Hoe sparen voor je pensioen als zelfstandige?

Als zelfstandige doe je er goed aan om te sparen voor je pensioen. Je wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om je levensstandaard na je pensionering te behouden. Je beschikt als ondernemer wel over verschillende mogelijkheden om te sparen voor later. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje.

Sparen voor pensioen als zelfstandige
In dit artikel

  Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

  Het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is voor jou als zelfstandige de interessantste spaarformule. Dankzij je VAPZ zal je immers minder belastingen en minder sociale bijdragen moeten betalen.

  Je hebt de keuze tussen twee verschillende formules.

  • In het ‘gewone’ VAPZ mag je tot 8,17 % van je netto belastbaar inkomen storten, met een minimale premie van € 100 en een maximumbedrag van € 3.859,40 (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024).
  • Daarnaast kan je opteren voor het ‘sociale’ VAPZ (SVAPZ). Dat is identiek aan het gewone VAPZ, maar wordt aangevuld met een aantal solidariteitswaarborgen (arbeidsongeschiktheid, forfaitaire kostenvergoeding bij ernstige ziekte ...). Hierin mag je tot 9,40 % van je netto belastbaar inkomen storten. De minimale premie bedraagt € 100 en het absolute maximumbedrag € 4.440,43 (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024).

  Het is aangewezen om de fiscale mogelijkheden van het VAPZ ten volle te benutten, alvorens andere pensioenspaarmogelijkheden te benutten. Artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen kunnen, in ruil voor conventionering, een toelage krijgen om in een sociaal VAPZ (voor (para)medici ook wel Riziv-contract genoemd) te investeren.

   

   

  De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

  Zelfstandigen met een vennootschap kunnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Dit is een soort groepsverzekering, maar dan voor één persoon.

  Ook de IPT is fiscaal interessant, omdat de vennootschap de premies betaalt en die kan aftrekken als kost (op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en de zelfstandige een regelmatig en maandelijks inkomen uitgekeerd krijgt). Voorts bestaat de mogelijkheid tot het storten van een inhaalpremie of backservice voor nog niet benutte fiscale ruimte uit het verleden. De zelfstandige kan hiermee teruggaan tot 10 jaar vóór de oprichting van de vennootschap. De belastbare vennootschapswinsten kunnen hierdoor verder geoptimaliseerd worden. Een circulaire uit 2022 over de 80%-regel zorgt er wel voor dat de beschikbare ruimte voor stortingen in een IPT lager kan uitvallen dan vroeger.

  Een Individuele Pensioentoezegging is ook erg veilig. Zo zijn de opgebouwde reserves bij faillissement van de vennootschap beschermd tegen schuldeisers.

   

  Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

  Heb je geen vennootschap, maar wel een eenmanszaak? Dan kan je geen IPT onderschrijven. Je kan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De premies die je daarvoor stort, leveren je een fiscaal voordeel van 30% op. Ontdek hier alles over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

  Ben je een zelfstandige zonder vennootschap, dan is dit een zinvolle vraag: kies je best voor een VAPZ, voor een POZ of voor beide? Je komt het te weten via de link.

   

  Pensioensparen voor zelfstandigen

  Daarnaast kan je als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen door gebruik te maken van de derde pensioenpijler. Hieronder verstaan we het pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en het langetermijnsparen via een individuele levensverzekering. 

  Welke mogelijkheden heb je inzake pensioensparen?

  • Je stort maximaal € 990 (inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024), met een fiscaal voordeel van 30% (+ gemeentebelasting) op de premies. Je realiseert hiermee dus maximaal een belastingvoordeel van € 297.
  • Je stort maximaal € 1.270 (inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024), waarbij het fiscale voordeel 25% (+ gemeentebelasting) op de premies bedraagt. Je belastingvoordeel bedraagt maximaal € 317,50.

   

  Langetermijnsparen voor zelfstandigen

  Voor het langetermijnsparen bedraagt het maximumbedrag € 2.350 (inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024), wat een belastingvermindering oplevert van € 705 (€ 2.350 x 30%).  

   

  Vrij sparen en beleggen … en de eigen woning

  Er wordt soms ook gepraat over een vierde en een vijfde pijler van het pensioenstelsel. Onder de term vierde pijler verstaat men het vrij sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel. Voor de zelfstandigen is dit vanzelfsprekend ook essentieel. Met de vijfde pijler wordt de eigen woning bedoeld. Wie een eigen woning bezit, zal immers geen huur moeten betalen. 

  Het gemiddelde wettelijk pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers, en zeker dan dat van ambtenaren. Toch beschik je als zelfstandige over verschillende oplossingen om zelf een pensioenspaarpot op te bouwen en zo je levensstandaard na je pensionering te behouden. Hoe sneller je hiermee start, des te groter zal je pensioenkapitaal op het einde van de rit zijn.

   

  Ontdek hier de pensioenoplossingen van NN voor zelfstandigen.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel