NN Scala Professional Pensioen POZ

NN Scala Professional Pension POZ

Zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je voor een aanvullend pensioen sparen met een POZ: een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Dat kan bovenop je VAPZ, en biedt mogelijk een belastingvermindering.

Vind een makelaar

Waarom een pensioentoezegging voor zelfstandigen

check

Voor zelfstandigen zonder vennootschap

check

Fiscaal interessant, zelfs bovenop je VAPZ

check

Op langere termijn mogelijk een hoger rendement, als je bereid bent enig risico te nemen

Doelstelling

Via dit product kan op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen opgebouwd worden.

Voor wie ?

Deze verzekering is bestemd voor de zelfstandigen zonder vennootschap die hun
pensioen op een fiscaal gunstige manier wensen aan te vullen:
* zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, op voorwaarde dat ze minstens de sociale bijdragen
verschuldigd zijn van een zelfstandige in hoofdberoep;
* meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxistatuut;
* zelfstandige helpers, op voorwaarde dat ze minstens de sociale bijdragen verschuldigd zijn van
een zelfstandige in hoofdberoep.

Dit product is bestemd voor zelfstandigen die bereid zijn risico (in de vorm van waardeschommelingen) te nemen.

Voor wie niet ?

Dit product is niet bestemd voor:
* personen actief als werknemer of ambtenaren of wanneer de zelfstandige het statuut van "zelfstandige bedrijfsleider" heeft;
* zelfstandigen die een bescherming willen tegen de risico's overlijden en/of arbeidsongeschiktheid;
* zelfstandigen in de laatste 5 jaar voor hun pensioen.  

smile
VOORDELEN

Mogelijk belastingvoordeel

Met een POZ bouw je als zelfstandige zonder vennootschap een aanvullend pensioen op vanuit je bruto beroepsinkomsten. Je geniet bovendien een jaarlijks , als je voldoet aan de voorwaarden.
 

Potentieel hoog rendement met Tak 23 beleggingsverzekering

Beleggen met een gewaarborgd rendement levert vandaag door de omstandigheden op de financiële markten weinig op. Hierdoor kan je gespaarde pensioenpotje door inflatie ieder jaar minder waard worden. Ambieer je meer rendement? Dan is investeren in tak 23 fondsen het overwegen waard.

 • Keuze uit diverse beleggingsfondsen
  Voor ieder beleggersprofiel, zowel defensief als dynamisch, heeft NN een fonds beschikbaar. Bij Scala Professional Pension kan je bijvoorbeeld kiezen voor fondsen van NN Asset Management, of inzetten op fondsen van bekende fondsenbeheerders.
  Lees meer in onze rubriek Fondsen en bekijk de informatie over de risicoklassen
  Je makelaar helpt je het juiste profiel te bepalen volgens je persoonlijke situatie
   
 • Nog eenvoudiger is om te kiezen voor een dakfonds: een selectie van beleggingsfondsen, samengesteld voor een bepaald risicoprofiel. Onze experten zorgen met hun actief beheer voor een automatische diversificatie van de fondsen binnen elk dakfonds.
  Je makelaar helpt je graag verder met dakfondsen
exlamation
RISICO'S
 • Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
   
 • De jaarpremie voor je POZ wordt berekend volgens de 80%-regel. Dit betekent dat het totale pensioen voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van je referentie-inkomen. Een referentie-inkomen is het gemiddelde van de netto beroepsinkomsten van de laatste 3 jaar.

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

 • Taks op de pensioenpremie: 4,40%

Fiscaal voordeel: Je kan een belastingvermindering van 30% + gemeentelijke opcentiemen op de aangerekende premie krijgen, op voorwaarde dat het opgebouwde pensioenkapitaal, uitgedrukt in jaarlijkse rente en wettelijk pensioen inbegrepen, niet groter is dan 80% van de gemiddelde netto-beroepsinkomsten van de laatste 3 jaar. Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten mee in rekening genomen.
 

Bijdragen en belasting bij uitkering

Eindbelasting van je pensioenkapitaal: 10%.
Volgende (para)fiscale regels zijn van toepassing:

 • een solidariteitsbijdrage tot 2% op de totale uitkering
 • een Riziv-bijdrage van 3,55% op de totale uitkering

Neem alle info door over de riziv-bijdrage, solidariteitsbijdrage, Wijninckx-bijdrage etcetera in de productfiche

Productfiche Scala privilege

 

Kosten en premies

Premies

- Minimum: 500 euro per jaar

- Maximum: De premiebetaling is vrij voor zover de fiscale begrenzing (aangepaste 80%-grens- zie hierboven) gerespecteerd wordt.

Kosten

Instapkosten

 • Commissie: maximaal 6%
 • Instapkost op premie: 0,25%
   

Beheerskosten

 • De beheerskosten verschillen naargelang van de fondsen. De beheerskosten van ieder fonds vind je in het beheersreglement tak 23.
   Tak 23 beheersreglement Scala

Lees alle details over kosten in de Productfiche Scala Professional Pension POZ

Belangrijke Documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Scala Professional Pension 

Algemene voorwaarden Scala Professional Pension
Productfiche Scala Professional Pension POZ
Tak 23 beheersreglement Scala
Precontractuele documenten inzake duurzaamheid

Wettelijke info

 • Scala Professional Pension POZ is een individueel levensverzekeringscontract tak 23.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar.
 • De uitkering van het contract gebeurt ten vroegste op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt. Dit is bij wet bepaald. Momenteel is dit 65 jaar. Vanaf 2025 wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.
 • Voor als klant in te tekenen op het product NN Strategy is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.