Hoeveel zal mijn pensioen als bediende bedragen?

Het bedrag van het rustpensioen is verschillend in functie van het statuut. Het pensioen van een vastbenoemde ambtenaar is gemiddeld driemaal interessanter dan dat van een zelfstandige! Hoe zit dit bij de “tussencategorie”, de loontrekkenden uit de privésector?

bbm_519518019_20.jpg
In dit artikel

  Het wettelijk pensioen van de bedienden

  Een loontrekkende uit de privésector krijgt gemiddeld een pensioen van rond de 1.200 EUR.  Dit is het bedrag van wat de loontrekkenden werkelijk ontvangen (dus rekening houdend met de mensen die geen volledige loopbaan hebben). Dit komt min of meer overeen met het algemeen Belgisch gemiddelde.  Je kunt hierover meer lezen in het persdossier van het Nationaal Pensioenonderzoek 2019 van NN. Deze enquête maakt duidelijk dat een meerderheid van onze landgenoten (56 %) er niet meer op vertrouwt dat de overheid onze pensioenen kan blijven uitbetalen. Bijna de helft (46 %) verwacht geld te moeten blijven verdienen na zijn pensionering.

  Veel mensen onderschatten echter hoeveel pension ze nodig zullen hebben. Doe hier de test om te weten hoeveel je nodig hebt bovenop je wettelijk pensioen.

  Let op: vanaf 01/07/2021 ligt het gewaarborgd minimumpensioen overeenstemmend met een volledige loopbaan voor een werknemer wat hoger, nl. 1.690,01 EUR (gezinsbedrag) of 1.352,44 EUR (voor een alleenstaande) (spilindex 147,31)

  De bediende kan zijn pensioen ook aanvullen

  Voor de loontrekkenden uit de privésector bestaat er gelukkig de tweede pijler van het pensioenstelsel. Dit is voor hen de mogelijkheid bij uitstek om hun pensioen aan te vullen. De tweede pijler is een pensioen dat rechtstreeks aan de beroepsactiviteit gebonden is en dat in het kader van die beroepsactiviteit werd opgebouwd. Het is altijd vrijblijvend. Groepsverzekeringen zijn in het geval van loontrekkenden het beste en het meest bekende voorbeeld van een aanvullend pensioen. Dat het systeem zo populair is, is te danken aan het feit dat het voor de loontrekkende interessant is als aanvulling van het pensioen, en voor de werkgever fiscaal aantrekkelijk.

  Ook loontrekkenden kunnen gebruik maken van de derde pijler van het pensioenstelsel om hun pensioen aan te vullen. Ook voor hen zijn pensioensparen en/of een levensverzekering/langetermijnsparen interessant, zowel als aanvullend pensioen voor later, als – fiscaal gezien – op het ogenblik zelf. En zoals voor de twee andere statuten, is de zogenaamde vierde pijler, het vrij individueel sparen of beleggen voor een aanvullend pensioen zonder fiscale bonus (spaarrekeningen, obligaties, aandelen, enz.), ook voor de bedienden belangrijk. En we spreken dan nog niet van de vijfde pijler, het eigen vermogen, waaronder meestal het eigen huis.

  De loontrekkenden uit de privésector zijn dan misschien wel niet de meest begunstigde gepensioneerden, hun pensioen ligt niet ver van het nationale gemiddelde. Maar ook zij kunnen het een en het ander doen om ervoor te zorgen dat hun oude dag iets comfortabeler wordt. Zeker wanneer je eraan denkt dat we gemiddeld allemaal langer leven!


  Ontdek de 6 pensioentypes en bepaal je eigen profiel.

   

  Deel dit artikel