NN Scala Executive

NN Scala Executive

Scala Executive is een groepsverzekering voor bedrijfsleiders. Je spaart er een aanvullend pensioen mee en zorgt voor inkomensbescherming. Zo biedt het een oplossing als je onderneming verschillende zelfstandige bedrijfsleiders telt.

Vind een makelaar

Waarom een groepsverzekering voor bedrijfsleiders

check

Aanvullend pensioenplan voor zelfstandige bedrijfsleiders met maandelijkse bezoldiging in je onderneming

check

Fiscaal interessante oplossing

check

Optionele dekkingen om jezelf, je partner en/of gezin te beschermen bij van arbeidsongeschiktheid en overlijden

Doelstelling

Via dit product kan op een fiscaal voordelige manier via de vennootschap een aanvullend pensioen opgebouwd worden voor groepen van zelfstandige bedrijfsleiders al dan niet met bijkomende bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Voor wie ?

Dit product is bestemd voor vennootschappen
* die het pensioen van een categorie van hun zelfstandige bedrijfsleiders bestaande uit meer dan 1 persoon, op een fiscaal gunstige manier wensen aan te vullen;
* die voor de pensioenopbouw bereid zijn risico (in de vorm van waardeschommelingen) te nemen en/of
* die vooral geïnteresseerd zijn in de bijkomende bescherming tegen de financiêle gevolgen van  overlijden en/of arbeidongschiktheid 

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt
* wanneer minstens één van de verzekerden het statuut van werknemer of ambtenaar hebben, of wanneer de zelfstandigen niet het statuut van "zelfstandige bedrijfsleider" hebben;
* voor vennootschappen die voor de pensioenopbouw niet bereid zijn om risico (in de vorm van waardeschommelingen) te nemen;
* wanneer minstens één van de verzekerde 5 jaar of minder te gaan heeft tot aan pensioenleeftijd.  

smile
VOORDELEN
 • Mogelijk belastingvoordeel

Je vennootschap betaalt de premies, met jezelf en eventuele andere bedrijfsleiders als begunstigde(n). Je vennootschap kan de premies aftrekken als bedrijfslasten, binnen de grenzen van de 80%-regel.

Die regel zegt dat wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten zoals pensioensparen.

 • Een potentieel hoger rendement 
  • Tak 23: geen kapitaalgarantie, een brede waaier aan fondsen om te kunnen beantwoorden aan jouw persoonlijk risicoprofiel.
  • Financiële opties: beperkt je risico door de optie Stop-Loss of drip switch
  • Dakfonds: per risicoprofiel selecteren onze experts verschillende fondsen die ze actief beheren.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

 • Optionele risicodekkingen

de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid geven je meer financiële zekerheid.

Deze beschermende risicodekkingen kunnen een deel van een inkomensverlies opvangen als je plots wegvalt door ziekte of ongeval. Zo beperk je de impact op het gezinsinkomen, als er iets met jou gebeurt.

Lees meer over de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid.
 

 • Investeer in vastgoed met Scala Executive


Wil je bouwen, kopen of verbouwen? Dan kan je je Scala Executive groepsverzekering aanspreken.

 • Neem een voordelig voorschot op de reserve in je contract
 • Of neem een inpandgeving van je contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed
   
 • Haal bijdragen uit het verleden in

In bepaalde gevallen kan je premies storten voor het verleden, een backservice noemen ze dat. Was je al een aantal jaar werknemer voor je zelfstandige werd? Dan kan je inhaalbijdragen doen voor de jaren voordien. Je mag maximum 10 jaar terug gaan, en ook hier geldt de 80%-regel.
De backservice kan je als vennootschap ook integraal aftrekken als beroepskost.

Bespreek met je makelaar wat de meest interessante optie is voor jou.

exlamation
RISICO'S
 • Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het financieel risico wordt volledig door de verzekerde gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.

Bespreek met je makelaar wat de meest interessante optie is voor jou.

Fiscaliteit

Vennootschapspremies en persoonlijke premies pensioen/overlijden

 • Taks: 4,4% op de premies
 • Taks van 9,25% op de winstdeelnamedotaties
 • Wijninckx-heffing van 3% als de de aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijke plafond overstijgen. Zie productfiche voor meer details.
 • Fiscaal voordeel: aftrekbaar voor de vennootschap volgens de 80%-regel. Die stelt dat de gegenereerde kapitalen in geval van leven, uitgedrukt in jaarlijkse rente en wettelijk pensioen inbegrepen, 80% van het laatste normale brutoloon niet mogen overschrijden.

Premies Arbeidsongeschiktheid

 • Taks: 4,4%

Uitkering bij Pensionering

 • RIZIV-bijdrage: 3,55% op het totale bruto bedrag
 • Solidariteitsbijdrage: tussen 0 en 2%
 • Belasting: belastingvoet afhankelijk van de leeftijd bij opname en loopbaan (zie productfiche voor details)
 • Gemeentebelasting bovenop de belastingvoet
 • Uitkering in de vorm van een rente: bovenop de Belasting van hierboven, roerende voorheffing van 30% op 3% van prijsgegeven kapitaal.

Uitkering bij overlijden

 • 3,55% RIZIV-bijdrage als de begunstigde de overlevende partner is. Indien dit niet het geval is, is er geen RIZIV-bijdrage verschuldigd.
 • Solidariteitsbijdrage: tussen 0 en 2% als de begunstigde de overlevende partner is. Indien dit niet het geval is, is er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.
 • Belasting op kapitaal bij overlijden: 16,5 % (+ gemeentetaks) en successierechten
 • Gemeentebelasting op de belastingvoet
 • Uitkering in de vorm van een rente: bovenop de belasting van hierboven, roerende voorheffing van 30% op 3% van het afgestane kapitaal

Neem alle info en details door over alle taksen in de productfiche

Productfiche Scala executive voor zelfstandigen

 

Kosten en premies

Premies

- Minimum: 1.500 euro per jaar of 1.000 euro in combinatie met een groeps- of bedrijfsleiderverzekering

- Maximum: het opgebouwde eindpensioen mag niet hoger zijn dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.
Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten zoals een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of een groepsverzekering mee in rekening genomen.

De premies voor de aanvullende waarborgen worden bovenop dit budget berekend (behalve de premie voor waarborg overlijden).

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 0,25%
 • Instapkosten aanvullende waarborgen: 2%
 • Commissie: maximum 5%
 • Beheerskosten maximum 0,96% op jaarbasis:
 • Switchkost bij overdracht van reserves van tak 23 naar tak 21: 2%
 • Wijziging van beleggingsvorm: 1x per jaar gratis, vervolgens per bijkomende wijziging: 37,18 euro de eerste keer, 111,55 euro de tweede keer en 185,92 euro vanaf de derde keer
 • Afkoop- en opnamevergoeding: Maximum 5% van de bruto reserves

Lees alle details over kosten in de  Productfiche Scala executive voor zelfstandigen

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Scala exacutive

Algemene voorwaarden NN Scala Executive
Productfiche Scala executive voor zelfstandigen
Beheersreglement Tak 21
Beheersreglement Tak 23
Precontractuele documenten inzake duurzaamheid

Wettelijke info

 • Scala Executive is een groepsverzekering van het type cafetaria met pensioensopbouw via beleggingsfondsen tak 23 zonder kapitaalsgarantie
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. Er wordt rekening gehouden met de sociale en fiscale regelgeving betreffende duur, leeftijd bij onderschrijving en eindleeftijd.
 • Voor als klant in te tekenen op het product NN Scala Executive is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.