Wat is de kost voor de werkgever van een groepsverzekering?

Stel dat een werkgever aan zijn werknemers de keuze laat: een verhoging van hun brutoloon met een bepaald bedrag of een groepsverzekering met datzelfde bedrag als premie. Voor de werknemer is het verschil duidelijk: de groepsverzekering levert hem netto veel meer op dan de verhoging van zijn brutoloon. Maar welke kosten zijn er voor de werkgever verbonden aan een groepsverzekering?

GettyImages-840421008.jpg
In dit artikel

  Waarom is een groepsverzekering voordelig voor de werknemer?

  Een groepsverzekering is een handige manier voor werkgevers om hun werknemers een aanvullend pensioen te bezorgen. Wanneer we de verhouding tussen het bruto geïnvesteerde bedrag en de netto-opbrengst bekijken, dan is een groepsverzekering interessanter dan een evenredige verhoging van het brutoloon. Anders gezegd: de werknemer heeft netto op termijn veel meer aan 100 euro premie voor een groepsverzekering dan aan een verhoging van zijn brutoloon met 100 euro.

   

  Wat zit er in een groepsverzekering?

  Een groepsverzekering kan voorzien in de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, maar ook in bepaalde specifieke verzekeringswaarborgen:

  • Overlijdenswaarborg: de verzekeraar keert dan een kapitaal uit als de werknemer overlijdt vóór de eindvervaldag van de groepsverzekering.
  • Een extra overlijdenskapitaal bij een overlijden na een ongeval
  • Waarborg Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit: als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt de verzekeraar een rente.
  • Waarborg premievrijstelling: als de werknemer arbeidsongeschikt wordt, zal de verzekeraar zelf de premies voor de groepsverzekering verder blijven betalen. Zo blijft de werknemer toch verder sparen voor zijn aanvullend pensioen, ook al is hij arbeidsongeschikt.

   

  Wie betaalt de premie voor een groepsverzekering?

  Voor alle waarborgen samen (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid …) betaalt de werkgever een premie aan de groepsverzekeraar. Dit wordt ook wel de werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering genoemd. Hoe hoog die premie of bijdragen zijn, bepaalt de werkgever zelf. Bedrijven die met een eerder bescheiden bijdrage willen starten, kunnen dat perfect. Ook is het mogelijk om een gedeelte van de premies te laten betalen door de werknemers zelf.

   

  Voor wie geldt de groepsverzekering?

  Het gaat om een ‘groeps’verzekering. Belangrijk is dus dat dit voordeel naar een bepaalde categorie van werknemers gaat, of naar alle werknemers binnen het bedrijf. In functie van het beschikbare budget van de onderneming kunnen hier bepaalde keuzes gemaakt worden. Een groepsverzekering kan potentiële werknemers over de streep trekken, maar kan ook ingezet worden als instrument om oudere, meer ervaren werknemers aan het bedrijf te binden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de premie te verhogen naarmate een werknemer over meer anciënniteit beschikt.

   

  Kosten en taksen van een groepsverzekering

  Op de premie betaalt de werkgever een taks (4,4%) en een RSZ-bijdrage (8,86%) op het premiegedeelte voor de waarborgen Pensioen en Overlijden. Ook rekenen verzekeraars soms instap- en beheerskosten aan. De geïnvesteerde premie dekt de waarborgen in de polis (overlijden, arbeidsongeschiktheid) af en zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

  Doorgaans voorziet een groepsverzekering in een gewaarborgd rendement en een winstdeelname (die opnieuw geïnvesteerd wordt), al kan er ook in tak 23 geïnvesteerd worden (waarbij het rendement afhangt van onderliggende beleggingsfondsen).

  Een belangrijke extra troef voor de werkgever is dat de premie voor de groepsverzekering fiscaal aftrekbaar is.

   

  Ontdek hier de groepsverzekeringen van NN.

   

  Meer weten over de groepsverzekering?

  Deel dit artikel