Wat is een backservice?

Zelfstandigen kunnen op verschillende manieren sparen voor een aanvullend pensioen: een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), pensioensparen … In bepaalde gevallen kunnen ze ook premies storten voor het verleden, wat een backservice genoemd wordt. Wij leggen u uit hoe dat kan.

In dit artikel

  Enkel bij IPT
  Een backservice is enkel mogelijk in het kader van een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat is een verzekeringscontract waarbij de premies betaald worden door de vennootschap, maar waarbij de zelfstandige de begunstigde is. Bij een VAPZ is een backservice niet mogelijk.

  Wat en hoe?
  Stel, iemand is eerst een aantal jaar werknemer en beslist dan om zelfstandige te worden. Als hij via zijn vennootschap een Individuele Pensioentoezegging afsluit, dan kan hij een backservice (ook wel inhaalbijdragen genoemd) doen voor de jaren voordien. Opgelet, hij kan tot maximaal tien jaar terug gaan en moet rekening houden met de 80%-regel. Het is dus perfect mogelijk om inhaalbijdragen te storten in een IPT voor jaren waarin de zelfstandige nog helemaal geen zelfstandige was.

  De vennootschap mag de backservice integraal aftrekken als beroepskosten. De inhaalbijdragen mogen betaald worden via een eenmalige premie of via herhaaldelijke premies.

  Deel dit artikel