Aanvullende dekkingen Scala: arbeidsongeschiktheid, overlijden en premievrijstelling

Naast een aanvullend pensioen voor later, wil je vandaag ook al gerust door het leven gaan. Wat als je langdurig ziek bent, een ongeval hebt of iets ergers? Het fijne gevoel dat jij en je gezin een financiële buffer hebben, wat er ook gebeurt, is trouwens vaak minder duur dan je denkt.

Extra financiële bescherming voor zelfstandigen zoals jij

 • Beschermt je levensstandaard en de toekomst van je geliefden
 • Voor arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • De ideale aanvulling op je IPT, groepsverzekering of VAPZ, binnen een interessant fiscaal kader.

Kies voor gemoedsrust met deze optionele dekkingen:

Optionele dekkingen bij overlijden voor je nabestaanden:

 • uitkering van een bijkomend vastgesteld bedrag bovenop je spaarreserve
 • uitkering van een extra vastgesteld bedrag als je door een ongeval overlijdt
 • wezenkapitaal voor je kinderen moesten jij én je partner binnen een tijdspanne van 12 maanden van elkaar overlijden

Optionele bescherming bij arbeidsongeschiktheid voor jezelf en je gezin:

 • NN neemt de premies voor je pensioenopbouw (leven) en overlijdensdekking ten laste gedurende de periode van je arbeidsongeschiktheid
 • een vervangingsinkomen of gewaarborgd inkomen beschermt je levensstandaard
 • een overbruggingsrente om vaste kosten te betalen tijdens een vastgestelde periode
 • uitkering van een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval

Anticiperen op risico’s die jouw financiële stabiliteit kunnen aantasten of de toekomst van je geliefden, ook dat is financiële planning. Je staat er als zelfstandige niet alleen voor. Reken op het advies van je makelaar.

Premies en fiscaliteit

Lees verdere details in de financiële infofiche van jouw contract.


Looptijd van het contract

De looptijd van je extra dekkingen kies je in functie van je persoonlijke situatie zoals bijvoorbeeld de leeftijd van je kinderen. De maximale looptijd is zoals bepaald door je Scala-contract, dat meestal loopt tot je je wettelijk pensioen opneemt1.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Zeker van je zaak

De bedrijfsleiderverzekering (Scala Keyman) dekt de vaste kosten van je vennootschap

Dacht je hier al aan?

Bescherming van het aandeelhoudersschap van je bedrijf

Extra interessant voor zelfstandigen met IPT

Een bulletkrediet om je vastgoedplannen te financieren

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. De aanvullende pensioenuitkering wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht vereffend op het moment van daadwerkelijke pensionering van de werknemer.
  Gaat de werknemer pas op pensioen ná de wettelijke pensioenleeftijd, dan kan de werknemer kiezen wanneer de vereffening van de prestaties en de reserve plaatsvindt: op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of op de effectieve pensioendatum.