Scala Professional Pension POZ – Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen: vul je pensioen mooi aan als zelfstandige zonder vennootschap

Scala Professional Pension

Met jouw Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) spaar je als zelfstandige zonder vennootschap voor een aanvullend pensioen. Je geniet hierbij, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, een belastingvermindering van 30% via je personenbelasting.

Is Scala Professional Pension POZ interessant voor jou?

  • Je bent een zelfstandige zonder vennootschap?
  • Je wilt fiscaal interessant sparen voor een aanvullend pensioen bovenop je VAPZ?
  • Je wilt op lange termijn uitzicht op een potentieel hoger rendement en wil hier enig risico nemen?

Dan is de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen van NN iets voor jou.

Wat zijn de voordelen en risico’s van een POZ?

Spaar een aanvullend pensioen vanuit je bruto-beroepsinkomsten mét persoonlijk belastingvoordeel

Scala Professional Pension POZis een individueel levensverzekeringscontract tak 23. Je bouwt er als zelfstandige zonder vennootschap een aanvullend pensioen mee op vanuit je beroepsinkomsten. Je geniet bovendien een jaarlijks belastingvoordeel van 30%.

Een Tak 23 beleggingsverzekering1 voor een potentieel hoger rendement

Beleggen met een gewaarborgd rendement levert vandaag door de omstandigheden op de financiële markten weinig op. Hierdoor kan je gespaarde pensioenpotje door inflatie ieder jaar minder waard worden. Ambieer je meer rendement? Dan is investeren in tak 23 fondsen zeker het overwegen waard.

Het juiste fonds voor ieder beleggersprofiel

Je hebt bij Scala Professional Pension POZ de keuze uit verschillende gerenommeerde beleggingsfondsen. Zo kan je kiezen voor fondsen van NN Asset Management en/of inzetten op fondsen van bekende fondsenbeheerders. Voor ieder beleggersprofiel, zowel defensief als dynamisch, heeft NN een fonds beschikbaar.

Je leest er alles over in onze rubriek Fondsen en vindt hier meer informatie over de risicoklassen van fondsen.
Je makelaar helpt je om het juiste profiel te bepalen volgens jouw persoonlijke situatie.

Eenvoudig investeren in beleggingsfondsen met dakfondsen

Wil je het nog eenvoudiger? Dan kies je voor een zogenaamd dakfonds: een zorgvuldige selectie van beleggingsfondsen, samengesteld voor een bepaald risicoprofiel.

Onze experten zorgen met hun actief beheer voor een automatische diversificatie van de fondsen binnen elk dakfonds. Je kan, in lijn met je risicoprofiel, kiezen tussen 8 dakfondsen: het gamma NN Multi Invest of het gamma NN Patrimonial.

Een flexibele jaarpremie en geautomatiseerde opvolging

De jaarpremie voor je POZ wordt berekend volgens de 80%-regel. Dit betekent dat het totale pensioen ( wettelijk pensioen + aanvullende pensioenen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw referentie-inkomen = Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de netto  beroepsinkomsten van de laatste 3 jaar.

Wanneer je je contract bij je makelaar onderschrijft, bepalen jullie samen je eerste jaarpremie.

De premie die je de volgende jaren betaalt, kan je elk jaar aanpassen zolang je het maximum niet overschrijdt.

Is pensioenopbouw via tak 23 riskant?

Een pensioenspaarverzekering in tak 231 biedt geen gewaarborgd rendement of kapitaal.
Je rendement wordt bepaald door de beursprestaties van de beleggingsfondsen en de onderliggende fondsen binnen je contract.

Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daar een groter financieel risico aan verbonden. Echter doordat het sparen voor het pensioen doorgaans een lange termijnobjectief is, spreid je de belegging van jouw geld in de tijd.

Bovendien kan je kiezen voor fondsen met een risicoklasse waar jij je goed bij voelt.

Bespreek met je makelaar wat voor jou de beste keuze is en welk beleggersprofiel overeenkomt met jouw voorkeuren. Dit is essentieel om verstandig te beleggen.

Je makelaar geeft je graag advies over de verschillende mogelijkheden op maat van jou en je situatie.

Premies en Fiscaliteit

Premies
  • Minimum: 500 euro per jaar
  • Maximum: De premiebetaling is vrij voor zover de fiscale begrenzing (aangepaste 80%-grens) gerespecteerd wordt.

Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten mee in rekening genomen.

Algemeen

Taksen op premies

De taks op je pensioenpremie bedraagt 4,40%

Instapkosten:

Commissie: maximaal 6%
Instapkost op premie: 0,25%

Beheerskosten per jaar

Lees alle details in de Financiële Infofiche

Bijdragen en belasting bij uitkering

De eindbelasting van je pensioenkapitaal bedraagt 10%.
Bij uitkering zijn volgende (para)fiscale regels van toepassing

  • een solidariteitsbijdragen tot 2% op de totale uitkering
  • een Riziv-bijdrage van 3,55% op de totale uitkering
Looptijd

De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

Uitsluitingen en beperkingen

Hierbij de volledige uitleg over ons segmentatiebeleid

Voor dit product is het tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Insurance Belgium nv handelt met betrekking tot het tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC.  Klik hier voor meer informatie.

Noodzakelijke informatie

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen. 

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

  1. Tak 23: Bij investeringen in tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.