer zou overlijden.

  Bedrijven moeten dus op zoek naar een voldoende hoog rendement in hun groepsverzekering om minstens die rendementsgarantie te behalen. Maar de huidige rendementen in tak 21 volstaan daarvoor vaak niet. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor tak 23, wat hen mogelijk uitzicht geeft op een hogere return. Al speelt natuurlijk het beleggingsrisico: als de financiële markten volatiel zijn, dan bestaat de kans dat de beleggingsfondsen waarin geïnvesteerd werd zwak presteren en het rendement laag uitvalt of zelfs negatief is. Het bedrijf draagt bij tak 23 dus het beleggingsrisico. Dit risico wordt echter beperkt op verschillende manieren:

  • de koersschommelingen worden door de lange termijn afgevlakt
  • door een voldoende ruime spreiding van de beleggingsfondsen
  • het risico om op een slecht moment in te stappen verdwijnt door de maandelijkse stortingen.
  • een buffer aan te leggen

   

  Duurzaam beleggen via de groepsverzekering

  Bedrijven die kiezen voor een groepsverzekering in tak 23, kunnen daarbij specifiek aandacht besteden aan duurzaamheid. Zo kunnen ze bijvoorbeeld via de groepsverzekering investeren in duurzame beleggingsfondsen. Dergelijke duurzame accenten kunnen niet gelegd worden via een groepsverzekering in tak 21.

   

  Switchen tussen fondsen in tak 23-groepsverzekering

  Naarmate een werknemer dichterbij zijn pensioenleeftijd komt, kan het aangewezen zijn om iets meer zekerheid in te bouwen zijn groepsverzekering. Dit kan door te switchen van beleggingsfondsen met een hogere risicoklasse naar beleggingsfondsen met een lager risicoprofiel in functie van zijn carrière. Ook dit is niet mogelijk in tak 21.

   

  Wil je meer weten? Ontdek dan hier de groepsverzekeringen van NN.

   

  Deel dit artikel