Doorwerken na 65 jaar: wat is er mogelijk?

Niet iedereen telt af naar zijn wettelijke pensioen. Misschien heb je op 65 jaar nog helemaal geen zin om te stoppen met werken. Wat zijn de mogelijkheden als je na je wettelijke pensioenleeftijd toch nog even wil doorgaan met werken?

doorwerken 65j
In dit artikel

  1. Doorwerken en je pensioen uitstellen

  Als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, ben je niet verplicht om dan ook onmiddellijk met pensioen te gaan. Mits het akkoord van jouw werkgever kan je als werknemer verder blijven werken. In dat geval dien je de pensioenaanvraag gewoon later in.

  Ook als zelfstandige kan je na pensioenleeftijd gewoon doorgaan met je activiteit. Vaak willen zelfstandigen hun loopbaan verlengen om recht te hebben op het wettelijke minimumpensioen. Hiervoor heb je een loopbaan nodig van minimaal 30 jaar. Andere zelfstandigen willen dan weer hun loopbaan verlengen tot 45 jaar om een volledig pensioen te hebben.

  Je aanvullende pensioenspaarcontracten zoals een groepsverzekering voor een werknemer of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) en individuele pensioentoezegging (IPT) worden in beginsel slechts uitgekeerd als je daadwerkelijk je op pensioen gaat.

   

  2. Onbeperkt bijverdienen na de pensionering

  Misschien wil je na je wettelijk pensioen eindelijk de job uitoefenen waar je al heel je leven van droomt. Als gepensioneerde mag je sinds 2015 onbeperkt bijverdienen en je volledige rustpensioen ontvangen als je 65 jaar of ouder bent of, als je nog geen 65 jaar bent, minimum 45 jaren gewerkt hebt bij de aanvang van je pensioen. Als je al 65 bent heeft het aantal gewerkte jaren geen belang. Het heeft geen belang of je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar aan de slag was.

  Met deze bijkomende beroepsactiviteit bouw je wel geen aanvullende of wettelijke pensioenrechten meer op. Het wettelijk pensioen wordt dus niet verhoogd.

  Onbeperkt betekent echter niet onbelast. Het inkomen moet je dan ook aangeven in je belastingaangifte. Deze inkomsten worden belast aan de marginale aanslagvoet van de gepensioneerde belastingplichtige.

   

  3. Tijdelijk onbeperkt bijverdienen na het overlijden van je echtgeno(o)t(e)

  Ook als je een overgangsuitkering ontvangt mag je onbeperkt bijverdienen. Een overgangsuitkering is een tijdelijk overlevingspensioen dat sinds 2015 aan een weduwe of weduwnaar wordt uitbetaald die jonger is dan 48 jaar. Deze leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken tot 55 jaar in 2030. De overgangsuitkering wordt gedurende 12 maanden betaald aan wie geen kinderen heeft en gedurende 24 maanden als er wel kinderen zijn.

  4. Beperkt bijverdienen na je pensionering

  Als je nog geen 65 jaar bent en geen 45 loopbaanjaren op de teller hebt, ben je onderworpen aan de regels van toegelaten arbeid. Als je in dit geval wil bijverdienen en tegelijkertijd ook jouw pensioen behouden, mogen je  bruto beroepsinkomsten een bepaald grensbedrag niet overschrijden. 

  Hou je je niet aan de opgelegde grenzen, dan zal dat een impact hebben op je wettelijk pensioen en wordt het verminderd of kan het zelfs geschorst worden.

  De toegelaten inkomsten worden op jaarbasis beoordeeld en geïndexeerd. Ze zijn afhankelijk van de beroepsactiviteit het feit of je de wettelijke pensioenleeftijd al hebt bereikt, of je nog kinderen ten laste hebt en van het type pensioen dat je ontvangt.

  Grensbedragen in 2022 indien je gepensioneerd bent:

  artikel_47_nl-update.png

  Bron afbeelding: Federale Pensioendienst 

   

  Een overlevingspensioen is een pensioen dat uitgekeerd wordt door de overheid voor de gepresteerde arbeid van een overleden echtgenoot. Enkel huwelijkspartners komen hiervoor in aanmerking als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

  Een gezinspensioen ontvang je als de andere partner niet heeft gewerkt. Het gezinspensioen ligt hoger dan het alleenstaandenpensioen en ook dit geldt enkel voor huwelijkspartners. Het plafond van de toegelaten beroepsinkomsten verschilt voor werknemers en zelfstandigen.

   

  5. Flexi-job voor gepensioneerden

  Wat is een flexi-job?

  Sinds 1 januari 2018 kunnen gepensioneerden ook een flexi-job uitoefenen. Ben je 65 jaar of ouder op het moment dat je start als flexi-jobber, dan ben je officieel gepensioneerd en mag je flexi-jobben. Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten. Flexi-jobbers kunnen bijverdienen in welbepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca, bij de bakker, de zelfstandige detailhandel, de kapper, de supermarkt…. De flexi-job is fiscaal interessant voor werknemer én werkgever. Het brutoloon stemt overeen met het nettoloon omdat je geen belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Maar het gaat vaak veel verder dan enkel iets bijverdienen. Je blijft dankzij de flexi-job ook actief en je ontmoet nieuwe mensen.

  Krijg ik toch mijn pensioen als flexi-jobber?

  Gepensioneerden die 65 jaar zijn (op 1 januari) of er bij de start van de pensionering een loopbaan van 45 jaar hebben opzitten als werknemer, ambtenaar of zelfstandige mogen onbeperkt bijverdienen (voor zover er geen sprake is van een gezinspensioen).

  Gepensioneerden jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd met een onvolledige loopbaan mogen slechts beperkt bijverdienen. Het inkomen uit een flexi-job wordt beschouwd als een beroepsinkomen en wordt dus meegerekend bij de evaluatie van de toepasselijke loongrenzen.

   

  6. Vrijwilligerswerk voor gepensioneerden

  Je mag als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen. Je hoeft dat niet aan te geven in je belastingaangifte en het heeft geen invloed op jouw pensioen. Als vrijwilliger kan je in 2021 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximum 35,41 euro per dag en maximum 1.416,16 euro per jaar. Deze onkostenvergoeding compenseert enkel de gemaakte kosten (vervoer, eten, gsm-gebruik…). De vrijwilligersvergoeding is niet belastbaar op voorwaarde dat je de maximumbedragen respecteert.

   

  Besluit

  Je hoeft op je 65 nog lang niet te stoppen met werken. Je bent gezond, wil actief bezig zijn en je houdt van sociale contacten. Bovendien kan je je rijke ervaring ten dienste stellen van jongere collega’s.  Werken houd je jong van geest. Werken is gezond!

  Het is ook mogelijk dat je wil bijverdienen omdat je financieel niet rondkomt met het wettelijk pensioen dat de overheid voorziet. Onbeperkt bijverdienen na je pensionering mag, maar sinds 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om onbelast bij te verdienen.

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel