Heeft een landingsbaan invloed op mijn pensioen?

Een landingsbaan, ook wel eindeloopbaantijdskrediet genoemd, is een bijzondere vorm van tijdskrediet voor werknemers in de privésector. Dankzij zo’n landingsbaan kan je bijvoorbeeld tot aan je pensioen halftijds of slechts vier dagen per week werken in plaats van vijf. Maar welke impact heeft zo’n landingsbaan op je pensioen? Je ontdekt het hier.

bbm_499236625_14.jpg
In dit artikel

  Door de toenemende vergrijzing stijgen de pensioenuitgaven. Om die te kunnen financieren, moeten we met zijn allen langer werken. Maar voor wie vroeg begonnen is met werken en/of lange tijd een zwaar beroep uitgevoerd heeft, is langer werken lang niet altijd vanzelfsprekend. Een landingsbaan kan dan helpen om wat gas terug te nemen en zo langer aan de slag te kunnen blijven.

   

  Wat zijn de voorwaarden voor een tijdskrediet landingsbaan?

  We maken een onderscheid tussen de voorwaarden vanaf 55 jaar en vanaf 50 jaar. Opgelet! Om in aanmerking te komen voor onderbrekingsuitkeringen, moet je voortaan minstens 60 jaar zijn. Voorlopig is het recht op onderbrekingsuitkeringen onder de leeftijd van 60 jaar immers enkel gegarandeerd voor aanvragen tot 30 juni 2025. Hier vind je extra info over de voorwaarden om een onderbrekingsuitkering te krijgen.

   

  Voorwaarden voor een landingsbaan vanaf 55 jaar

  Om een eindeloopbaantijdskrediet of landingsbaan vanaf 55 jaar te kunnen opnemen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je bent een werknemer in de privésector.
  • Je hebt minstens 25 jaar als loontrekkende gewerkt.
  • Je hebt minstens twee jaar anciënniteit bij de werkgever bij wie je de landingsbaan vraagt. Deze termijn kan evenwel in onderling overlegd ingekort worden.
  • Je moet een aanstelling van voldoende omvang hebben: voltijds, 3/4 of 4/5.
  • Er gelden ook nog aparte voorwaarden voor halftijdse of 1/5 landingsbanen. Voor meer details kan je terecht bij de RVA, je werkgever of de vakbond.

   

  Voorwaarden voor een landingsbaan vanaf 50 jaar

  Ook aan een landingsbaan vanaf 50 jaar hangen strenge voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld voor een halftijdse landingsbaan ten minste 5 jaar/7 jaar actief geweest zijn in een zwaar beroep tijdens de 10/15 voorgaande jaren. Lees hier meer over de precieze voorwaarden voor landingsbanen vanaf 50 jaar.

   

  Welke invloed heeft het tijdskrediet landingsbaan op je wettelijk pensioen?

  In bepaalde gevallen wordt de werkonderbreking in het kader van een landingsbaan gelijkgesteld met prestaties. De impact van een landingsbaan op je wettelijk pensioen is dan nihil. Om zeker te zijn, vraag je dit best wel na bij je werkgever of bij de Federale Pensioendienst op het gratis telefoonnummer 1765.

   

  Hoeveel geld heb jij nodig als je op pensioen bent?

  Ontdek of jij zal rondkomen met je wettelijk pensioen

   

   

  Welke invloed heeft het tijdskrediet landingsbaan op je aanvullend pensioen?

  Landingsbanen gaan gepaard met minder werken. Daarom hebben ze ook een impact op je aanvullend pensioen. Met andere woorden, het kapitaal dat je uitgekeerd zult krijgen vanuit je groepsverzekering zal in beginsel lager liggen wanneer je op het einde van je loopbaan een landingsbaan hebt.

  De impact zal minder groot zijn bij een groepsverzekering met vaste bijdragen dan bij een groepsverzekering met vaste prestaties.

  • In een plan met vaste bijdragen hangt het eindkapitaal vooral af van de beleggingsduur van de gestorte bijdragen. De beleggingsduur wordt echter steeds korter naarmate je de eindleeftijd van 65 jaar nadert, zodat de daling van het eindkapitaal niet zo groot zal zijn.
  • In een plan met vaste prestaties zal het verlies dat veroorzaakt wordt door een landingsbaan iets hoger liggen.

  Het is mogelijk dat het pensioenreglement voorziet in de betaling van bijdragen in geval van tijdskrediet.

   

  Je leest hier meer over de meerwaarde van groepsverzekeringen.

   

  Deel dit artikel