Invoering van SEPA en van het nieuwe Europese overschrijvingsformulier

U hebt het waarschijnlijk al gemerkt, en dit zal uw leven niet veranderen, maar misschien zal het erdoor iets eenvoudiger worden. De invoering van SEPA (Single Euro Payments Area - het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied) zal onze betaalgewoontes lichtjes wijzigen.
 

In dit artikel

  Twee nieuwe begrippen
  Voor elke betaling binnen SEPA zult u in de toekomst twee elementen moeten vermelden, waarmee u best zo snel mogelijk vertrouwd raakt:

   

  • het IBAN-nummer (International Bank Account Number - internationaal bankrekeningnummer) vervangt voortaan het traditionele Belgische bankrekeningnummer dat uit drie groepen van drie cijfers bestond: 3 (het bancaire prefixnummer) - 7 (het individuele bankrekeningnummer) en 2 (controlecijfers). Het nieuwe nummer bestaat uit viermaal vier tekens, dus in totaal 16 tekens i.p.v. 12. Het begint bij ons altijd met de letters BE, gevolgd door twee cijfers, en dan door uw huidig bankrekeningnummer.
  • de BIC-code (Bank Identifier Code) of bancaire identificatiecode. Men moet deze code vermelden wanneer het IBAN-nummer van de begunstigde niet met BE begint, dus voor alle overschrijvingen naar het buitenland.U moet zich geen zorgen maken, de facturen die moet betalen vermelden zeker reeds deze gegevens, maar het is misschien nuttig zijn eigen referenties te kennen. Nu we het hierover hebben: kent u reeds de BIC-code van uw bank?

  Voor welke soorten betalingen?
  De nieuwe procedure geldt voor de klassieke overschrijvingen, maar ook - sinds 1 november 2009 - voor domiciliëringen ten voordele van een begunstigde buiten België. Een nieuwe domiciliëring openen zal ook sneller kunnen gebeuren. Voortaan zal het niet meer nodig zijn via een bank te passeren om een nieuwe domiciliëring te openen. Daarenboven zullen uw rechten ook beter beschermd worden. En u zult met uw Belgische bankkaart ook overal in SEPA kunnen betalen. Maar wat dit punt betreft, heeft ons land reeds een voorsprong genomen, voornamelijk door de invoering van de Maestro-functie op bijna alle bankkaarten in ons land.Wij zullen verder zien welke concrete voordelen aan SEPA verbonden zijn, evenals enkele andere nuttige gegevens.

  Bronnen:
  http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/sepa/
  http://www.sepabelgium.be/nl
  https://www.nbb.be/DOC/ts/Products/PaymentSystems/SEPA/ECB_sepa_brochure_2006fl.pdf

  Deel dit artikel