Hoeveel hou je netto over van je wettelijk pensioen?

bbm_gettyimages-737361125.jpg

Je netto pensioen is niet je bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om je (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2019.

Er zijn drie soorten afhoudingen van jouw bruto pensioen:

De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) 

Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van je pensioen. Ze wordt ingehouden als het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief de overgangsuitkering en de buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013) hoger ligt dan 1.778,14 EUR/maand (voor gepensioneerde 'met gezinslast') en 1.500,36 EUR/maand (voor een alleenstaande gepensioneerde).  Weet ook dat deze bijdrage jouw mutualiteitsbijdrage niet vervangt en geen recht geeft op de terugbetaling van de gezondheidszorgen. Deze mutualiteitsbijdrage betaal je apart.

De solidariteitsbijdrage

Dit is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en aanvullende voordelen van maximaal 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen. Ze wordt afgehouden vanaf 2.726.53 EUR/maand (voor gezinspensioenen) en 2.353.33 EUR/maand (voor een alleenstaande gepensioneerde).

De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

Het voorschot op de personenbelasting hangt af van je pensioenbedrag, je gezinssituatie en van het aantal personen ten laste. Onder een bepaalde drempel ben je geen belasting verschuldigd. Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het maandelijkse pensioen meer bedraagt dan 1.905,00 EUR voor gezinspensioenen en meer dan 1.290,00 EUR voor een alleenstaande gepensioneerden voor een overlevingspensioen.

De laagste pensioenen betalen dus geen ZIV- en solidariteitsbijdrage noch belastingen.

Uw pensioen berekenen

Op mypension.be (uw online pensioendossier bij de Federale Pensioendienst) kun je jouw pensioen te berekenen. Voor meer informatie hierover kun je hier terecht.

Of je kunt ook bellen naar ‘De Pensioenlijn‘. Op het gratis telefoonnummer 1765 kun je terecht met al je vragen over het wettelijke en aanvullend pensioen.

De Federale Pensioendienst stuurt niet langer automatisch een pensioenraming naar werknemers die 55 jaar worden. Je kunt wel zelf een raming maken op mypension.be.