Met pensioen, en nu? Hoe stoom jij je financieel klaar voor een langer leven?

We worden er constant aan herinnerd dat je moet sparen voor je pensioen. Terecht. Maar een andere, even belangrijke kwestie krijgt veel minder aandacht. Hoe ga je om met je spaargeld tijdens je pensioen? Hoe voorkom je dat je bijeen gespaard kapitaal te snel op is, wat ook wel het langer-leven-risico genoemd wordt? En welke concrete stappen kan je nemen om op financieel vlak een comfortabel leven te blijven leiden?

gepensionneerd_voorbereiden
In dit artikel

  Financiële risico’s na je pensionering

  Eenmaal je met pensioen bent, word je geconfronteerd met verschillende financiële risico’s. Schenk je hieraan te weinig aandacht, dan vergroot de kans dat je spaarpot te vroeg uitgeput is. Over welke risico’s gaat het dan?

   

  1. Langer-leven-risico

  Je maakt een goede kans om 90, of zelfs 100 jaar oud te worden. Bij een 65-jarige vrouw is dat respectievelijk 48% (om 90 te worden) en 5% (voor 100 jaar). Maar dit verhoogt ook de kans dat dat je vermogen niet zal volstaan. Zowat een derde van de gepensioneerden (tot 79 jaar) maakt zich hierover zorgen, zo blijkt uit een studie van NN Group uit 2021.

   

  2. Zorgbehoevend worden

  32% van de mannelijke 85-plussers en 49% van de vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep heeft op dit moment langdurige professionele zorg nodig. Het prijskaartje daarvoor kan stevig oplopen.

   

  3. Overlijden van je partner

  Als je samenwoont en één van beide partners overlijdt, kan dit financiële gevolgen hebben voor de overlevende partner. Daarnaast blijft de kans reëel dat de overblijvende partner heel lang leeft.

   

  4. Inflatierisico

  Inflatie treft ook gepensioneerden, meer bepaald diegenen die hun spaargeld moeten aanspreken om hun levenstandaard te behouden. Inflatie vreet namelijk aan de koopkracht van je opgebouwd kapitaal. Bij een pensionering op 65 jaar en een inflatie van 2% is een verdubbeling van de prijzen tegen het einde van je leven niet ondenkbaar. Ligt de inflatie nog een stuk hoger, bijvoorbeeld rond 4,5%, dan volgt die verdubbeling al rond je 80ste.

   

  5. Te hoge maandelijkse opnames

  Impulsuitgaven kunnen je vermogen aantasten, net zoals te hoge maandelijkse opnames. Hou er ook rekening mee dat die opnames door de jaren heen enkel nog verder zullen verhogen, om je koopkracht te behouden. Maar hoe lang hou je dit vol? Je startkapitaal delen door een verwacht aantal maandelijkse afnames geeft je een indicatie. Maar dan ga je ervan uit dat je nettorrendement de inflatie volgt. Ligt je nettorrendement lager dan de inflatie, dan zal je vroeger op zwart zaad komen te zitten. En uiteraard speelt ook je levensduur een rol …

   

  6. Als je niets riskeert, riskeer je meer

  Wil je absoluut op veilig spelen en parkeer je al je geld op een spaarrekening? Dan zal de inflatie je koopkracht zwaar aantasten. Toch heeft de helft van de gepensioneerden enkel een spaarrekening. Jammer genoeg vergroot dit net het langer-leven-risico.

   

  nn-2200104_langer_leven_update_2023_blogpost_nl.jpg

   

   

  Financiële tips voor gepensioneerden

  Sommige risico’s, zoals inflatie, kan je niet vermijden. Wel kan je de impact ervan zoveel mogelijk beperken. We geven je graag een aantal nuttige tips mee.

   

  1. Langer leven betekent financieel plannen voor een langere periode

  Financiële planning is niet alleen belangrijk voor de opbouw van je vermogen richting je pensioen, maar ook eens je met pensioen bent. Een financieel adviseur helpt je hierbij. Hou steeds een langetermijnperspectief aan, want je wordt mogelijk 90 jaar of zelfs ouder. Je doet er dus beter aan om te plannen voor een 100-jarig leven dan op je 80ste te moeten vaststellen dat je spaargeld op is.

