Zelfstandigen en hun pensioen: nog heel wat werk aan de winkel!

Uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van NN blijkt dat heel wat zelfstandigen inspanningen leveren om hun oude dag financieel veilig te stellen. Maar … tegelijkertijd zijn er ook heel wat ondernemers die dat tot nu toe niet of bijna niet gedaan hebben. Hoog tijd dus voor die groep om te beginnen sparen voor later. Een persoonlijk financieel plan is daarbij van goudwaarde. Uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van NN blijkt dat heel wat zelfstandigen inspanningen leveren om hun oude dag financieel veilig te stellen. Maar … tegelijkertijd zijn er ook heel wat ondernemers die dat tot nu toe niet of bijna niet gedaan hebben. Hoog tijd dus voor die groep om te beginnen sparen voor later. Een persoonlijk financieel plan is daarbij van goudwaarde.

nn_blogpost_pensioen_1200x628_003_nl.jpg

Ben je een ondernemer? Dan ben je het gewend om zelf de touwtjes in handen te nemen. Financiële zekerheid is daarbij een mogelijke drijfveer voor jou als zelfstandige. Maar wat blijkt? De Financiële Gemoedsrust Barometer van NN toont aan dat slechts de helft van de zelfstandigen (51%) weet hoeveel geld hij of zij nodig heeft om later comfortabel met pensioen te kunnen gaan. Anders gezegd, bijna 1 zelfstandige op 2 heeft geen duidelijk beeld van het kapitaal dat hij best bijeen spaart met het oog op een financieel onbezorgde oude dag. Opvallend: van de zelfstandigen die een financieel plan volgen, weet 73% hoeveel hij nodig heeft voor later. En hoe beter de zelfstandige op de hoogte is, des te groter is zijn financiële gemoedsrust …

 

GettyImages-1222077715.jpg
In dit artikel

  1.

  Redenen tot bezorgdheid

  “Een zelfstandige moet zelf voor zijn pensioen zorgen.” Het mag dan een cliché zijn, er zit een grond van waarheid in. Het gemiddeld uitgekeerde wettelijke pensioen van zelfstandigen ligt vandaag nog steeds een stuk lager dan dat van werknemers en zeker dan dat van ambtenaren. Als ondernemer spaar je dus best zelf voor een aanvullend pensioenkapitaal. De enquête van NN geeft alvast aan dat heel wat zelfstandigen die boodschap begrepen hebben: 42% zegt volop bezig te zijn met het financieel verzekeren van zijn toekomst. Daarmee doen zelfstandigen het beter dan loontrekkenden (33%). Daartegenover staat dat 21% vertelt dit weinig of zelfs helemaal niet te doen. Een stevige groep ondernemers moet dus nog overtuigd worden.

  Want hoewel veel zelfstandigen het best goed doen, blijkt dat er toch nog heel wat pijnpunten zijn bij ondernemers als het over financiële gemoedsrust gaat:

  • 48% verwacht geen comfortabel leven na hun pensioen.
  • 39% heeft (nog) geen pensioenplan afgesloten in de tweede pijler (via de vennootschap of met persoonlijke bijdragen)
  • 30% vindt hun spaarinspanningen voor hun pensioen onvoldoende.
  • 32% verwacht inkomsten te moeten blijven genereren tijdens zijn of haar pensioen
  • 24% maakt zich zorgen over de financiële situatie tijdens hun pensioen.
  • 19% bezit geen vastgoed. 

  2.

  Aanvullend pensioen opbouwen: tips voor ondernemers

  Hoe kan je jezelf als zelfstandige financieel voorbereiden op de toekomst? We geven je graag enkele tips mee:

  3.

  Laat een persoonlijk financieel plan opstellen

  Wie als zelfstandige de nodige financiële voorzorgen wil nemen met het oog op zijn pensioen, kiest best voor een persoonlijk financieel plan. Daarin wordt onder andere je huidige financiële situatie in kaart gebracht en wordt berekend hoeveel je bij je pensionering nodig zult hebben. Vervolgens kan je samen met je makelaar bepalen hoe je het vereiste bedrag zult opbouwen.

  33% van de zelfstandigen heeft al zo’n plan. Binnen die groep zijn zelfstandigen met personeel (51%) beter vertegenwoordigd dan ondernemers die zonder personeel werken (27%). Wanneer bij zelfstandigen die geen financieel plan volgen gepolst wordt naar het waarom, blijkt dat velen onder hen het nut er niet van inzien, er onvoldoende van afweten of aangeven over te weinig financiële middelen te beschikken. Nochtans kan een financieel plan net helpen om budgetten onder controle te houden, zodat die laatste reden weinig steek houdt. Ook het gebrek aan kennis over een financieel plan is eenvoudig op te lossen: een verzekeringsmakelaar vertelt je in een persoonlijk gesprek alles over de bestanddelen en de voordelen van zo’n financieel plan. Kort samengevat: er zijn weinig of geen redenen om als zelfstandige geen financieel plan te laten opstellen. Het kan je alleen maar helpen om duidelijkheid te creëren en om je toekomst beter voor te bereiden.

  4.

  Start zo snel mogelijk!

  Heb je vandaag nog niet (veel) gespaard voor je pensioen? Maak dan meteen een afspraak bij je verzekeringsmakelaar. Hoe sneller je start met de opbouw van een aanvullend pensioen, des te groter zal je kapitaal op het eind van de rit zijn.

  Check zelf je financiële gemoedsrust

  Benieuwd hoe het gesteld is met jouw financiële gemoedrust? Doe dan hier de test.

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel