Hoe maak ik een financieel plan op?

Als je op zoek wil gaan naar financiële gemoedsrust maak je best vooraf een financieel plan op. Maar hoe ga je precies te werk?

Financieel plan
In dit artikel

  Een financiëel plan houdt rekening met de verschillende componenten van jouw vermogen, projecten en toekomstplannen. Op basis van dit plan wordt er dan bekeken waar er nog hiaten zijn, waar je eventueel nog kan bijsturen en of er voldoende toekomstperspectief aanwezig is.

  Deze grondige analyse heeft betrekking op jouw vermogenstoestand, inkomsten en uitgaven, de risico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Je financiële situatie is bepalend voor de realisatie van je projecten.

  Hier geven we jou alvast een aanzet hoe je kan starten met de opmaak van je eigen plan.

   

  Stel jezelf de volgende vragen:

  1.Hoe ziet mijn financiële situatie er vandaag uit?

  • Wat zijn mijn inkomsten? Beroepsinkomen maar eventueel ook, huurinkomsten, roerende inkomsten zoals intresten en dividenden
  • Wat zijn mijn uitgaven? Hoeveel geef ik maandelijks uit om van te leven (kinderen, eten, kleding, vrije tijd…)? Welke zijn mijn vaste maandelijkse kosten zoals de maandlast van het hypothecair krediet of de maandelijkse huur? Lopen er nog andere leningen, bijvoorbeeld een autofinanciering of een persoonlijke lening?
  • Wat zijn mijn bezittingen? Van welke onroerende goederen ben ik eigenaar? Ben ik eigenaar van een gezinswoning, een tweede verblijf…? Hoeveel bedraagt het saldo op mijn zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening of effectenrekening? Beschik ik over een spaarbuffer om onverwachte uitgaven aan te kunnen?

   

  2.Welke projecten wil ik realiseren op korte of langere termijn?

  • Hoeveel kan ik per maand sparen?
  • Welke plannen wil ik in de toekomst verwezenlijken voor mezelf en mijn gezin? Welke dromen wil ik nog waar maken?
  • Hoeveel zal mijn wettelijk pensioen bedragen? Zal mijn wettelijk pensioen voldoende zijn om mijn levensstandaard te bewaren na mijn pensioen?

  Als dit niet het geval is, moet ik mijn wettelijk pensioen aanvullen met mijn spaargeld. Maar hoeveel heb ik dan nodig?

  • Je moet een raming maken van welk kapitaal je nog nodig zal hebben na jouw pensioen. Bij de berekening ga je er best van uit dat je nog heel lang zal leven. Ga ervan uit dat je ongeveer 90 jaar zal worden en bereken hoeveel jaar je met pensioen zal zijn.
  • Maak dan een raming van wat je per maand nog nodig zal hebben om jouw levenstandaard te behouden als je met pensioen bent. Stel dat je bovenop jouw wettelijk pensioen nog € 1 500 per maand nodig hebt om jouw levensstandaard te behouden, dan moet je op 67 jaar al over een spaarpot beschikken van € 414 000 (23 jaar (90 - 67)  x 12 maanden x € 1 500)!

  TIP: dankzij de tool ‘mypension.be’ van de overheid krijg je een duidelijk zicht op wat je als wettelijk pensioen mag verwachten en wanneer je effectief met pensioen kan gaan. Je krijgt hier ook een beeld van wat je al bijeen hebt gespaard aan aanvullend pensioen via jouw werkgever of jouw zelfstandige activiteit.

   

  3.Heb ik een levensverzekering en/of een groepsverzekering lopen? 

  • Zijn mijn familie, mijn inkomen en mijn vermogen goed beschermd?
  • Hoeveel zal mijn inkomen bedragen als ik morgen ziek word?
  • Zijn mijn beleggingen beveiligd tegen inflatie? Je moet de opbrengst van jouw beleggingen trachten in te schatten en rekening houden met de inflatie, dat is de stijging van de prijzen.
  • Hoeveel erfbelasting zullen mijn erfgenamen betalen? Kan ik me vinden in de bepalingen van het wettelijk erfrecht? Of wil ik daarvan afwijken?
  • Wat doe ik met mijn eigen zaak? Ga ik over naar vennootschap? Is de over­dracht geregeld?

  Een financieel plan opstellen gebeurt niet eenmalig. Het moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden in functie van jouw financiële en familiale situatie. Daarnaast kan jouw financiële situatie ook wijzigen doordat je bijvoorbeeld meer gaat verdienen of een erfenis of schenking van jouw ouders krijgt. Het financieel plan moet jouw persoonlijke situatie op de voet volgen. Je moet jouw planning om de zoveel jaar aan een grondige onderhoudsbeurt onderwerpen.

  Een financieel plan houdt steeds rekening met jouw wensen, geeft je een beter inzicht in je eigen financiële situatie en toont je de mogelijkheden, maar ook de risico’s. Zo krijg je meer grip op je financiële situatie en dat zorgt voor gemoedsrust.

  Een onafhankelijke makelaar kan je hierbij helpen.

  Deel dit artikel