Hoeveel pensioen krijg je als zelfstandige?

Nu veel babyboomers met pensioen gaan, stellen meer en meer mensen zich de vraag hoe het zit met hun toekomstig pensioen. Zal er nog genoeg geld zijn om de wettelijke pensioenen te blijven betalen? En hoeveel zal het pensioen bedragen? Zelfstandigen maken zich daarbij nog meer zorgen dan de anderen. Terecht, want het gemiddeld pensioen van zelfstandigen ligt een pak lager dan van werknemers en zeker van ambtenaren. Wat mogen zelfstandigen van hun pensioen verwachten, nu we gemiddeld steeds langer leven? En wat kunnen ze doen om hun pensioen te verhogen?

Hoeveel pensioen krijg je als zelfstandige
In dit artikel

  1.

  Waarvan hangt het wettelijk pensioen van zelfstandigen af?

  Het wettelijk pensioen van zelfstandigen wordt bepaald aan de hand van:

  • de duur van de loopbaan: hoe langer iemand gewerkt heeft, des te hoger het wettelijk pensioen.
  • hoeveel iemand verdiend heeft: hoe hoger de inkomsten, des te hoger het wettelijk pensioen. Al wordt het wettelijk pensioen op een bepaald punt wel begrensd tot een maximumpensioen. Je bouwt ook geen extra pensioenrechten op boven een loon van € 65.899,36.
  • Het statuut: het wettelijk pensioen van een ambtenaar ligt hoger dan dat van zelfstandigen, omdat het anders berekend wordt. De wettelijke pensioenen van zelfstandigen en werknemers worden sinds enkele jaren op dezelfde manier berekend.

  2.

  Een minimumpensioen voor de zelfstandigen

  Er is ook een minimumpensioen van kracht. Dat bedraagt 1.637 euro (bruto) per maand voor een alleenstaande en 2.045,60 euro (bruto) voor een gezinspensioen. Om in aanmerking te komen voor dit minimumpensioen, moet je minstens 20 jaar gewerkt hebben. Daarin zitten ook de zgn. gelijkgestelde periodes, zoals ziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof. Opgelet, het minimumpensioen wordt proportioneel berekend. Wie maar 25 jaar werkte, heeft dus recht op 25/45 van het minimumpensioen.

  3.

  De afschaffing van de "correctiecoëfficiënt"

  Tot en met loopbaanjaar 2020 werd er een correctiecoëfficiënt toegepast bij de berekening van het pensioen van zelfstandigen. Concreet betekende dit dat het pensioen van zelfstandigen berekend werd op slechts 69% van hun beroepsinkomen. Sinds loopbaanjaar 2021 is dat afgeschaft en wordt dus 100% van het inkomen van zelfstandigen in rekening gebracht voor het pensioen. Ondanks de afschaffing van de correctiecoëfficiënt blijft het gemiddelde wettelijk pensioen van zelfstandigen een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren. In 2021 bedroeg het gemiddeld wettelijk pensioen van ambtenaren € 2.978, van werknemers € 1.363 en van zelfstandigen € 891 (brutobedragen).

  Je doet er als zelfstandige dan ook goed aan om zelf te sparen voor een aanvullend pensioen, dat je toelaat om na je pensionering je levensstandaard te behouden. Er is op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel voor zelfstandigen, zo blijkt ook uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van NN. Deze enquête maakt ook duidelijk dat de helft van de niet-gepensioneerde zelfstandigen niet weet hoeveel hij moet bijeensparen voor zijn pensioen.

  Doe hier de test om te weten hoeveel je nodig hebt bovenop je wettelijk pensioen.

  4.

  Hoe zorg je als zelfstandige voor een aanvullend pensioen?

  De zelfstandige blijft dus duidelijk voor een stuk op zichzelf aangewezen om van zijn pensioen een leefbaar pensioen te maken. Dat kan op verschillende manieren. Zo is er het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), en voor zelfstandigen met een vennootschap de individuele pensioentoezegging (IPT). Sinds 2018 bestaat er ook een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Daarnaast kunnen zelfstandigen ook aan pensioensparen en langetermijnsparen doen, alsook vrij sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel.

  Je hebt dus als zelfstandige heel wat opties om een aanvullend pensioen bijeen te sparen.

   

   


  Bepaal hier zelf je pensioentype en krijg het recept voor een lang en gelukkig leven.


  Wil je meer weten? Lees dan zeker deze boeiende blogartikels:

   

  Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

  Deel dit artikel