Hoe pensioensparen als zelfstandige?

Het wettelijke pensioen ligt voor de zelfstandigen bijzonder laag, dat hebben we al meermaals gezien en dat weet iedereen nu wel.  Daarom hebben de zelfstandigen er alle belang bij om het heft in eigen handen te nemen en hun pensioen aan te vullen via andere middelen. Gelukkig voor hen bezit het pensioenstelsel ook een tweede en een derde pijler.

bbm_492695527.jpg
In dit artikel

  Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

  Net zoals de loontrekkenden kunnen de zelfstandigen hun pensioen verder opbouwen via hun beroepsactiviteit.  Ook voor hen bestaat er een tweede pijler van het pensioenstelselHet Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is voor de zelfstandige de meest interessante spaarformule. De stortingen die je betaalt voor je VAPZ, zijn fiscaal aftrekbaar.  Er bestaan 2 verschillende formules. In het klassiek VAPZ mag de zelfstandige tot 8,17 % van zijn netto belastbaar inkomen storten, met een minimale premie van 100 EUR en een maximumbedrag van € 3.256,87 (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Maar er bestaat ook het sociaal VAPZ (SVAPZ), dat min of meer gelijk is aan het klassieke VAPZ, maar dan aangevuld met een aantal solidariteitswaarborgen (arbeidsongeschiktheid, forfaitaire kostenvergoeding bij ernstige ziekte...). Hierin mag tot 9,40 % van het beroepsinkomen gestort worden, met een minimale premie van 111,12EUR en met een maximumbedrag van € 3.747,19 (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Het is aangeraden de fiscale mogelijkheden van het VAPZ ten volle te benutten, alvorens andere pensioenspaarmogelijkheden te gebruiken. Artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten kunnen, in ruil voor conventionering, een toelage krijgen om in een sociaal VAPZ (ook wel Riziv-contract genoemd) te investeren.

  De Individuele Pensioentoezegging

  Voor de zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangen, werd de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voorzien.  Dit is een soort "groepsverzekering", maar dan voor één persoon.  Ook de IPT is fiscaal interessant, omdat de onderneming de premies kan aftrekken als kost.  De belastbare vennootschapswinsten worden zo geoptimaliseerd.  De opgebouwde reserves van het spaarcontract zijn bij faillissement ook beschermd.

  Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

  Heb je geen vennootschap, maar wel eens eenmanszaak, dan kan je geen IPT onderschrijven. Je kan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De premies die je daarvoor stort, leveren je een fiscaal voordeel van 30% op. Waarom dit interessant is en welk fiscaal voordeel je hierbij mag verwachten, lees je in dit artikel over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

  Ben je een zelfstandige zonder vennootschap, dan is een zinvolle vraag of je best een VAPZ, een POZ of beide afsluit. Je leest het in dit artikel.

  De derde pijler

  Daarnaast kan de zelfstandige zelf individueel zijn pensioen opbouwen door gebruik te maken van de derde pijler.  Hieronder verstaan we het pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en/of langetermijnsparen via een individuele levensverzekering.   Ook deze vorm van pensioensparen geniet een interessante fiscale behandeling.  

  Voor dit jaar (belastingaangifte 2020) heb je twee mogelijkheden:

  • Je stort maximaal € 980, met een fiscaal voordeel van 30% (+ gemeentebelasting).
  • Je stort maximaal € 1.260, waarbij het fiscale voordeel 25% (+ gemeentebelasting) bedraagt.

  Voor het langetermijnsparen bedraagt het maximumbedrag 2.350 EUR, wat een belastingvermindering geeft van 705 EUR. (Inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020).  Let wel: De bedragen van de woonbonus (voor zover nog van toepassing) worden eerst afgetrokken om het bedrag te bepalen dat in aanmerking komt voor het federale langetermijnsparen. Meer hierover lees je in dit artikel.

  En verder...

  Men heeft soms ook over een vierde en een vijfde pijler van het pensioenstelsel. Onder de term vierde pijler verstaat men het eigen sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel.  Voor de zelfstandigen is dit vanzelfsprekend eveneens essentieel. Soms is nog sprake van een vijfde pijler: jouw eigen huis. Wie een eigen woning bezit, zal immers geen huur moeten betalen.

  De zelfstandigen hebben het, wat het pensioen betreft, zeker niet gemakkelijk. Gelukkig bestaan er verschillende middelen om het karige wettelijke pensioen aan te vullen en zo toch een zekere levensstandaard te behouden.


  Sparen voor je pensioen en je vennootschap de premies laten betalen? Dat kan via de IPT van NN.

  Deel dit artikel