Wat is een backservice?

Backservice in de IPT-verzekering

Een backservice, ook wel inhaalpremie of inhaalstorting genoemd, is mogelijk in het kader van een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat is een aanvullend pensioenplan waarbij de premies betaald worden door de vennootschap, maar de zelfstandige de begunstigde is. Daarnaast kan een backservice ook bij een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (een pensioenplan voor zelfstandigen zonder vennootschap), maar niet bij een VAPZ).

 

Backservice: voorbeelden

Stel, je werkt al een tijdje als werknemer, maar beslist om zelfstandig te worden. Als je via je vennootschap een Individuele Pensioentoezegging afsluit, kan je een backservice storten voor de jaren voordien. Opgelet, je kan tot maximaal tien jaar teruggaan en moet rekening houden met de 80%-regel. Het is dus perfect mogelijk om inhaalbijdragen te storten in een IPT voor de jaren waarin je nog geen zelfstandige was.

Ook creëer je extra ruimte voor een backservice als je je loon verhoogt. Ontdek hier hoe je een backservice kan doen als je loon als zelfstandige verhoogd wordt.

 

Is er een fiscaal voordeel bij een IPT-backservice?

De vennootschap mag de backservice integraal aftrekken als beroepskosten, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Zo moet je over een regelmatige en maandelijkse bezoldiging beschikken die op de resultaten van het belastbaar tijdperk aangerekend wordt. Bovendien dien je aan de 80%-regel te voldoen. Lees hier meer over de toepassing van de 80%-regel bij een IPT. Een backservice is dan ook handig om minder vennootschapsbelasting te betalen.

Opgelet, wanneer je net vóór je wettelijk pensioen nog een backservice doet, kan dit tot discussie leiden met de fiscale administratie. Het is daarom aangeraden om minstens drie jaar vooraleer je met wettelijk pensioen gaat een backservice te storten.

 

Moet je een backservice in één keer betalen?

Neen. De inhaalbijdragen mogen betaald worden via een eenmalige premie of via herhaaldelijke premies.

 

Lees hier meer over de Individuele Pensioentoezegging van NN.

 

 

Meer weten over pensioensparen?

Deel dit artikel