Wat gebeurt er met een groepsverzekering bij overlijden?

Krijg jij van je werkgever een groepsverzekering? Dan kan je rekenen op een extra spaarpotje wanneer je met pensioen gaat. Maar wat gebeurt er met je groepsverzekering als je overlijdt vóór je wettelijke pensioenleeftijd?

bbm_508079035_20.jpg
In dit artikel

  Groepsverzekering met of zonder overlijdensdekking

  Om financieel voorbereid te zijn op een gelukkig langer leven, spaar je best voor een aanvullend pensioen. Doet je werkgever dat voor jou via een groepsverzekering (en betaal jij al dan niet zelf een deel van de premie), dan is dat leuk meegenomen. Maar wat als je plots overlijdt? In dat geval wordt het opgebouwde spaartegoed uitgekeerd (als dit in het contract voorzien is) aan de in de groepsverzekering aangeduide begunstigden.

  Mogelijk is er in de groepsverzekering ook een aanvullende overlijdensdekking opgenomen. Dan zal een extra overlijdenskapitaal uitbetaald worden aan de begunstigden.

   

  Uitbetaling van groepsverzekering bij overlijden

  Hoeveel wordt er precies uitgekeerd? Van het verzekerde overlijdenskapitaal (plus de winstdeelnames) wordt een Riziv-bijdrage van 3,55% afgehouden, alsook een solidariteitsbijdrage (tussen de 0 en de 2%), tenzij de begunstigde niet de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde is. Het verzekerd overlijdenskapitaal is eveneens onderhevig aan een belastingvoet van 16,5% (als de werkgever deze dekking heeft gefinancierd). De winstdeelnames daarentegen zijn vrijgesteld van deze belasting, op voorwaarde dat ze samen met het kapitaal uitgekeerd worden.

  Het belastingtarief bedraagt 10% als het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd bij een overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (of voor zover de overledene een volledige pensioenloopbaan (45 jaar) had op ogenblik van overlijden) en hij tot die leeftijd effectief actief gebleven is.

   

   

  Betaal je erfbelasting op de groepsverzekering?

  In bepaalde gevallen moet er erfbelasting betaald worden op het overlijdenskapitaal van een groepsverzekering. Lees hier wanneer er erfbelasting verschuldigd is bij een groepsverzekering.

  Het is alleszins belangrijk om op regelmatige basis te controleren of de begunstigingsclausules nog overeenstemmen met de actuele wensen van de betrokkenen. Denk aan scenario’s waarbij twee mensen trouwen, scheiden en vervolgens één van hen hertrouwt. Als de begunstigingsclausules jarenlang onaangeroerd blijven, bestaat de kans dat ze niet langer correct zijn … en dat het overlijdenskapitaal niet aan de juiste persoon uitgekeerd wordt.

   

  Heb je vragen over groepsverzekeringen? Neem dan zeker contact op met je verzekeringsmakelaar. Hier ontdek je welke troeven de groepsverzekeringen van NN bieden.

   

  Meer weten over de groepsverzekering?

  Deel dit artikel