Hoeveel hou je netto over van je wettelijk pensioen?

Je nettopensioen is niet je brutopensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om je (verwacht) pensioen te berekenen. Op je pensioen zul je sociale bijdragen en personenbelasting moeten betalen. Sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing worden afgehouden door de pensioeninstelling die je pensioen betaalt. Nu we allemaal gemiddeld langer leven, zullen we ook langer van dit maandelijks netto pensioen afhangen! Alle hieronder vermelde bedragen zijn geldig voor 2021, tenzij anders vermeld.

bbm_gettyimages-737361125.jpg
In dit artikel

  Er zijn drie soorten afhoudingen van jouw bruto wettelijk pensioen


  De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) 

  Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van je pensioen. Ze wordt ingehouden als het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief, vanaf 01/2013, de overgangsuitkering en de buitenlandse pensioenen)  hoger ligt dan 1.655,77 EUR /maand (voor een alleenstaande gepensioneerde) en 1.962,33 EUR /maand (voor een gepensioneerde met gezinslast). Voor een alleenstaande met een totaal maandelijks geïndexeerd brutopensioen van 1.597,01 EUR tot en met 1.655,77 EUR, is er een inhouding van 0,01 EUR tot 58,77 EUR (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 1.597,00). Voor een gepensioneerde met gezinslast met een totaal maandelijks geïndexeerd brutopensioen van 1.892,69 EUR tot en met 1.962,33 EUR, is er een inhouding van 0,01 EUR tot 69,65 EUR (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 1.892,68). Onder een maandelijks geïndexeerd bruto pensioen van 1.597.01 EUR voor een alleenstaande en van 1.892,69 EUR voor een gepensioneerde met gezinslast, is er geen inhouding.

  Niet alle gepensioneerden betalen dus een ZIV- bijdrage. Weet ook dat deze bijdrage jouw mutualiteitsbijdrage niet vervangt en geen recht geeft op de terugbetaling van de gezondheidszorgen. Deze mutualiteitsbijdrage betaal je apart.

  De solidariteitsbijdrage

  Dit is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en aanvullende voordelen van maximaal 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen. Ze wordt afgehouden vanaf 2.646.33 EUR/maand (voor een alleenstaande gepensioneerde) en vanaf 3.059.48 EUR/maand (voor gezinspensioenen).

  De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

  De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting. Dit betekent dat de definitieve belastingafrekening gebeurt via de belastingaangifte. Zoals elke belastingplichtige in ons land, krijg je echter als gepensioneerde een belastingvrije som toegekend. Deze bedraagt 8.990.00 EUR voor het aanslagjaar 2021.  Dit is dus het bedrag waarop je geen belastingen betaalt. Het voorschot op de personenbelasting hangt af van je pensioenbedrag, je gezinssituatie en van het aantal personen ten laste. Onder een bepaalde drempel ben je geen belasting verschuldigd. Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het maandelijkse pensioen meer bedraagt dan 1.920,00 EUR voor gezinspensioenen en meer dan 1.290,00 EUR voor een alleenstaande gepensioneerde en voor een overlevingspensioen. (inkomstenjaar 2021)  Let wel: de bedrijfsvoorheffing op je pensioen ligt altijd lager dan de bedrijfsvoorheffing op een loon van hetzelfde niveau.

  De laagste pensioenen betalen dus geen ZIV- en solidariteitsbijdrage, noch belastingen.

   

  Je wettelijk pensioen berekenen

  Op mypension.be (je online pensioendossier bij de Federale Pensioendienst) kun je jouw pensioen berekenen. Voor meer informatie over de berekening van je pensioen kun je hier terecht.

  Of je kunt ook bellen naar ‘De Pensioenlijn‘. Op het gratis telefoonnummer 1765 kun je terecht met al je vragen over het wettelijke en aanvullend pensioen.

  De Federale Pensioendienst stuurt niet langer automatisch een pensioenraming naar werknemers die 55 jaar worden. Je kunt wel zelf een raming maken op mypension.be.

   

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel