Groepsverzekering voor bedrijfsleiders Scala Executive: een aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders

Groepsverzekering voor bedrijfsleiders Scala Executive: een aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders

Met deze groepsverzekering voor bedrijfsleiders spaar je een mooi aanvullend pensioen en zorg je voor inkomensbescherming. De ideale oplossing indien je onderneming verschillende zelfstandige bedrijfsleiders telt.

Is Scala Executive interessant voor jou?

 • Je zoekt een aanvullend pensioenplan voor de zelfstandige bedrijfsleiders met maandelijkse bezoldiging in je onderneming?
 • Je wilt een fiscaal interessante oplossing?
 • Je wilt jezelf, je partner en/of kinderen beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden?

Dan is Scala Executive, de Groepsverzekering voor bedrijfsleiders van NN zeker iets voor jou.


Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering voor bedrijfsleiders?

Laat je pensioen op een fiscaal interessante manier financieren door je vennootschap

De premies worden volledig door de vennootschap betaald, met jezelf en de eventuele andere bedrijfsleiders als begunstigde(n). De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten binnen de grenzen van de 80%-regel3.

De categorie van bedrijfsleider mag niet discriminerend zijn en moet openstaan voor alle (toekomstige) bedrijfsleiders in het bedrijf.

Bescherm jezelf en je geliefden met financiële stabiliteit

Een tijd niet kunnen werken door ongeval of ziekte, daar moet je als zelfstandige extra rekening mee houden. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of erger, onverwacht overlijden, hebben vaak zware financiële gevolgen voor je (gezins)inkomen. Daarom denk je er best aan om ook bijkomende risicodekkingen af te sluiten.

Met een zogenaamd gewaarborgd inkomen vang je een tijdelijk inkomensverlies op, terwijl een overlijdensdekking de financiële toekomst van je geliefden verzekert.

Met deze optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid zorg je voor financiële zekerheid.

Kies tussen sparen in Tak 23 of Tak 21 voor je aanvullend pensioen

 • Met een investering in Tak 231 geniet je geen kapitaalgarantie, maar heb je uitzicht op een potentieel hoger rendement op langere termijn. Daarbij kan je kiezen uit een uitgebreid gamma fondsen van defensief tot dynamisch.
 • Je kan ook kiezen voor een dakfonds dat bij jouw profiel past: per risicoprofiel selecteren onze experts verschillende fondsen die ze actief beheren.
 • Sparen in Tak 21 biedt een gegarandeerde rentevoet en kapitaalgarantie. De eventuele winstdeelname2 kan je investeren in Tak 231.

Investeer voordelig in privé-vastgoed

Je hebt bouw-, koop- of verbouwplannen4? Met je Groepsverzekering Scala Executive maak je vandaag al je plannen waar.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • een voordelig voorschot op de reserve in je contract: je betaalt enkel een beheerkost
 • een inpandgeving van uw contract bij een hypothecaire lening

Inhaalbijdrage of back-service

Je presteerde al enkele jaren in de vennootschap voor je een Groepsverzekering afsloot? Of je was voordien geen zelfstandige? Dan is het interessant om met terugkerende kracht premies te storten om bijdragen uit het verleden “in te halen” tot maximaal 10 jaar terug en als de 80%-regel3 het toelaat. Deze premies zijn bovendien fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap. Als er verschillende bedrijfsleiders in de categorie verzekerd zijn, moet dit wel voor hen allemaal gebeuren.

Bespreek met je makelaar wat voor jou de beste keuze is. Bekijk eventueel ook de Individuele Pensioentoezegging (IPT) als oplossing voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Premies en Fiscaliteit

Premies

- Minimum: 1.500 euro per jaar (1.000 euro in combinatie met een IPT of bedrijfsleiderverzekering)

- Maximum: het opgebouwde eindpensioen mag niet hoger zijn dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten zoals een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of een groepsverzekering mee in rekening genomen.

De premies voor de aanvullende waarborgen worden bovenop dit budget berekend (behalve de premie voor waarborg overlijden).

Algemeen

Taksen op premies

- pensioen: 4,40%

- overlijden: 4,40%

- arbeidsongeschiktheid: 4,40%

Instapkosten: maximaal 7%

Lees alle details in de financiële infofiche

Beheerskosten per jaar

Lees alle details in de financiële infofiche

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • voordelige eindbelasting op kapitaal5

   
Leeftijd uitbetaling pensioenkapitaal Eindbelasting (excl. gemeentetaks)
60 jaar 20%
61 jaar 18%
62 jaar 16,5%
Vanaf 65 jaar, indien effectief actief tot deze leeftijd 10%

 

 • Riziv-bijdrage van 3,55% op het totale gestorte bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (exclusief arbeidsongeschiktheid)
 • eventuele winstdeelnames2 zijn vrijgesteld op voorwaarde dat die winstdeling gelijktijdig
 • met de rente, het kapitaal of de afkoopwaarde van de VAPZ-overeenkomst wordt
 • vereffend
 • belasting op kapitaal bij overlijden: 16,5 % (+ gemeentetaks) en successierechten
 • uitkering arbeidsongeschiktheid worden belast als een vervangingsinkomen
 • Wijninckx-bijdrage: bijzondere rsz-bijdrage van 3% die werkgevers in het kader van het aanvullend pensioen verschuldigd zijn op premies of bijdragen die het geïndexeerde drempelbedrag van 30.000 euro (exclusief taks) per jaar overschrijden.

Lees alle details in de financiële infofiche.

Looptijd

De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

Je sloot je contract af voor 1 januari 2016 en bent geboren in 1961 of vroeger?

Dan gelden er overgangsregels: je hebt dan onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je kapitaal voor de wettelijke pensioenleeftijd op te vragen. Je makelaar kan dit met jou in detail bekijken.

Zie ook deze tabel:

leeftijd in 2016 uitkering van het aanvullend pensioen vanaf
58 jaar en meer 60 jaar
57 jaar 61 jaar
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

Extra financiële bescherming voor uw gezin

Een goede financiële planning betekent ook een complete bescherming van je levensstijl en de noden van je gezin. Voor die gemoedsrust zorgen de optionele waarborgen van de Groepsverzekering Scala Executive.

Noodzakelijke informatie

Voor je de verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Bescherm je zaak

De bedrijfsleiderverzekering (Scala Keyman) dekt de vaste kosten van je vennootschap

Dacht je hier al aan?

Partner Cover, bescherming van het aandeelhouderschap van je bedrijf

Extra interessant voor zelfstandigen

Een bulletkrediet om je vastgoedplannen te financieren

Voetnoten

 1. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
 2. Winstdeelname: De maatschappij kan naar eigen goeddunken jaarlijks een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het winstdelingsplan, neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en na goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
 3. 80%-regel: Deze regel zegt dat de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten. Alle details lees je hier.
 4. Een voorschot of inpandgeving zijn mogelijk voor zover het een verbetering, verbouwing of herstelling betreft aan een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte en dat belastbare inkomsten opbrengt voor de verzekerde.
 5. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.