   

  2. Verhoog je maandelijkse pensioeninkomsten

  Bekijk hoe je je wettelijk pensioen kunt aanvullen met andere, regelmatige inkomsten:

  • Opbrengsten van beleggingen: om je koopkracht te behouden, moet het rendement van je spaargeld minstens even hoog zijn als de inflatie. Beleggen via een tak 23-levensverzekering geeft je mogelijk uitzicht op een aantrekkelijk rendement.
  • Huurinkomsten: vastgoed is gemiddeld genomen een stabiele, inflatiebestendige investering die bovendien het langer-leven-risico verlaagt. Verhuur je een pand, dan mag je rekenen op huurinkomsten. Vergeet echter niet dat aan een verhuur ook kosten verbonden zijn (bv. voor renovaties) en dat er soms periodes zijn zonder huurder. Een mogelijk alternatief is investeren in beursgenoteerd vastgoed (beleggingsfondsen).
  • Een tak 23-renteuitkering: je kan jezelf levenslang een extra inkomen bezorgen via een tak 23-lijfrenteproduct. Op die manier bezorg je jezelf heel wat extra financiële zekerheid. Je zou het bijvoorbeeld zo kunnen plannen dat lijfrenteuitkeringen levenslang je noodzakelijke uitgaven dekken. De rest van je vermogen zou je kunnen aanwenden om in meer risicovolle producten te beleggen, wat je opwaarts potentieel biedt en meer kans geeft om de inflatie in de loop der tijd te kunnen overtreffen. Lees hier hoe je voor jezelf levenslang in een extra inkomen voorziet.

   

  3. Blijf zo lang mogelijk aan de slag

  Je hoeft na je pensionering nog niet te stoppen met werken. Je mag als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen (en je volledige rustpensioen blijven ontvangen)

  • als je 65 jaar of ouder bent of
  • als je nog geen 65 jaar bent, maar wel minimaal 45 jaar gewerkt hebt bij de aanvang van je pensioen.

  Opgelet, onbeperkt betekent niet hetzelfde als onbelast.

  Ben je nog geen 65 en heb je geen 45 loopbaanjaren op de teller, maar ben je wel al met pensioen? Dan kan je binnen bepaalde grenzen extra bijverdienen. Lees hier alles over bijverdienen bij brugpensioen of vervroegd pensioen.

   

  4. Schenk niet te vroeg

  Ben je zinnens om een schenking te doen aan je kind(eren)? Werk dan eerst even je financieel plan bij, zodat je zeker bent dat er na het schenken nog voldoende overblijft tot de langstlevende partner overlijdt. Bestaat de kans dat er onvoldoende overblijft, maar wil je toch nu al schenken om de erfbelasting te omzeilen? Kies dan voor een schenking waarbij je het vruchtgebruik behoudt. Voor alle duidelijkheid: je moet je helemaal niet verplicht voelen om te schenken aan je (klein)kinderen. Het is en blijft je vrije keuze.

   

  Persoonlijk financieel plan voor gepensioneerden

  Je merkt het: als gepensioneerde komen er heel wat financiële risico’s op je af. Door er vooraf voldoende bij stil te staan en je voorzorgen te nemen, kan je die risico’s beperken. Ook denk je best goed na over je financiële huishouding eenmaal je met pensioen bent. Dat alles giet je best, onder begeleiding van een professional, in een persoonlijk financieel plan. Zo bezorg je jezelf een financieel comfortabele oude dag.

  Ben je hongerig naar nog meer, diepgaande info? Naar meer studieresultaten en waardevolle tips voor jouw financiële toekomst? Lees dan zeker ons uitgebreide dossier over het langer-leven-risico en financiële gemoedsrust op latere leeftijd!

   

  Bereid je financieel voor op een lang pensioen

  Deel dit artikel