Betaal minder vennootschapsbelasting via een (backservice op uw) IPT

Als ondernemer wil je uiteraard winst maken. Maar meer winst betekent ook meer vennootschapsbelasting. Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een handig instrument om jouw winst te verlagen, en dus ook minder vennootschapsbelastingen te moeten betalen. Vooral de backservice die je kunt doen is een niet te missen opportuniteit.

bbm_498573133.jpg
In dit artikel

  Een Individuele Pensioentoezegging is een pensioenplan dat afgesloten wordt door de vennootschap met jezelf als begunstigde. Met andere woorden, de vennootschap betaalt de premies en op het einde van de rit ontvang jij het opgebouwde pensioenkapitaal. Zelfs als je vennootschap failliet zou gaan, dan nog blijft de verworven reserve afgeschermd. Een IPT is dan ook alleen maar mogelijk als je een zelfstandige met een vennootschap bent. Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen geen IPT afsluiten, wel een POZ. Lees er hier meer over.

  De vennootschap mag de premies voor de IPT integraal aftrekken als beroepskost. Voorwaarde is wel dat de 80%-regel gerespecteerd wordt en dat er een regelmatig en maandelijks inkomen uitgekeerd wordt. Die zegt dat de som van je aanvullend en wettelijk pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste brutoloon. Blijf je binnen de 80%-grens, dan kan je vennootschap dus haar winst elk jaar opnieuw verlagen met de premies voor de IPT. Bovendien is het mogelijk om de premies te verhogen, als je je loon verhoogt. Je boekhouder of verzekeringsmakelaar berekent voor jou de optimale IPT-premie.

  Backservice

  Een zeer interessante optie die je kunt benutten bij jouw IPT is de zgn. backservice. Dat is een premie die je eenmalig of in schijven kunt storten om de fiscale ruimte uit het verleden op te vullen. Je kunt daarbij tot tien jaar terug gaan, zelfs als je in die periode nog geen zelfstandige was. Ook die backservice kan je vennootschap integraal aftrekken als beroepskosten. Stel, je kunt voor de voorbije tien jaar een backservice doen van € 30.000. Als je die som in één keer betaalt, dan kan die ook volledig van de winst afgetrokken worden, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en er sprake is van een regelmatig maandelijks inkomen.

  Om de exacte backservice te berekenen die je kunt uitvoeren, schakel je opnieuw best je boekhouder of verzekeringsmakelaar in. Naar analogie met de ‘gewone’ premies voor je IPT, kan ook de backservice verhoogd worden als je loon stijgt. Belangrijk is wel dat de loonsverhoging op een redelijke manier verklaard kan worden. Ook op dit vlak is optimalisatie dus mogelijk.


  Een individuele pensioentoezegging biedt zelfstandigen met een vennootschap tal van financiële en fiscale troeven. Ken je de IPT-oplossing van NN al?

   

  Deel dit artikel