Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel op een IPT?

Via een individuele pensioentoezegging (IPT) kan je als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen via je vennootschap. Dat is ook fiscaal erg interessant: de vennootschap kan de premies immers aftrekken als beroepskost, mits de 80%-regel nageleefd wordt en je een regelmatig maandelijks inkomen geniet. En ook een zogenaamde backservice is fiscaal een unieke kans.

online_posts_nn_-_2022-03-16t093247.593.png
In dit artikel

  Hoeveel kan je storten in een IPT?

  Het is de vennootschap die de premies voor je IPT betaalt. Dat betekent uiteraard dat het ook de vennootschap is die de premies mag aftrekken als beroepskost in het kader van de vennootschapsbelasting. De tarieven van de vennootschapsbelasting liggen weliswaar lager dan in de personenbelasting, maar het blijft een mooie bonus.

  Hoeveel premie er precies gestort mag worden, hangt af van de 80%-regel. Die zegt dat je wettelijke en je aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging. Als je vennootschap toch een bedrag stort dat hoger ligt dan de 80%-grens, dan zal het teveel betaalde bedrag niet in aanmerking komen voor aftrek. Opletten dus. Je makelaar of boekhouder berekent voor jou hoeveel premie je vennootschap exact mag storten om aan de 80%-regel te voldoen.

  Nog een extra aandachtspunt: in 2022 werd er een circulaire gepubliceerd door de fiscale administratie, waarin aangekondigd werd dat de berekening van de 80%-grens gewijzigd werd. Dit zorgde er evenwel voor dat de ruimte binnen die 80%-grens voor een IPT lager kwam te liggen dan voordien.

   

  Voordelen van een backservice

  Je kan ook een backservice of inhaalpremie storten. Daarmee kan je fiscaal nog niet benutte ruimte binnen de 80%-regel verzilveren met terugwerkende kracht. Je kan zelfs teruggaan tot 10 dienstjaren buiten de vennootschap. We geven een voorbeeld waarin zo’n backservice interessant kan zijn.

  Je bent al een tijdje zelfstandig en je vennootschap betaalt jaarlijks de premie voor je IPT. Op een bepaald moment verhoog je je loon dat je vennootschap je maandelijks uitkeert. Door die verhoging schuift de 80%-grens op en kan je een hogere premie voor dat jaar storten. Daarnaast kan je via een backservice ook de extra ruimte voor de voorbije jaren fiscaal benutten. 

  Je boekhouder en makelaar berekenen voor jou hoeveel backservice je kan storten voor het verleden.

   

  Loonsverhoging creëert extra ruimte voor je IPT

  Voor kmo’s geldt er een lager tarief in de vennootschapsbelasting van 20% op de eerste winstschijf van € 100.000. Dat voordeeltarief genieten vennootschappen evenwel enkel als ze aan minstens één bedrijfsleider een minimumloon uitkeren van € 45.000. Keer je jezelf als bedrijfsleider vanuit je vennootschap vandaag een lager loon uit, maar wil je toch het voordelige kmo-tarief genieten? Dan moet je je loon verhogen.

  Op die manier wordt er extra ruimte gecreëerd binnen de 80%-regel, waardoor de vennootschap meer premie kan storten, alsook een hogere backservice. Voorwaarde is wel dat je een maandelijks en regelmatig inkomen krijgt uit de vennootschap. Voor alle duidelijkheid: als het belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk lager ligt dan 45.000 euro, dan volstaat een bedrijfsleidersbezoldiging gelijk aan het bedrag van dit resultaat.

   

   

  Storten in een IPT is voordeliger dan een loonsverhoging

  Wanneer je jezelf via je vennootschap een extraatje wil bezorgen, dan kan je onder andere kiezen tussen een verhoging van je loon of een individuele pensioentoezegging (IPT). Het moge duidelijk zijn dat een IPT je netto veel meer zal opleveren.

  Zo betaalt je vennootschap op de premie voor de IPT weliswaar een premietaks van 4,4% (9,25% voor de arbeidsongeschiktheidsdekking). Maar dat neemt niet weg dat je via je IPT netto heel wat meer zult overhouden van de som die je vennootschap stort. Op je loon betalen je vennootschap en jijzelf sociale bijdragen. Bovendien gelden voor jou ook de tarieven van de personenbelasting die veel hoger liggen dan de eindbelasting op je IPT. Ten slotte levert je IPT een potentieel hoger rendement op door te investeren in tak 23 beleggingsfondsen.

   

  Hoeveel bedraagt de eindbelasting op een IPT?

  Dit hangt af van het moment waarop je IPT uitgekeerd wordt.

  • Uitkering op je wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar, en je bent tot dan effectief actief gebleven: het kapitaal op einddatum (exclusief de eventuele winstdeelname) wordt belast a rato van 10% (+ gemeentebelasting). Daarnaast worden van het pensioenkapitaal en de eventuele winstdeelname een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.
  • Voldoe je niet aan beide voorwaarden (uitkering op wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar én effectief actief gebleven tot dan), dan hangt het belastingtarief af van de leeftijd waarop je het kapitaal ontvangt:
   • 62 jaar en ouder: 16,5%
   • 61 jaar: 18%
   • 60 jaar: 20%
  • Uitkering vóór 60 jaar: dit is niet mogelijk.

   

  Ontvang je het kapitaal van je IPT op je 65ste en ben je tot dan actief gebleven, dan bedraagt het belastingtarief 10%.

  Ook in al deze gevallen wordt er een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.

   

  Het exacte percentage van de solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld in functie van het uit te keren pensioenkapitaal.

  Bedrag

  Solidariteitsbijdrage

  < 2.478,95 EUR

  0%

  2.478,95 tot 24.789,34 EUR

  1%

  > 24.789,35

  2%

   

  Hoe kan je je IPT optimaliseren?

  Heb je al een IPT, dan is het handig om die optimaal te benutten. Hoe pak je dit aan?

  • Maximaliseer je premie

  Betaal een premie die de 80%-grens zo dicht mogelijk benadert.

  • Wacht niet tot je wettelijk pensioen voor de uitbetaling van het kapitaal

  Het kapitaal wordt uitgekeerd wanneer je met wettelijk pensioen gaat (of wanneer je voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen, maar nog wil verder werken). Wil je zo lang niet wachten en heb je dringend geld nodig, dan kan je wel een voorschot vragen op je IPT om vastgoed aan te kopen of te (ver)bouwen. Je kan je IPT ook in pand geven van een bulletkrediet en zo op een voordelige manier vastgoed verwerven.

  • Kies voor aanvullende waarborgen

  Je kan in je IPT aanvullende waarborgen opnemen, zoals een dekking tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden.

  • Optimaliseer je beleggingsstrategie

  In een IPT kan je beleggen in tak 21 (kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) en/of in tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen). Als je verzekeraar dit toelaat, is het mogelijk om in de loop van het contract de precieze samenstelling hiervan aan te passen: meer of minder in tak 21/tak 23, andere fondsen … De kans bestaat wel dat hiervoor kosten aangerekend worden. Dit hangt af van maatschappij tot maatschappij.

   

  Lees hier alles over de IPT van NN.

   

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel