Omni Care Biz: financiële bescherming voor je vennoten als jij er niet meer bent

Omni Care Biz

Als medevennoot van je bedrijf ken je het belang van stabiliteit en een gedeelde visie. Overlijdt een vennoot door ziekte of een ongeval? Dan erven de nabestaanden van de vennoot zijn aandelen en het bijhorende zeggenschap in de vennootschap. Dat is niet altijd een gewenst scenario. Als vennoten kunnen jullie zich hier prima op voorbereiden, met respect voor alle partijen.

Omni Care Biz: iets voor jou en je medevennoten?

 • Jouw overlijden, of dat van een van je vennoten, mag de stabiliteit van jullie bedrijf niet in het gedrang brengen.
 • Jij en je vennoten willen discussies rond het aandeelhouderschap vermijden.
 • Jullie willen voorbereid zijn op de kosten gelinkt aan een correcte vergoeding van de erfgenamen.

Drie keer een vinkje? Dan is Omni Care Biz1 de perfecte overlijdensverzekering voor jullie.


Hoe werkt deze zorgvrije levensverzekering?

Een typisch voorbeeld

14 jaar geleden startten Hugo, Anne en Patricia samen een bvba. Hugo en Anne brachten ieder 25 procent van het kapitaal in, Patricia 50 procent.

Wanneer Patricia plots overlijdt, krijgt haar enige erfgenaam, zoon Thomas, al haar aandelen. Hij heeft een heel andere visie op het bedrijf dan Hugo en Anne en wil de werking ingrijpend veranderen. Dat bevalt hen natuurlijk niet, maar Thomas bezit wel de helft van de aandelen en de twee andere medevennoten hebben geen middelen om zijn aandelen over te kopen. Het begin van heel wat discussies …

Een oplossing in twee stappen

Een aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie, gekoppeld aan een Omni Care Biz overlijdensverzekering, biedt een oplossing in 2 stappen.

Stap 1

Onderteken bij de notaris samen met je vennoten een aandeelhoudersovereenkomst met zogenaamde call optie. De erfgenamen zijn hierdoor verplicht om de geërfde aandelen aan de overlevende vennoten te verkopen. Zo zorgen jullie ervoor dat jullie aandelen bij overlijden onder de oorspronkelijke vennoten blijven.

Stap 2

Elke aandeelhouder/vennoot onderschrijft een overlijdensverzekering op het hoofd van de andere vennoten/aandeelhouders, met zichzelf als begunstigde. Als een van de verzekerde vennoten vroegtijdig overlijdt, gebruiken de overlevende vennoten het verzekerde kapitaal om de vrijgekomen aandelen te kopen.

Voorbereid op de toekomst aan een beperkte kost

Staan jij en je zakenpartners stil bij de impact van jullie overlijden? Nee, daar hebben jullie vast geen tijd voor. Want jullie onderneming vraagt alle aandacht. Net een reden om al dat harde werk tijdig veilig te stellen en de duurzaamheid ervan nu al te regelen.

Jullie vennootschap betaalt de premies van deze overlijdensverzekering binnen een fiscaal gunstig kader.


Een gerust gevoel is onbetaalbaar, goed advies ook

Je makelaar legt je graag uit wat er mogelijk is voor jou en je vennoten.

Je kunt bij je makelaar ook een offerte aanvragen om de exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

Voorwaarden en details

Verzekerd kapitaal

 • is constant of dalend (kan niet verhoogd worden)
 • bedraagt bij start minimaal 25.000 en maximaal 999.999 euro

Is je kapitaal hoger dan 1 miljoen euro? Neem dan contact op met je makelaar.

Duurtijd van je contract:

minimum 5 jaar

Premies en kosten

 • types
  • koopsom (je betaalt de volledige premie in 1 keer)
  • vaste premie (je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant)
  • risicopremies (de premie evolueert mee met jouw leeftijd)
 • frequentie van betaling
  • maandelijks: uitsluitend via domiciliëring
  • jaarlijks: via domiciliëring of overschrijving

Aarzel niet en vraag aan je makelaar een offerte om jouw exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

Voor een overzicht van alle taksen en bijdragen die inbegrepen zijn in de premie verwijzen we naar de Algemene voorwaarden van Omni Care.

Fiscale kaders

 • Individuele Pensioentoezegging (IPT)
 • Bedrijfsleiderverzekering

Medische acceptatie:

 • Ben je 50 jaar of jonger? En is je verzekerde kapitaal hoogstens 300.000 euro? Dan volstaat het om een vereenvoudigde medische vragenlijst in te vullen.
 • In alle andere gevallen vind je meer informatie in ons overzicht met segmentatiecriteria en in de Financiële Infofiche.

Uitgesloten risico's

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.

Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, gerechtelijke veroordeling en oorlogsfeit.

Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.

Ook voor de aanvullende waarborg Ongevallen (AVRO) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Algemene voorwaarden aanvullende waarborgen.

Bij inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval ben je niet gedekt.

Interesse? Contacteer je makelaar

Ben je geïnteresseerd in Omni Care Biz? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen. Hij kan ook een offerte voor je maken.

Heb je na afloop nog vragen? Dan kan je terecht bij de klantendienst van NN.

Noodzakelijke informatie

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Niet tevreden?

Omni Care Biz is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht.

Heb je een klacht in verband met je contract? Dan vragen we je om onderstaande procedure te doorlopen. Je hebt evenwel op elk moment het recht om een juridische procedure te starten.

Meer info over de klachtenprocedure van NN

Voetnoten

 1. Omni Care Biz is een overlijdensverzekering van het type Tak 21. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.