Is er erfbelasting bij een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is voor veel werknemers een mooie aanvulling op hun loon. Als de werknemer met wettelijk pensioen gaat, keert de groepsverzekeraar het pensioenkapitaal uit. Maar wie heeft er recht op dat kapitaal als de werknemer vóór zijn of haar pensioen overlijdt? En moet er dan erfbelasting betaald worden?

GettyImages-1211322739
In dit artikel

  Wordt het overlijdenskapitaal in de groepsverzekering belast?

  Wat gebeurt er met het uit te keren kapitaal bij het voortijdig overlijden van de werknemer?

  • Eerst en vooral wordt er van het verzekerd overlijdenskapitaal en de winstdeelnames een Rizivbijdrage (van 3,55%) en een solidariteitsbijdrage (tussen 0 en 2%) afgehouden. Deze afhoudingen vallen weg als de begunstigde niet de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde is.
  • Vervolgens wordt het verzekerde overlijdenskapitaal belast a rato van
   • 16,5% + gemeentelijke opcentiemen op het gedeelte dat opgebouwd werd via premies betaald door de werkgever
   • 16,5% + gemeentelijke opcentiemen op het gedeelte dat opgebouwd werd via premies betaald door de werknemer vóór 1993
   • 10% + gemeentelijke opcentiemen op het gedeelte dat opgebouwd werd via premies betaald door de werknemer sinds 1993

   

  Moet je erfbelasting betalen op het overlijdenskapitaal in de groepsverzekering?

  • Neen, als de begunstigde de echtgeno(o)t(e) of een kind jonger dan 21 jaar is.
  • Ja, als de begunstigde iemand anders is. Hoeveel de erfbelasting precies bedragen, hangt af van gewest tot gewest, alsook van de omvang van de erfenis en de lijn van verwantschap tussen de overledene en de begunstigde.

   

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel