Wat is rentenieren en hoe begin ik eraan?

Rentenieren. Het is ongetwijfeld een vaak gehoord antwoord op de vraag wat mensen het liefst zouden doen op latere leeftijd. Moet je hiervoor de Lotto of EuroMillions winnen? Niet noodzakelijk. We leggen je graag uit wat rentenieren precies is en hoe het voor jou mogelijk wordt.

bbm_gettyimages-682635436.jpg
In dit artikel

  Als je met pensioen gaat, valt je inkomen een stuk terug. Je wettelijk pensioen ligt immers beduidend lager dan jouw laatste brutoloon. Volgens de OECD val je na je pensionering gemiddeld terug op 66% van de inkomsten van vóór je pensioen. In België bestaan er tussen de verschillende statuten (zelfstandigen, werknemers en ambtenaren) heel wat verschillen. Om voor jezelf een relevante prognose te krijgen, kan je inloggen op Mypension.be. 

  Hoe dan ook zal je na je pensionering wellicht jouw spaargeld moeten aanspreken als je je levensstandaard wilt behouden. Bedoeling is dat je maandelijks een bepaald bedrag kan opnemen van je spaargeld (bovenop jouw wettelijke pensioenuitkering), zodat je goed kan blijven leven. Beschouw het bij wijze van spreken als een extra maandloon dat je aan jezelf uitkeert. Dat is ook handig omdat je nu eenmaal gewend bent om met een maandbudget te werken.

  Hoe bepaal je zo’n maandelijks budget?

  In eerste instantie bereken je jouw verwachte maandelijkse uitgaven. Hou er rekening mee dat bepaalde kosten in de loop van de tijd kunnen stijgen. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor medische verzorging, een rusthuis …  Vervolgens becijfer je de exacte hoogte van je verwachte pensioeninkomen. Dat kan je dus doen op Mypension.be. Het verschil tussen je verwachte pensioenuitkering en je verwachte uitgaven is het maandelijks budget dat je extra nodig zult hebben. Om een spaarpotje op te bouwen dat je in staat stelt om die maandelijkse bonus aan jezelf uit te keren, breng je best een bezoekje aan een verzekeringsmakelaar. Hij vertelt jou alle opties en stelt voor jou een plan op maat op.

  Hoe groot moet jouw spaarpot zijn wanneer je met pensioen gaat?

  Dat is natuurlijk de hamvraag. Vooral omdat je geen idee hebt hoe lang je zal leven. Je weet ook dat het leven alsmaar duurder zal worden (inflatie), alleen weet je niet hoe snel die stijging zal verlopen. 

  Het is dan ook erg belangrijk om te zoeken naar een oplossing die je garandeert dat je levenslang een inkomen zult hebben, en dus niet op een bepaald moment zonder geld zal komen te zitten. Je wil immers jouw levensstandaard na je pensionering blijven behouden, en liefst tot je sterft. 

  In functie van jouw verwachte uitgaven en verwachte pensioenuitkering kan je makelaar berekenen welke rente je extra nodig hebt en welk spaarbedrag daartegenover staat. Hou in het achterhoofd dat je pensionering best lang kan duren. In 2020, zo berekende de OECD, waren Belgische mannen gemiddeld gedurende 22,2 jaar met pensioen. Voor vrouwen was dat zelfs 26,2 jaar.

  Hoe kom je tot een voldoende groot spaarbedrag?

  Als je via jouw werkgever een groepsverzekering of een pensioenfonds had, dan zal de uitkering van het eindbedrag je alvast een stuk(je) op weg helpen. Idem dito voor zelfstandigen die een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen), RIZIV-contract of IPT (individuele pensioentoezegging) onderschreven hebben. Ook pensioensparen en/of langetermijnsparen bieden mogelijkheden.

  Andere mogelijkheden zijn een erfenis, schenking of opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Ben je enig kind en hebben je ouders een eigendom, dan weet je dat die later wellicht naar jou zal komen. Heb je geen dergelijke vooruitzichten, dan bestaat een mogelijk alternatief erin dat je tijdig start met zelf beleggen. Maar dat houdt het nodige risico in en vereist ook heel wat kennis van zaken. Nog een andere optie heeft betrekking op huuropbrengsten uit vastgoed (maar dan moet je dus al minstens een tweede verblijf in eigendom hebben) of gewoon helemaal niks doen. Maar met die laatste oplossing ga je natuurlijk nooit aan jouw pensioenspaarpot geraken. 

  Je bent met pensioen. Wat nu?

  Eenmaal je met pensioen bent, is de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat je tijdens jouw volledige pensioenperiode over voldoende financiële middelen beschikt. En dus zeker niet enkel tijdens de eerste jaren …

  Wat ga je met jouw spaargeld doen?

  Heb je een mooi spaarpotje opgebouwd, dan is de hamvraag natuurlijk wat je daar precies mee gaat doen. Je geld op een spaarrekening laten staan, is niet echt zinvol. Als je de inflatie in rekening brengt, verlies je eerder geld dan dat je er wint. Bovendien loop je een ander, niet onbelangrijk risico: als je te snel jouw spaargeld opsoupeert, dan zal je tijdelijk wel het nodige budget hebben, maar op een bepaald moment houdt het op. Je zal dus over heel wat discipline moeten beschikken om jouw financiën te regelen.

  Je kan zelf je centen beleggen, maar heb je daar voldoende kennis van zaken van? Besef je waar de risico’s liggen en kan je een goede deal van een minder goede onderscheiden? Een andere optie is vastgoed kopen en dit verhuren. Positief is dat je op die manier over een extra maandinkomen beschikt. Maar de keerzijde is dat huuropbrengsten niet gegarandeerd zijn en dat met verhuren ook heel wat kosten en bekommernissen gepaard gaan. Neem dit zeker mee in je denkoefening.

  Is zelf beleggen geen optie en heb je weinig zin om in vastgoed te investeren, dan is er een interessant alternatief: een renteproduct.

  Renteproduct: verzekeringsoplossing in tak 23

  Investeren in oplossingen die een gewaarborgde interest bieden (tak 21), levert je maar een beperkt rendement op. Een tak 23-verzekering geeft je mogelijk wel uitzicht op een hoger rendement. Daarbij hangt jouw rendement af van de prestaties van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. De keerzijde is evenwel dat, als de betrokken fondsen minder goed scoren of in waarde dalen, je ook op de blaren moet zitten. Maar bij bepaalde verzekeringsoplossingen hoef je daar geen schrik voor te hebben. 

  Er zijn immers renteproducten op de markt die je een levenslange rente garanderen. Eenmaal je kapitaal geïnvesteerd is, ontvang je regelmatig (bv. maandelijks, maar de frequentie kies je zelf) een vaste rente tot je overlijdt. Op bepaalde tijdstippen, afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar, worden de resultaten van de onderliggende fondsen bekeken en wordt de uit te keren rente eventueel naar boven herzien.

  Hebben de fondsen het minder goed gedaan dan verwacht, dan is de vraag of jouw rente naar beneden herzien wordt. Bij verzekeraar NN is dat alleszins niet het geval. De aanvankelijk beloofde rente blijft behouden. Het risico dat je loopt, is dus zeer beperkt, en het bezorgt je de nodige gemoedsrust. Want zelfs als jouw reserve in het contract uitgeput zou raken, dan nog blijft de verzekeraar NN jouw rente uitkeren.

  Je rente kan zelfs toenemen. Elk jaar wordt de reserve in je contract vergeleken met de basisreserve. Ligt de reserve hoger, dan word je rente naar boven herzien.

  Een risico dat wel bestaat, is dat de verzekeraar failliet gaat. In dat geval, kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is het niet zeker dat de beschikbare reserve van je contract uitbetaald zal worden. Verzekeraars staan evenwel onder erg strikte controle van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) en Nationale Bank van België, waardoor faillissementen erg onwaarschijnlijk zijn.

  En wat als je vrij vroeg overlijdt?

  In dat geval wordt er, in het product van NN, geen rente meer uitgekeerd, maar ontvangen je nabestaanden het resterende saldo van de eventuele beschikbare reserve. Je hoeft dus zeker geen schrik te hebben dat je resterend saldo bij een overlijden gewoon weg is. Je nabestaanden krijgen de eventuele beschikbare reserve uitgekeerd. Dat is trouwens niet zo bij traditionele levenslange of tijdelijke lijfrenten. Opgelet, de kans bestaat dat (een deel van) de uitgekeerde reserve als een belastbaar inkomen beschouwd wordt.

  Wordt die rente belast?

  Neen, bij verzekeraar NN, betaal je hier geen belastingen op de initiële rente. Als de rente verhoogd wordt, dan wordt het verschil tussen de nieuwe en de initiële rente belast a rato van 30% (vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen).

  Kan je de beschikbare reserve van het contract steeds opvragen?

  Dat hangt af van het exacte product dat je onderschreven hebt. Bij sommige verzekeraars kan je op elk moment de beschikbare reserve opvragen, bij andere niet. Bij NN bijvoorbeeld kan je dat wel. Ook een gedeeltelijke opvraging is mogelijk. De exacte modaliteiten kunnen verschillen tussen verzekeraars.

  Meer weten?

  Neem contact op met je verzekeringsmakelaar. Hij zal met plezier al jouw vragen beantwoorden. Ontdek hier alvast hoe NN jou een levenslange rente kan bezorgen.


  NN Insurance Belgium nv, verlener van hypothecair krediet toegelaten door de FSMA, en verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN :BE28 3100 7627 4220.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel